KNOWLEDGE HYPERMARKET


Англійська мова 9 клас. Повні уроки

Англійська мова 9 клас містить велику кількість лексико-граматичного матеріалу, котрий допоможе у навчанні школярам, у підготовці цікавих уроків вчителям, у підготовці до випускних та вступних екзаменів абітурієнтам. Отже, разом з Гіпермаркетом знань подорожуйте по мовній країні весело й цікаво!Гіпермаркет знань>>Англійська мова>>Англійська мова 1 клас


1.    Задачі на перший семестр. Знайомство з новою лексикою, unit 1. There’s no place like home
2.   Аудіювання та читання: The towns of Sumy region
3.    Виконання лексичних вправ ст..8
4.    Граматика:  present tenses, adverbs of frequency
5.    Навики усного спілкування , впр.24,25,26   ст. 11
6.    Аудіювання та читання,  The smart way to live  ст.14, 15
7.    Навички усного спілкування:  What is computer
8.    Підготовка до письмової роботи:  A letter of invitation to a friend
9.    Граматика:  stative verbs , adverbs of time
10.    Навики усного спілкування:Giving directions
11.    Письмова робота:  A letter of invitation to a friend
12.    Контрольна робота, unit 1
13.    Знайомство з новою лексикою, unit 2, travel and holidays, weather , means of transport
14.    Аудіювання та читання: Herman Helmholtz
15.    Виконання лексичних вправ ст. 22
16.    Граматика:   idioms and fixed phrases
17.    Навички усного спілкування
18.      Граматика:   Future Tenses
19.    Підготовка до письмової роботи:  an article describing a place
20.    Граматика:  the Definite Article
21.    Аудіювання та  говоріння:Means of transport ст..27
22.    Письмова робота: an article   describing a place
23.     Аудіювання та читання,Welcome to M exico ст.28-29
24.     Читання :Culture clip ст.32
25.     Навики усного спілкування Problem solving    ст.33
26.    Контрольна робота, unit 1,2
27.     Знайомство з новою лексикою: People’s appearance

28.    Знайомство з новою лексикою: Character
29.    Аудіювання та читання: Primitive society on the territory of the British isles
30.    Виконання лексичних вправ ст.40,41
31.    Граматика: Past tenses
32.    Граматика: used/would
33.     Навички усного спілкування: Electricity and Electronics
34.     Аудіювання та  говоріння:Giving/responding to news
35.     Аудіювання та читання: Engineering and Technological Progress
36.     Підготовка до письмової роботи:a story
37.    Читання :Culture clip ст. 50,51
38.     Письмова робота:a story
39.    Граматика:  Grammar in use ст.44
40.    Повторення лексико-граматичного м-лу
41.    Семестрова контрольна робота
42.    Семестрове оцінювання з аудіювання: Lady Tichborne
43.    Семестрове оцінювання з говоріння: D. I. Mendeleyev (1834–1907)
44.    Семестрове оцінювання з читання: Pricing
45.    Семестрове оцінювання з письма
46.    Повторення лексико-граматичного м-ла
47.    Інтерактивні ігри (9.1)
48.    Інтерактивні лінгвістичні   ігри
49.    Підсумковий урок
50.   Задачі на другий семестр. Знайомство з новою лексикою, unit 4, Health is better than wealth.
51.    Аудіювання та читання: An Englishman's day
52.    Виконання лексичних вправ ст. 54
53.   Modals: obligation, necessity
54.    Навички усного спілкування: Thermionic Valves or Tubes. Diode
55.    Аудіювання та читання, Traditional folk medicine
56.    Навики усного спілкування: feelings and experiences
57.    Підготовка до письмової роботи: An assessment report
58.    Граматика:   phrasal verbs
59.    Навики усного спілкування: Making decisions
60.    Письмова робота An assessment report
61.    Контрольна робота, unit 4
62.    Знайомство з новою лексикою, unit 5, Be clean, be green
63.    Аудіювання та читання: More about the English
64.    Виконання лексичних вправ ст. 72
65.    Граматика:   Comparatives
66.    Навички усного спілкування: Funсtіоnаl pаrts оf а соmputer
67.      Граматика: -ing forms / infinitives
68.    Підготовка до письмової роботи: an article providing solutions to problems
69.    Граматика:   grammar in use – error correction
70.    Аудіювання та  говоріння: an interview p.77
71.    Письмова робота: an article providing solutions to problems
72.     Аудіювання та читання, birds in danger
73.     Читання: literature clip ст.82
74.    Навики усного спілкування asking for/expressing opinions
75.    Контрольна робота
76.     Знайомство з новою лексикою, unit  6, Necessity is the mother of invention
77.    Аудіювання та читання: How Einstein discovered the law of relativity
78.    Виконання лексичних вправ ст. 86
79.    Граматика:  relative clauses
80.    Граматика:  the Passive
81.     Навики усного спілкування: describing objects
82.     Аудіювання та  говоріння: using electricity
83.     Аудіювання та читання, SDR-4x:King of the Dance Floor
84.     Підготовка до письмової роботи: a letter of complaint
85.     Читання: literature clip ст. 96,97
86.     Письмова робота: a letter of complaint
87.    Граматика:  revision and extension

88.    Conditionals 0 and 1
89.    Повторення лексико-граматичного м-ла
90.    Семестрова контрольна робота
91.    Семестрове оцінювання з аудіювання: Leopards
92.    Семестрoве oцінювання з гoвoріння: The power of programs
93.    Семестрове оцінювання з читання: Line and staff positions
94.    Семестрове оцінювання з письма
95.    Повторення лексико-граматичного м-ла
96.    Інтерактивні лінгвістичні ігри
97.    Інтерактивні лінгвістичні ігри
98.    Підсумковий урок


Повний перелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, українська мовата література, математика... 

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.