KNOWLEDGE HYPERMARKET


Безособові дієслівні форми на -но, -то

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Безособові дієслівні форми на -но, -то


Скарби України
124.    І. Прослухайте, слідкуючи за текстом. Зробіть звуковий запис слів багатство, зеленню, місцями. Прочитайте, з'ясовуючи значення незнайомих слів.


Українське золото
«От як добре було колись! — розмірковував один мій знайомий.— Світ — суцільна загадка. На карті скрізь — самі «білі плями» — місця, куди не ступала людська нога. Америка — не відкрита. Північний полюс відомий лише з розповідей. А в наші дні все відомо, усе сходжено!»


Помилкова думка. Ще далеко не все на світі пізнано, далеко не все сходжено і відкрито. Є й «білі плями», і загадки, і Теrrа іnсоgnita — «земля невідома», «незвідана галузь1».


Силу-силенну2 скарбів, що так потрібні людям, сховано в надрах землі.  Ці багатства чекають на своїх першовідкривачів — молодих, знаючих, сильних геологів, які не бояться ніяких труднощів.


Дехто уявляє собі, що варто колупнути скелю чи вийняти жменю ґрунту з глибини півсотні метрів — і заблищало золото! Насправді ж усе не так просто.

1 Галузь — рос. область, сфера.

2 Сила-силенна — безліч, дуже багато.


Ukrmova7-bondarenko-16.jpg

Сучасні методи розвідки родовища золота


Розвідка золотого родовища часто триває добрий десяток років, а то й довше. Тут важливо одержати якнайточніші дані. Це означає: геологи мають правильно вибрати місця, де взяти проби, визначити глибину, з якої їх брати. А помилитися дуже легко, адже золото розподілене вкрай нерівномірно.


Власні золоті запаси в усі часи вважалися честю для держави. Чим більше золота, тим багатша країна.
Україна має свої золоті родовища. Помандруймо ж золотими місцями України.


За чепурним закарпатським містечком Берегове дорога веде до приземкуватого, вкритого зеленню нагір'я. Коло села Мужієве звертає ліворуч і поміж густих виноградників повзе вгору. Піднявшись на дві трети¬ни схилу, в'їжджаємо на плаский майданчик і  спиняємося.


Цілюще карпатське повітря лине згори лагідними потоками. Оксамитова шапка каштанового лісу вкриває верхівку гори.


Оточені білуватими кучугурами вийнятої породи, темніють жерла1 похилих шахт, що пірнають у надра гори. Це штольні2, де  видобувають  українське  золото. Наприкінці 1999 року Національний банк України отримав перший золотий злиток саме з Мужієвського родовища.


1 Жерло — круглий глибокий отвір.
2 Штольня — горизонтальна або трохи нахилена гірська виробка.


Золото тут знайшли давно. Але розвідку цього  родовища закінчено недавно. Тепер тут ціле місто! Укількаповерхових будинках живуть ті, хто видобуває золото,— працівники рудника.


Наближаємось до штолень і зазираємо в темну шахту: наче станція метро! Навіть рейки є! Ними у вагонетках вивозять золотоносну породу, з якої нелегкою працею вилущують золото.
Мужієвське золоте родовище належить до середніх. Запасів навіть одного цього родовища може вистачити Україні для всіх її потреб, а воно далеко не єдине...


Рушаймо далі, наша дорога проляже через Хуст на Рахів, біля якого теж знайдено золото, тут невелике, проте перспективне родовище.


Біля Рахова є знаменитий стовп, укопаний ще за часів австро-угорського імператора Франца-Йосифа. Напис на ньому повідомляє, що саме тут знаходиться центр Європи.


Золото знайдено також уздовж річки Південний Буг, у напрямі Нової Одеси.
З'ясувалося, що й Донбас ховає у своїх надрах не тільки вугілля. Тут є свої українські алмази. Серед його численних скарбів і золото, якого може виявитися чимало.
Розвідка невичерпних надр України триває (За Г.Юрміним, І. Жуком).


II.    Визначте основну думку тексту.
III.    Розгляньте малюнок на с 59. Як працюють геологи-золотошукачі? Усно складіть речення за малюнком, використовуючи слова в рамці.


IV.    З'ясуйте різницю в значенні слів білий і білуватий. Поясніть правопис слів дехто, півсотні, якнайточніші, честю, нагір'я, кількаповерхових, невелике (родовище), австро-угорського.
V.    Випишіть із тексту виділені безособові дієслівні форми на -но, -то. Чи відмінюються вони? Чи пов'язується позначувана ними дія (процес) із певною особою, яка її виконує?
Незмінювані дієслівні форми на -во, -то називають результат дії (а не саму дію), що не пов'язується з певною особою (виконавцем).


