KNOWLEDGE HYPERMARKET


Безособові речення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Безособові речення


Про те, яке значення мають безособові речення, способи вираження в них головного члена та стилістичні особливості

 1. Які дієслова належать до безособових? 2. Яка форма дієслова називається інфінітивом?


145Прочитайте безособові речення. Чи мислиться в них дійова особа? Випишіть головні члени речень відповідно до способу їх вираження в такому порядку: а) прислівник (зі зв'язкою чи без неї); б) дієслівна форма на -но, -то; в) неозначена форма дієслова; г) безособове дієслово. Зробіть висновок про особливості безособових речень.
1. Як весело було нам усім у ту мить (А. Яніта). 2. Серед лісу ставок прикрашено очеретом (Остап Вишня). 3. Тепло ведмежатам у засніженому снігом барлозі (І. Соосінь у сльозу (Л. КостенкоСловами серденька не одурити колов-Микитов). 4. Заморосило (Леся Українка ).Значення

Безособовими називаються односкладні речення, головний член яких називає дію або стан, які не мають виконавця чи носія або реалізуються незалежно від них.
Аж морозом сипнуло поза спиною (Панас Мирний ).
                   ¯¯¯¯¯¯¯¯

Особливості вживання

Безособові речення здебільшого вживаються в художньому і розмовному стилях. Вони використовуються для виділення дії та її наслідків.

Синтаксичні синоніми

Іноді односкладні безособові речення виступають синтаксичними синонімами до двоскладних. Це дозволяє урізноманітнити мовлення, а також найточніше висловити певну думку. На відміну від двоскладних речень, у безособових дія і стан подаються як незалежні від виконавця, тобто відриваються від нього. Порівняйте:
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.83-1.jpg

146І. Прочитайте безособові речення. Визначте спосіб вираження виділених головних членів речення.
1. Тієї ж миті потемніло в очах (С. Музиченко). 2. Пахло в повітрі торішнім листом і терпкими бруньками (Р. Іванченко). 3. Нема на світі України, немає другого Дніпра (Т. Шевченко). 4. Не можна затуляти сучасним життям життя тисячоліть (М. Семенко). 5. Ой у полі жито копитами збито (Нар. творчість). 6. Опівдні зробилося зовсім тепло (Гр. Тютюнник). 7. А слова дружнього за гроші не купити (М. Рильський ). 8. Весело й шумливо на вигоні за шахтарською слобідкою (С. Чер-касенко). 9. Не співалось тієї весни Настусі веснянок (Ю. Збанацький).
II. Розподіліть усно речення на групи за значенням: а) повідомлення про стан людини; б) повідомлення про стан природи; в) відсутність кого- або чого-небудь; г) бажання, можливість, неможливість.


147І. Прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення. Розкажіть, яку картину вдалося змалювати автору, які відчуття і запахи передати. Яка роль безособових речень у реалізації авторського задуму?
II. Випишіть із тексту безособові речення, підкресліть у них головні члени.
Часто доводилося мені з дідусем ходити в ліс шукати лікарські трави. Ось і цього разу встали ми дуже рано. На небі ще блідо мерехтіли зірки. Гостро віяло ранковою прохолодою. До лісу було далеченько. Коли дібралися туди, перші промені сонця вже лагідно лоскотали мені лице своїм теплом. Приємно було від того на серці, й воно промінилося радістю. І ноги не боліли, і втоми в тілі не було...
Дідусь сів на пахучі трави, розв'язав полотняну торбину зі сніданком. Приємно запахло ще й салом,
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.83.jpg
І. Кисіль. Лісова річка
часником і свіжими плескачами. Ми гарно поснідали, бо на свіжім повітрі апетит, як дід каже, вовчий. Потім дідусь підвівся, глянув на небо, сказав:
- Після обіду, онучку, буде злива.
Як він знав, що буде злива? Хтозна. Та коли вже казав, то все збувалося (Л. Павленко).
ІІІ. Усно перекажіть прочитане, використовуючи виписані речення.


148Замініть неозначено-особові речення безособовими. Простежте, як змінився характер розповіді.
Зразок. На свято міста запросили відомих виконавців. - На свято міста запрошено відомих виконавців.
1. Дітям дозволили купатися в басейні. 2. Ловити рибу в Дніпрі біля Києва заборонили. 3. У виступі згадали про переможців конкурсу. 4. Дихали вільно, на повні груди.

Зверніть увагу!
Слід відрізняти безособові речення з головним членом, вираженим сполученням прислівника та інфінітива, від двоскладних. Приклад: Під гору важко бігти - безособове; Під гору бігти важко - двоскладне.

149І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть усі члени речення, визначте, чим виражені головні члени. Доведіть, що з поданих речень одне двоскладне, а інші - односкладні безособові.
1. З сухого дерева вогонь добре класти (Нар. творчість). 2. До(в)кола було тихо й безлюдно (О. Гончар). 3. В соняшнику справді трудно впізнати сонце (Леся Українка). 4. (По)совісті жити не ле(х,г)ко (О. Квітневий ).
5. Ні твоїх снів, ні твоїх дум нам (не)забути, рідний краю (Б. Лепкий).
6. А від городу потягнуло кропом (І. Жиленко). 7. (Не)ма ліку чудесам твоїм, моє місто (В. Земляк).
II. Випишіть усі словосполучення з першого речення, позначте головні слова.


150 Замініть усно двоскладні речення синонімічними безособовими. Простежте, як змінився характер висловлюваної думки. Які зміни сталися в граматичній формі дієслова та системі членів речення?
Зразок. У хаті пахне хліб. - У хаті пахне хлібом.
1. Сонце залило галявину. 2. На подвір'ї запахла скошена трава. 3. Від річки війнула прохолода. 4. Безперервні осінні дощі розмили дорогу. 5. Я хочу дочекатися ранку. 6. Настала рання весна. 7. Стан хворого погіршав. 8. Перші кроки робляться важко. 9. Археологи знайшли залишки давнього поселення.

Зверніть увагу!
Безособові речення не можна переробити на двоскладні без зміни змісту.
Наприклад:
1. Я працюю - констатація факту. 2. Мені працюється - вказівка на потяг до роботи, який охоплює того, хто говорить.
       ¯¯¯¯¯¯¯¯                                              ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Мовленнєва ситуація.
Дідусь, який працював нічним сторожем, повернувся вранці додому.
- Як пройшло чергування? - запитали в нього онуки Світлана та Олег.
- Цього разу всю ніч не спалося, - відповів дідусь.
- О, тобі, напевне, було дуже важко нести чергування... - поспівчувала Світлана. - Усю ніч не спав...
- І зовсім не важко, - заперечив Олег, - адже...
Продовжте репліку Олега. У чому полягає мовна суть подібних непорозумінь?


151Складіть і запишіть два двоскладні й два безособові речення з поданими дієсловами (на вибір).
Темніє, пахне, віє, бажати, відчувається, віриться, думати, чекати, вірити.


152Складіть і запишіть складні речення, що містили б односкладні безособові, введені за допомогою сполучників умови або мети. Підкресліть граматичні основи.


153І. Спишіть речення, вказуючи в дужках їхні характеристики (односкладне чи двоскладне, вид односкладного, поширене чи непоширене). Підкресліть граматичні основи.
1. Як мені хотілося словами осені пейзажі змалювать (О.Довгоп'ят).
2. У малесенькій тісній халупці було вогко і трохи душно (І. Багряний).
3. Археологами було знайдено на острові рештки козацьких доменних печей (О. Гончар). 4. Світає. Тане морок в небосхилі (М. Сингаївський). 5. Йдуть стрільці. Завіяло дороги. Біле сонце деренчить, мов жерсть (Р. Лубківський). 6. А робота не жде. її треба робить (Л. Костенко).
II. Визначте частини мови в третьому реченні.


Висновки.
1. У безособових реченнях, як і в односкладних особових, є один головний член у формі присудка, але дія або стан, названі ним, не мають виконавця чи носія або реалізуються незалежно від нього. Окрім цього, способи вираження головного члена в безособових реченнях різноманітніші.
2. Безособові речення широко представлені в художньому та розмовному стилях, можуть виступати синтаксичними синонімами до двоскладних.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайтуШкільна бібліотека онлайн, уроки української мови для 8 класу, календарно-тематичне планування


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.