KNOWLEDGE HYPERMARKET


Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я .

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я


Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.


Пригадайте що таке здоров'я та які є способи його дотримання.

Навчіться визначати біологічні дисципліни, що вивчають людину.

Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: цитологія, гістологія, анатомія, фізіологія, гігієна, психологія.

Які біологічні дисципліни вивчають людину?

Минулого навчального року на уроках біології ви знайомилися з дивовижним світом тварин, вивчали особливості їхньої будови, процесів життєдіяльності, поведінки, пристосувань до умов мешкання. Ви дізналися, що людина також належить до царства Тварини, однак, на відміну від тварин, є біосоціальним видом. Знання основ наук про людину оформилися в окремий навчальний курс. Він містить відомості про будову й функції клітин, органів і систем органів, організму в цілому, розвиток людини як біосоціальної істоти та біологічні основи поведінки і психічних процесів.

Як біосоціальний об'єкт людину вивчає багато дисциплін. Серед них є власне біологічні (наприклад, анатомія, фізіологія тощо), а також такі, що ґрунтуються на біологічних дослідженнях (медицина, гігієна, психологія, екологія та ін.). Усі ці дисципліни тісно взаємопов'язані між собою, адже організм людини - це цілісна система, від злагодженої роботи складових якої залежить її здоров'я.

Здоров'я - це стан фізичного, психічного і соціального благополуччя, високої працездатності й соціальної активності людини.

Яке значення біологічних знань для збереження здоров'я людини?

Здоровий організм здатний пристосовуватися до дії різноманітних фізичних (фізичного навантаження, тепла, холоду тощо) і психологічних (подолання конфліктних ситуацій) чинників, зберігати стабільними показники процесів життєдіяльності. У здоровому організмі не порушені будова й функції органів і систем.

У наш час, незважаючи на величезні успіхи медицини та поліпшення умов життя, кількість хворих неухильно зростає, а тривалість життя людей продуктивного віку істотно зменшується. Бурхливий науково-технічний прогрес, поява нових складних видів трудової діяльності змінили звичний ритм і уклад життя людини, що спричинило зменшення фізичного навантаження і збільшення нервово-емоційного напруження, погіршення екологічних умов. Це істотно порушує регуляцію основних фізіологічних функцій організму.

Основна мета біологічних, медичних, психологічних наук, що вивчають людину, - допомогти їй зберегти своє фізичне, моральне і духовне здоров'я, щоб самореалізуватися в житті як особистості.

Як можна виміряти, оцінити і зберегти здоров’я? Виміряти та оцінити здоров'я можна за допомогою різних методів: хімічних, фізичних, антропометричних. Наприклад, для визначення складу крові, травних соків та інших рідин організму застосовують хімічні методи. Для дослідження структури клітин - фізичні: світлову та електронну мікроскопію. Електричні процеси, що відбуваються в серці, реєструють за допомогою електрокардіографії (ЕКГ), а в мозку - електроенцефалографії. Зміни в будові і функціях внутрішніх органів визначають за допомогою рентгенографії та ультразвукової діагностики (УЗД).

Одним з показників нормального розвитку дитини є її зріст, маса тіла, обсяг грудної клітки тощо. Їх вимірюють за допомогою антропометричних методів.

Усі ці та інші методи дають змогу об'єктивно оцінити відхилення функціонального стану організму та вибрати відповідні засоби для його відновлення.

Збереженню здоров'я сприяє насамперед дотримання здорового способу життя: чергування роботи з відпочинком, помірні фізичні навантаження, дотримання особистої гігієни та раціонального харчування, уникання шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю та інших наркотичних речовин, надмірне захоплення комп'ютерними іграми тощо).

Узагальнемо знання

Людину як біосоціальний об'єкт вивчає багато біологічних, медичних і психологічних дисциплін, основна мета яких - допомогти їй зберегти своє фізичне, моральне і духовне здоров'я. Утім, здоров'я залежить не тільки від біологічних знань про організм людини, а й від самодисципліни та самовиховання.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Виберіть ряд наук, які вивчають людину:
а) генетика, медицина, психологія;
б) ботаніка, психологія, геологія;
в) антропологія, педагогіка, зоологія;
г) медицина, ембріологія, зоологія.

2. Виберіть чинники, які сприяють здоров'ю:
а) раціональне харчування;
б) дотримання режиму праці та відпочинку;
в) постійне психічне перенапруження;
г) куріння.

3. Доповніть арабське прислів'я «Руйнувати здоров'я» - це означає:
а) посилювати свою працездатність;
б) обкрадати себе;
в) зберігати молодість;
г) знижувати тривалість життя.

4. Знайдіть відповідність між назвами наук, які вивчають людину, та їхніми визначеннями (одне зайве).

Науки:
1 - Цитологія;
2 - Анатомія;
3 - Біохімія;
4 - Фізіологія.

Їх визначення:
А - наука про біохімічні процеси в організмі людини;
Б - наука про життєві функції окремих органів, систем і всього організму;
В - наука про будову і форму організму та його органів;
Г - наука про розвиток організму;
Д - наука про будову та функції клітин.

5. Сконструюйте відповідь у вигляді схеми. Розкрийте взаємозв'язки та підпорядкованість між галузями наук, які вивчають організм людини.
Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Планування з біології, підручники та книги онлайн, курси та завдання з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.