KNOWLEDGE HYPERMARKET


Букви и та і в кінці прислівників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Букви и та і в кінці прислівників


Барви моря
283.1. Зробіть звуковий запис слів замість, розпечений. Прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення. Знайдіть у тексті характерні ознаки стилю.


Море сліпило...
Ми мовчки дивилися на море. Тепер на нього налітали білі вітрила, як рій метеликів. Невідомо звідки з'являвся на морі човен, поволі перебирав лапками весел — і враз розцвітався білим  вітрилом, як із пуп'янка квітка. Під берегами море починало світитись.


«Вам не здається, — обізвалася сусідка, — що тепер море, як синій птах щастя, занурило голову в блакитний туман і розпустило павиний хвіст під самі скелі, де кожне очко горить синьо-зеленим вогнем. Ось подивіться!»
Ми нахилилися над урвищем і нарешті побачили, як воно тріпалось тихо в сітці яскравих відблисків, наче зловлене в невід із синіх, зелених і рожевих мотузків, а крізь ту сітку на нас дивилася мозаїка дна: фіолетові плями густих водоростей, блакитні очі підводних пісків, стара бронза і темно-синя емаль, що мимоволі1 зливалися в один вогняний сплав.


«До моря! На берег! Швидше!»


Ми спустилися вниз поодинці2. Нарешті дихнуло море.


Море несло на собі хвилю і, докотивши, коротким, звичним рухом скидало її на берег...


На пляжі саме купалися. Ми проминули його і примостилися в безлюднім куточку. Море сліпило. Воно все розцвіта-лось срібними квітками. І хоч вік їх був коротенький, усього мить, але в ту саму мить замість зів'ялої квітки розпускалася сотня нових. Блисне навкруги сліпуче, як срібна зірка, і зникне. А на блакиті розпускаються нові.

1Мимоволі — рос. невольно.

2Поодинці — рос. поодиночке.

Ми бачили звідси острів од моря аж до вершин. Хвилі бились і розбивались об стрімкі скелі. Острів шипів, як розпечений камінь, кинутий у воду, і круг нього Кипіла вода.


Ми мовчки сиділи і слухали море. Як гарно! (За М. Коцюбинським).


II.    Як передає автор красу моря? Які засоби образності використовує?


Яке враження справив на вас опис, які відчуття викликав?


III.    Поясніть написання слів невідомо, з'являвся, розцвітався, розпустило, синьо-зеленим, (над) урвищем, спустилися, дихнуло, зів'ялої.


IV.    Випишіть із тексту виділені прислівники, що закінчуються на -и, -і. Розберіть за будовою прислівники мовчки, поволі, нарешті, поодинці, навкруги. Зробіть звуковий запис прислівників звідки, мимоволі і спробуйте зробити висновок про написання и та і в кінці прислівників.


Буква и пишеться в кінці прислівників після букв, які позначають тверді приголосні, а буква і — після букв, що позначають м'які або пом'якшені приголосні: навкруги, навпаки, трохи, по-людськи; тричі, нарешті, опівночі, насторожі

Ukrmova7-bondarenko-35.jpg


284.    Прочитайте і спишіть речення. Поясніть написання и, і в кінці прислівників.


1. Уночі була гроза, а ранок видався ясний на диво (С. Васильченко). 2. Нарешті настав цей день (Василь Шевчук). 3. Завжди була і вічно буде дитина з книжкою в руці (Д. Чередниченко). 4. Океан місячної ночі розливається навкруги (О. Гончар). 5. Тільки той досягає мети, хто іде (Олександр Олесь).


285.    Спишіть прислівники, вставляючи замість крапок букви и або і.
Поясніть орфограму.
Завбільшк.., вноч.., позаоч.., навскос.., анітрох.., по-одинц.., мимовол.., по-товариськ.., навесн.., наввипередк.., заран.., повсюд.., щосил.. .


286.    Утворіть від поданих слів прислівники, поясніть написання кінцевої букви.
О, полудень; на, в, круг; до, купа; на, сторожа; по, один; по, заєць; на, вік; на, в, проти; у, два; за, в, довгий.

287.    Користуючись словничком наприкінці підручника, перекладіть і запишіть речення українською мовою. Запам'ятайте значення і написання прислівників.


1. Наконец наступила весна, и вокруг всё расцвело.

2. Я встал на цыпочки и постучал в окно.

3. На гору мы поднимались поодиночке.

4. Витя немного устал.

5. На стадионе мой брат любит бегать наперегонки.

6. Поневоле Егор всё делал наоборот.

7. В темноте мы  шли наощупь.

8. Мне посоветовали идти прямиком.


288.    Поділившись на групи, складіть жартівливе оповідання пригодницького характеру. Принагідно використовуйте подані прислівники.


Вранці, вночі, опівдні, завбільшки, завширшки, навкруги, тільки, звідси, всюди, наввипередки, поодинці, щосили, на¬сторожі, нітрохи, нарешті, по-товариськи, повсюди.


289.    Спишіть речення, вставляючи на місці крапок букви и, і.


Підкресліть і поясніть орфограми.


1. Гулак був доброю людиною — всюд.. шукав добра.

2. Звідк... береться в людини та сила, яка перемагає почуття страху? (З тв. Р. Іваничука).

3. Яке прекрасне місто вранц.. (М. Рильський).

4. Лісів карпатських мідь багряну щоноч.. бачу уві сні (Л. Дмитерко).

5. Не провесінь, а вже справжня весна дихала навкруг.. (О. Гончар).

6. Автобус повол.. з'їжджав з перевалу (Р. Іваничук).Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.