KNOWLEDGE HYPERMARKET


Англійська мова 5 клас

Англійська мова 5 клас - це зібрання  цікавих і оригінальних матеріалів, конспектів, рефератів та презентацій, які можна скачати безкоштовно. Завітай до Гіпермаркету знань та отримай свою порцію  знань та умінь з англійської мови.


Гіпермаркет знань>>Англійська мова>>Англійська мова 5 клас


План уроків з англійської мови


Тема 1. Задачі на новий навчальний рік     

Тема 2. Повторення лексико-граматичного матеріалу   

Тема 3. Читання незнайомого тексту/тест     

Тема 4. “Click on-1” Повторення кількісних та порядкових числівників, алфавіт, дні тижня  

Тема 5. Повторення назв місяців, назв професій, шкільних предметів. Повторення лексики, unit 1  

Тема 6. Повторення граматичної теми Present Simple, дієслова to be. Читання тексту “Billy’s Homepage”. Розмовна тема About Myself     

Тема 7. Підготовка до письмової роботи “Creating a Personal Home Page” 

Тема 8. Письмова робота.  “Creating a Personal Home Page”

Тема 9. Розмовна тема “Sports and Games”. Знайомство   з новою лексикою

Тема 10. Повторення граматичного матеріалу: questions, a/an, whose, subject pronouns. Читання тексту “Geographical Details”

Тема 11. Progress Test 1

Тема 12. Unit2. Знайомство з новою лексикою. Розмовні теми “Location. Nationalities. Countries. ”   

Тема 13. Повторення граматичного матеріалу:possessive adjectives, the verb to be. Виконання вправ

Тема 14. Знайомство   з новою лексикою. Розмовні теми “Jobs. School subjects”   

Тема 15. Аудіювання. Виконання вправ. Photo File Section 2

Тема 16. Повторення граматичного матеріалу: plurals, there is/ are. Виконання вправ

Тема 17. Аудіювання та читання тексту “Learning is fun!”  

Тема 18. Розвиток діалогічного мовлення “Giving your telephone numbers”. “ Making requests and offers”

Тема 19. Progress Test 2

Тема 20. Письмова робота.“An article about your school”

Тема 21. Домашне читання Robin Hood,  episode 1

Тема 22. Module assessment

Тема 23. Test units 1-2

Тема 24. Читання тексту “Groups and languages”

Тема 25. Unit 3. Знайомство   з новою лексикою. Розмовна тема “My Family”. Граматичний м-л: have got, possessive case, adjectives/pronouns

Тема 26. Аудіювання: ex.4,5 p.27. Виконання лексичних вправ

Тема 27. Розмовна тема “Hairstyle and colour”, “Character adjectives”.  Аудіювання

Тема 28. Розмовна тема “Describing people.” Виконання лексичних вправ

Тема 29. Аудіювання. Виконання вправ. Photo File Section 3

Тема 30. Граматичний м-л: Possessive adjectives / possessive pronouns, plurals. Виконання вправ

Тема 31. Читання тексту “Family Life”

Тема 32. Переказ тексту “Family Life”. Виконання вправ

Тема 33. Підготовка до письмової роботи  “  A letter to a pen-friend about you and your family 

Тема 34. Письмова робота   “A letter to a pen friend”      

Тема 35. Progress Test 3

Тема 36. Читання тексту Family Life, p.148

Тема 37. Unit 4. Знайомство   з новою лексикою. Розмовна тема “Houses”

Тема 38. Аудіювання:ex 5, p.35   

Тема 39. Граматичний матеріал: can. Розмовні теми “Shops. Furniture and common objects”.     

Тема 40. Аудіювання. „Описання кімнати”   

Тема 41. Граматичний матеріал: there is/are, this/that, these/those. Виконання вправ

Тема 42. Читання тексту  “A Giant For a Day”

Тема 43. Розмовна тема “My Room”     

Тема 44. Виконання вправ. Photo File Section 4

Тема 45. Підготовка до письмової роботи “Article About My Place”

Тема 46. Письмова робoта “Article About My Place”

Тема 47. Домашнє читання Robin Hood,  episode 2

Тема 48. Module assessment

Тема 49. Test units 3-4

Тема 50. Читання тексту “Houses”, p.149

Тема 51. Unit 5. Аудіювання ex 1,4,5 p.46

Тема 52. Введення нового лексичного матеріалу “Free time activities”.
Лексико-граматичні вправи: ex.7, 8 p. 48. 

Тема 53. Розмовна тема “My hobbies”

Тема 54. Граматичний матеріал: Present Simple.  Аудіювання

Тема 55. Граматичний матеріал: Object Pronouns. Photo File Section 5

Тема 56. Читання тексту “Dance to the Beat”

Тема 57. Аудіювання: ex.23, 25 p. 52

Тема 58. Складання тематичних диалогів

Тема 59. Підготовка до письмової роботи “My Favourite Film”. Опрацювання тексту: ex.28, p.53, складання плану. 

