KNOWLEDGE HYPERMARKET


Історія України 11 клас

                                                                                                             План уроків з англійської мови 11 клас


Розділ  1. Україна під час Другої світової війни та Великої вітчизняної війни (1939-1945).
Тема 1. Радянсько-німецькі договори 1939 року. і західноукраїнські землі.
Тема 2.Окупація України військами Німеччини та ї союзниками.
Тема 3. Окупаційний режим. Розгортання руху Опору в Україні.
Тема 4. Україна в 1943 р.
Тема 5. Україна на завершальному етапі війни (1944-1945 рр.)
Тема 6. Культура  у роки війни.
Тема 7. Наш край у роки війни.

Розділ 2. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – п. 50-х років.
Тема 8. Україна у період повоєнної відбудови.
Тема 9. Радянізація західних областей України.
Тема 10. Культурне життя.

Розділ 3. Україна в умовах дестабілізації (1953-1964) Україна на початку 50-х років.
Тема 11. Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні.
Тема 12. Стан економіки України наприкінці 50-х – у першій половині 60-х років.
Тема 13. Культура і духовне життя в Україні.
Тема 14. Національно-визвольний рух в Україні у післявоєнний час.

Розділ 4.  Україна у період загострення кризи радянської системи (сер. 60-х – поч.. 80-х років)
Тема 15. Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні.
Тема 16. Стан економіки та визрівання економічної кризи.
Тема 17. Етносоціальні процеси та рівень життя населення
Тема 18. Опозиційний рух
Тема 19. Культура і духовне життя.

Розділ 5. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України.
Тема 20. Перебудова в Радянському Союзі та Україні.
Тема 21. Погіршення економічної ситуації в Україні у д.п. 80-х років.
Тема 22. Розгортання національно-визвольного руху в Україні.
Тема 23. Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства.
Тема 24. Формування передумов незалежності України.
Тема 25. Здобуття Україною незалежності.

Розділ 6. Україна в умовах незалежності.
Тема 26. Початок державотворчих процесів.
Тема 27. Державотворчі процеси в Україні в 1994-2004 роках.
Тема 28. Конституційний процес в Україні. КУ 1996 року.
Тема 29. Економічне життя України в першій половині 90-х років.
Тема 30. Сучасний стан , проблеми української економіки та пошук шляхів їх розв’язання.
Тема 31. Етносоціальні процеси та рівень життя населення України
Тема 32. Духовне розкріпачення і початок національного відродження. Релігійне життя України в умовах незалежності.
Тема 33. Культурні процеси в незалежній Україні.
Тема 34. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної України.
Тема 35. Наш край наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст..Предмети зі шкільної програми: англійська мова, українська мова та література, історія України...

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими