KNOWLEDGE HYPERMARKET


Будова та функціонування сенсорних систем. Узагальнення

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Будова та функціонування сенсорних систем. Узагальнення


Будова та функціонування сенсорних систем. Узагальнення.


Пригадайте розташування нервових центрів у корі великого мозку.
Навчіться вирізняти основні сенсорні системи; пояснювати значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму й взаємозв'язку організму і середовища.
Запам'ятайте такий ключовий термін: сенсорні системи.

Що таке сенсорні системи?

Наш мозок безперервно одержує інформацію про всі зміни навколишнього середовища, а також про внутрішній стан організму. Цю інформацію сприймають і переробляють особливі фізіологічні апарати, які дістали назву «сенсорні системи» (від лат. сенсус - відчуття).

Як працюють наші сенсорні системи?

Починається будь-яка сенсорна система з рецепторів - спеціальних чутливих клітин, які сприймають та перетворюють різні види енергії (світлову, хімічну, механічну) на нервові імпульси. По нервових волокнах (провідникові шляхи) через підкіркові центри надходять вони до нервових центрів кори півкуль, де й відбувається аналіз та синтез збудження й формування відповідної реакції. Саме в результаті діяльності нервових центрів кори кінцевого мозку у нас формується суб'єктивне ставлення до подразників, відчуття, враження, усвідомлення дійсності.

У людини розрізняють п'ять основних сенсорних систем: зорову, слухову, смакову, дотикову та нюхову.
Крім того, людина відчуває ще й температуру, розміщення тіла в просторі, біль, рухи, спрагу, голод тощо. Існують змішані відчуття, які важко чітко визначити.

Загальною властивістю сенсорних систем є їхня здатність пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності подразника (сили дії). Цю властивість називають адаптацією. Суть адаптації полягає в тому, що під впливом будь-якої дії подразника (сильної або слабкої) чутливість рецепторів (ока, вуха) відповідно знижується або підвищується, а сам орган пристосовується. Наприклад, пригадайте, як очі поступово звикають до темряви.
Завдяки адаптаційним механізмам, закладеним в організмі кожної людини, ми здатні під дією тривалих вправ підвищувати функціональні можливості сенсорних систем. Так тренується слух у музикантів, відчуття кольору у художників, смаку та запахів у спеціалістів-дегустаторів тощо.

Узагальнимо знання


Людина одержує об'єктивну інформацію про зміни зовнішнього і внутрішнього середовища організму за допомогою сенсорних систем (аналізаторів). Кожна сенсорна система сприймає тільки специфічний вид подразника. Усі сенсорні системи мають однакову загальну структуру: рецептори, провідникові шляхи (нервові імпульси), нервовий центр. На базі одержаної інформації у людини формуються суб'єктивні відчуття і психічні процеси.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Складіть правильну послідовність передачі подразнення у сенсорних системах:

а) нервовий центр кори кінцевого мозку;
б) нервовий імпульс;
в) рецептори.

2. Виберіть правильне твердження:
1) сприйнятий із зовнішнього середовища людиною звук формує в неї певні, тільки їй властиві, відчуття;
2) сприйнятий із зовнішнього середовища людиною звук формує в неї такі відчуття, як в усіх інших людей:
а) перше твердження правильне;
б) друге твердження правильне;
в) обидва твердження правильні;
г) обидва твердження неправильні.

3. Дайте визначення поняття «сенсорні системи» та назвіть основні сенсорні системи; їхні основні структурні елементи, що входять до складу всіх сенсорних систем. Поясніть адаптацію сенсорних систем.Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Скачати підручники та книги онлайн, планування з біології, курси та завдання з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.