Тема 60. Написання письмової роботи “My Favourite Film”

Тема 61. Progress Test 5

Тема 62. Читання тексту “Sports and Free-time Activities”

Тема 63. Unit 6. Введення нового лексичного матеріалу. Аудіювання: ex.2,3 p.54   

Тема 64. Лексико-граматичні вправи по темам “Telling the Time. Means of Transport”

Тема 65. Лексико-граматичні вправи по темі “Daily Routines”

Тема 66. Розмовна тема “My Working Day”. Складання тематичних діалогів   

Тема 67. Граматичний матеріал prepositions of time, adverbs of frequency

Тема 68. Комунікативні вправи.Читання тексту “On the Move”. Виконання вправ за текстом

Тема 69. Аудіювання: ex.25, 27 p.60   

Тема 70. Підготовка до письмової роботи “My Working Day”, складання плану

Тема 71. Написання письмової роботи “My Working Day”

Тема 72. Photo File Section 6

Тема 73. Module assessment

Тема 74. Test units 5-6

Тема 75. Домашнє читання Robin Hood, episode 3, Little John   

Тема 76. Семестрове оцінювання з аудіювання   

Тема 77. Семестрове оцінювання з читання   

Тема 78. Семестрове оцінювання з письма   

Тема 79. Семестрове оцінювання з говоріння   

Тема 80. Підсумковий урок-свято. New Year, Christmas 

Тема  81. Задачі на новий семестр. Мої зимові свята та канікули. Діалоги   

Тема  82. Повторення лексико-граматичного матеріалу по Units 1-6. Гра        

Тема  83. Читання незнайомого тексту     

Тема  84. “Click on-1” Unit 7. What’s on the menu? Знайомство з новою лексикою, аудіювання та читання діалогів

Тема  85. Робота з лексикою по темі «Їжа»     

Тема  86. Аудіювання,  розвиток діалогічного мовлення     

Тема  87. Повторення граматичного матеріалу: plurals, countable – uncountable nouns. Вправи   

Тема  88. Повторення граматичного матеріалу: a/an some/any. Вправи   

Тема  89. Повторення граматичного матеріалу: how much/how many. Вправи  

Тема  90. Аудіювання. Виконання вправ. Photo File Section 7

Тема  91. Аудіювання та читання тексту на стор. 72   

Тема  92. Підготовка до письмової роботи    

Тема  93. Письмова робота (a review of a restaurant)   

Тема  94. Домашне читання Robin Hood,  episode 4

Тема  95. Progress Test 7

Тема  96. Читання тексту “Food”, стор. 152

Тема  97. Unit 8. What’s the weather like? Знайомство з новою лексикою, аудіювання та читання діалогів    

Тема  98. Робота з лексикою по темі «Моє тіло. Одяг»   

Тема  99. Робота з лексикою по темі «Погода».Photo File Section 8

Тема  100. Повторення граматичного матеріалу: Present Continuous. Вправи   

Тема  101. Повторення граматичного матеріалу: Present Simple - Present Continuous. Вправи   

Тема  102. Виконання граматичних вправ на повторення    

Тема  103. Аудіювання та читання тексту “Do You Wear a Uniform?”, стор. 82

Тема  104. Підготовка до письмової роботи   

Тема  105. Письмова робота ( a postcard to a friend from a holiday resort)   

Тема  106. Домашне читання Robin Hood,  episode 5  

Тема  107. Підготовка до тесту.Module assessment, стор. 86-87     

Тема  108. Test: units 7-8   

Тема  109. Читання тексту “Weather”, стор 153   

Тема  110. Unit 9. What are your plans? Знайомство з новою лексикою, аудіювання та читання діалогів    

Тема  111. Робота з лексикою по темі «Мій вільний час в місті»   

Тема  112. Повторення граматичного матеріалу: be going to. Вправи   

Тема  113. Граматична тема:Present Continuous for future arrangements. Вправи    

Тема  114. Виконання граматичних вправ на повторення    

Тема  115. Photo File Section 9

Тема  116. Аудіювання та читання текстів на стор. 93, вправи на закріплення лексичного матеріалу    

Тема  117. Аудіювання, модальні дієслова must – mustn’t, розвиток діалогічного мовлення   

Тема  118. Підготовка до письмової роботи   

Тема  119. Письмова робота ( a letter of invitation to a friend)     

Тема  120. Домашне читання Robin Hood,  episode 6 

Тема  121. Progress Test 9

Тема  122. Читання тексту “Famous Cities”, стор. 154     

Тема  123. Unit 10. Long, long ago. Знайомство з новою лексикою, аудіювання та читання діалогів    

Тема  124. Робота з лексикою по темам «Тварини», «Дати»   

Тема  125. Повторення граматичного матеріалу: can – could, have to – had to. Вправи   

