KNOWLEDGE HYPERMARKET


Інформатика 11 клас

Інформатика 11  клас містить усі необхідні навчальні матеріали, завдяки яким учні удосконалять свої знання та вміння з  тем: прикладне програмне забезпечення навчального призначення,  глобальна мережа Інтернет,  прикладне програмне забезпечення загального призначення та ін. Тут зібрані конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси, що дають можливість не лише вдосконалювати здобуті знання, а й здобувати нові. Усі матерали, котрі зібрані на Гіпермаркеті знань сприятимуть всебічному розвитку учнів й здобуттю нових знань і вмінь з інформатики.

Гіпермаркет знань>>Інформатика>>Інформатика 11 клас


Календарний план 2011-2012 року з Інформатики


Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації

1. Поняття моделі. Моделювання.   
2. Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму.   
3. Система команд виконавця алгоритму. Базові структури алгоритмів   
4. Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі.     
5. Основні етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера   


Системи опрацювання табличних даних

6. Поняття електронної таблиці.  Автозаповнення.   
7. Форматування даних. Використання формул. Створення та настроювання діаграм.   
8. Практична робота №2. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора   
9. Практична робота №3. Використання формул в електронних таблицях.   
10. Практична робота №4. Побудова діаграм.   
11. Призначення й використання основних функцій табличного процесора.   
12. Сортування й фільтрація даних у таблицях   
13. Проміжні підсумки та зведені таблиці.   
14. Умовне форматування даних.    
15. Практична робота №5. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.   
16. Практична робота 6. Сортування та фільтрація даних.  

 
Бази даних. Системи управління базами даних

17. Поняття моделі даних, бази даних   
18. Огляд реляційної моделі даних.   
19. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних   
20. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці   
21. Сортування, пошук і фільтрація даних   
22. Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів   
23. Практична робота №7. Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД.   
24. Практична робота №8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних   
25. Практична робота №9. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора   


Інформаційні технології

26. Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів   
27. Основи веб-дизайну  
28. Практична робота № 10. Автоматизоване створення веб-сайту.
29. Практична робота № 11. Створення й ведення власного блогу.   
30. Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних.   
31. Практична робота №12. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.   
32. Середовище для спільної роботи  з документами.   
33. Практична робота №13.  Розробка колективного проекту.   
34. Резервна година.   

Календарний план 2010-2011 року з Інформатики


Прикладне програмне забезпечення навчального призначення
Тема 1. Програмні засоби навчального призначення.
Тема 2. ПЗНП з історії, фізики, хімії тощо.


Глобальна мережа Інтернет

Тема 3. Види, основні характеристики комп'ютерних мереж.
Тема 4. Ідентифікація ПК в мережі. Принцип адресації.
Тема 5. Програми браузери. Пошук інформації в Інтернет.
Тема 6. Пошук інформації в Інтернет. Пошукові системи
Тема 7. Електронна пошта. Поштові програми.
Тема 8. Форуми та їх призначення. Правила роботи у форумах
Тема 9. Інформаційна безпека при роботі з Інтернет.


Прикладне програмне забезпечення загального призначення
Тема 10. Системи оптичного розпізнавання тексту.
Тема 11. Створення документів іноземними мовами.
Тема 12. Створення типових документів.
Тема 13. Поняття комп'ютерної презентації.
Тема 14. Створення та демонстрація презентацій
Тема 15. Призначення та функції табличного процесора.
Тема 16. Основні об'єкти в електронній таблиці.
Тема 17. Введення та редагування даних різного типу.
Тема 18. Форматування таблиці.
Тема 19. Виконання обчислень у середовищі ТП.
Тема 20. Побудова діаграм та графіків.
Тема 21. Впорядкування, пошук та фільтрування даних в ЕТ.
Тема 22. Поняття про бази даних та їх види.
Тема 23. Системи управління базами даних
Тема 24. Проектування БД
Тема 25. Введення та редагування даних.
Тема 26. Робота з таблицями. Використання форм.
Тема 27. Пошук, упорядкування та фільтрування даних.
Тема 28. Запити в системі управління БД. Формування звітів.
Тема 29. Основи роботи в Windows


Уроки інформатики онлайн, методичні розробки, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.