125. Спишіть речення. Підкресліть безособові дієслівні форми на -но, -то, визначте їх синтаксичну роль.
1. Весь світ даровано людині (М. Рильський). 2. Останній екзамен складено, школу закінчено (О. Донченко). 3. Тим часом перші страви було з'їдено. 4. Кригу було зламано (3. Тулуб).
 
Дієслівні форми на -но, -то вживаються в значенні присудка самостійно або зі словами було, буде.
Як утворюються безособові дієслівні форми на -но, -то?


Безособові дієслівні форми на -но, -то утворюються від пасивних дієприкметників: перевірений диктант — дик¬тант перевірено.


126.    Від поданих слів утворіть безособові дієслівні форми на -но, -то.
Доберіть до них іменники, складіть і запишіть речення за зразком.
Зразок. Роботу було зроблено вчасно.
Зробити, вивчити, виправити, здобути, відремонтувати, підстригти.


127.    Подані  речення  переробіть  на  безособові,   запишіть.   Як змінюється при цьому зміст речень?


1. На великому столі було порозкидане приладдя, потрібне для будування аероплана (С. Васильченко). 2. Стіни були обклеєні візерунчастими шпалерами. 3. Будівництво готелю було завершене. 4. Ялинка святково прибрана. 5. У суботу Марія була вже зібрана в дорогу (Р. Іваничук). 6. Тепле повітря навкруги було напоєне густими пахощами степових квітів (О. Гончар).


128.1. Замініть дієприкметники безособовими дієслівними формами на -но, -то і запишіть за зразком.
Зразок. 1. Речі зібрано.


1. Зібрані речі. 2. Знайдений ключ. 3. Розплутані мотузки. 4. Прибраний посуд. 5. Забуті образи. 6. Призупинені пошуки. 7. Розгадана таємниця. 8. Запалені бенгальські вогні.


II. З виділеними сполученнями слів складіть і запишіть речення.


129. Замініть дієприкметники безособовими дієслівними формами на -но, -то і запишіть речення за зразком. Поясніть написання з не.
Зразок. 1. Секретний пакет ще не розпечатано.


1. Нерозпечатаний пакет. 2. Незакінчена розмова. 3. Не-надруковані вірші. 4. Непомічений дефект. 5. Нерозгадана таємниця.
130. Перекладіть сполучення слів українською мовою, передаючи дієприкметники безособовими дієслівними формами на -но, -то.


Покупка оплачена, окна застеклены, мебель расставлена, нарушитель оштрафован, движение приостановлено, стол накрыт, место освобождено.
131.    Перекладіть і запишіть речення українською мовою; підкресліть безособові дієслівні форми на -но, -то.
1. Телефон ещё не подключён. 2. Аудитория уже освобождена. 3. В несколько дней сборы были кончены, вещи собраны и увязаны (С.Аксаков). 4. Сколько времени потеряно1! (Ю. Тынянов). 5. Приказ был немедленно разослан на все участки (Ю. Іванов).


ділянка    дільниця
рос. участок    рос. участок
частина чогось:   дачна    територія або установа, ор-
ділянка, ділянка роботи.    ганізація: виборча дільниця.


132.    Визначте вид помилок, виправте їх і запишіть відредаговані речення.
1. У мене на столі все прибрато. 2. Лекція прослухана і висновки зроблено. 3. Кватирку відкрито і кімната провітрена.


133.1. З'ясуйте значення фразеологізмів. Назвіть безособові дієслівні форми на -но, -то.
1. На роду написано. 2. На лобі написано. 3. Ось де собаку зарито. 4. Мости спалено.


II.    Які фразеологізми зображено на малюнках? Поясніть їх значення.
III.    Складіть і запишіть речення з виділеними фразеологізмами.


134. Перекладіть і запишіть речення українською мовою. Підкресліть безособові дієслівні форми на -но, -то; поясніть, як вони утворені.

1Потерять — тут: укр. втратити.

1. К семьсотпятидесятилетию Львова было показано ве¬ликолепное световое шоу. 2. На стенах старинного замка висели портреты прежних его владельцев. 3. Багаж пассажиров был доставлен тем же самолётом. 4. Кофе был выпит. 5. Наряд невесты был расшит искусственным жемчугом и украшен мелкими цветами. 6. Страх был преодолён, и начинающий парашютист совершил свой первый прыжок. 7. Варенье было сварено и разложено в банки. 8. Шоссе было уезжено и укатано, так что колёса не грузли в снегу. 9. Часам к десяти утра всё в доме было готово к приёму гостей, комнаты выметены, вымыты и по-особому убраны (С. Аксаков).Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.