Тема  126. Аудіювання та читання тексту на стор. 101   

Тема  127. Photo File Section 10     

Тема  128. Повторення граматичного матеріалу: Past Simple. Вправи   

Тема  129. Виконання граматичних вправ на повторення 

Тема  130. Розвиток навичок аудіювання. Гра “Chain story”   

Тема  131. Аудіювання та читання тексту “The Treasure”     

Тема  132. Аудіювання. Виконання вправ на закріплення лексичного матеріалу     

Тема  133. Підготовка до письмової роботи    

Тема  134. Письмова робoта (a story)

Тема  135. Домашнє читання: Robin Hood, episode 7

Тема  136. Підготовка до тесту.Module assessment, стор.112-113   

Тема  137. Test: units 9-10   

Тема  138. Читання тексту “Civil Wars”, стор 155   

Тема  139. Семестрова контрольна робота   

Тема  140. Семестрове оцінювання з читання   

Тема 141.  Семестрове оцінювання з читання   

Тема  142. Семестрове оцінювання з письма   

Тема  143. Семестрове оцінювання з говоріння   

Тема  144. Підсумковий урок.


Теми для проведення уроків з англійської мови


Unit 1
Lessons 1. Изучаем буквы P, T, I, N

Lessons 2. Изучаем буквы B, D, E

Lessons 3. Изучаем буквы A, G, L

Lessons 4. Изучаем буквы F, H, M, O

Lessons 5. Изучаем буквы S, K

Lessons 6. Изучаем буквы C, J, U

Lessons 7. Изучаем буквы W, X, Y

Lessons 8. Изучаем букву Q

Lessons 9. Изучаем буквы R, V, Z

Lessons 10. Изучаем букву Ii

Lessons 11. Проверь себя

Lessons 12. Изучаем букву Ee и буквосочетания ee, ea

Lessons 13. Изучаем букву Yy и буквосочетания or, our

Lessons 14. Изучаем буквы Aa, Сс

Lessons 15. Изучаем буквосочетание th

Lessons 16. Изучаем буквосочетания sh, hg, er, ir

Lessons 17. Изучаем буквосочетания w+a, wh

Lessons 18. Изучаем букву Uu

Lessons 19. Изучаем буквосочетания er, or в конце слова, o

Lessons 20. Изучаем буквосочетание ow

Lessons 21. Изучаем буквосочетание ar, oy

Lessons 22. Алфавиты


Unit 2
Lesson 1. How are you?

Lesson 2.Misha's family

Lesson 3. We are happy!

Lesson 4. A mission

Lesson 5. Whal is Misha's address?

Lesson 6. Путешествие в страну ДуДидДан   


Unit 3

Lesson 1. A telegram

Lesson 2. The best room

Lesson 3. Agent Cute in the hotel

Lesson 4. Two plus one is three

Lesson 5. In 1991


Unit 4

Lesson 1. Read this list

Lesson 2. Give me the book

Lesson 3. Don't dust my computer, please!

Lesson 4. My T-shirt is yellow

Lesson 5. Is it Robin MacWizard?


Unit 5

Lesson 1. I must go

Lesson 2. I must tell you a secret

Lesson 3. How many things must Jilly do?   

Lesson 4. In the country DoDidDone

Lesson 5. Robin's secret

Lesson 6. What can your pet do?

Lesson 7. My pet is Nessie

Lesson 8. Can I help you?


Unit 6

Lesson 1. In the country DoDidDone

Lesson 2. Agent Cute writes a report

Lesson 3. I start in the morning and I finish at night   

Lesson 4. Neighbours

Lesson 5. A baker bakes bread

Lesson 6. He works for Microsoft


Unit 7

Lesson 1. In the country DoDidDone

Lesson 2. I study Dragon History

Lesson 3. Misha's school

Lesson 4. English school timetable

Lesson 5. Robin's school is magic


Unite 8

Lesson 1. In the country DoDidDone

Lesson 2. Do you live in London?

Lesson 3. My hobby is martial arts

Lesson 4. In the country DoDidDone

Lesson 5. It's my birthday today

Lesson 6. Where do your friends come from?

Lesson 7. When is your birthday?


Unit 9

Lesson 1. Tomorrow is 31 October  

Lesson 2. It snows in December

Lesson 3. Summer is tun

Lesson 4. We need the biggest pumpkin   

Lesson 5. Is winter in Moscow better than in London?


Unit 10

Lesson 1. In the country DoDidDone

Lesson 2. We are making garlands

Lesson 3. Are we making a mobile?

Lesson 4. They are celebrating Halloween   

Lesson 5. What are you doing?


Unit  11

Lesson 1. We are going to fly to London

Lesson 2. In the Tower of London

Lesson 3. The Stone of Destiny

Lesson 4. Final TestУроки англійської онлайн, методичні розробки англійська мова, календарне планування, усі уроки

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.