KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вигук як частина мови

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Вигук як частина мови


Звуки і пахощі літа
460. І. Прослухайте текст. Зробіть звуковий запис слів джмелі, ящірки.


На дачі
Дача — ось де рай! Тут самі по собі, мов бур'ян, ростуть конвалії, флокси, маки, іриси, ромашки, мальви. Літають хрущі1, джмелі, бабки2, метелики... Порскають ластівки, кигикають чайки. Нахабні сойки і сороки, як у своїй  господі, днюють-ночують у пишних вишнях-черешнях. Мерехтять ящірки, шугають кажани, шарудять їжаки. До розквітлого духмяного тютюну злітаються пити нектар бджілки та різні комахи.


Під самісіньким вікном у хащах розквітлого жасмину соловей зладнав із дрібнюсіньких гілочок кубельце для солов'їхи і щоночі так уже те гніздечко вихваляє, так припрошує її до нього. Удень шпаки дошкуляють: повсідаються на антені й собі по-солов'їному тіу-тьохкають. Ну й здібні ж! Навіть нявкати вміють!


Удосвіта, коли людям найсолодші сни сняться, ні з того ні з сього починають своє пі-пі-пі, вау-вау-вау, іті-іті-іті! А собаки — у ґвалт3 — гав-гав-гав, тяв-тяв-тяв, вав-вав-вав!
І знову птаство не вгаває: пі-пі-пі, вау-вау-вау, іті-іті-іті!


Як раптом войовниче ма-а-а-у-у! зляканої кішки розбудило всіх. Вона стояла з вигнутою спиною, відстовбурченим і розпушеним хвостом, прищуливши вуха, загрозливо тягнула своє р-р-р-н-я-а-у!
Ну що ти вдієш!


Життя на дачі яскраве, запашне, несподіване (Л. Талалай).


II. Передайте враження від почутого. Завдяки яким словам створюється жива звукова картина літнього дня на дачі?


1    X р у щ —рос. майский жук.
2    Б а б к а — рос. стрекоза.
3    Ґ в а л т — голосний крик.

III.    З якими словами в тексті зв'язані за смислом виділені слова? Прочитайте текст без них і скажіть, що змінилося.


IV.    Проаналізуйте виділені слова за поданими запитаннями.

1.    Чи називають ці слова якісь явища, ознаки, дії, кількість?
2.    Чи слугують засобом зв'язку між словами або реченнями?
3.    Чи відповідають на якісь питання?
4.    Що виражають виділені слова? З якою метою вживають¬ся? Яка їх роль у мовленні?


Міркуємо. Виділені в тексті слова не називають ні пред¬метів, ні ознаки, ні дій, ні кількості, не відповідають на питання. Вони не слугують засобом зв'язку слів або речень. Тому ці слова не є ні самостійними, ні службовими. Вони вживаються для увиразнення художнього тексту. Це звуконаслідувальні слова, за допомогою яких відтворюють звуки живої природи. Звуконаслідувальні слова належать до вигуків.


Вигук (рос. междометие) — це незмінна частина мови, що виражає почуття, емоції, спонукання до дії, наслідування звукам, проте не називає їх: А! А-а-а!О! О-о! Ага! Ой! У! Ех! Ух! Ай-яй-яй! Жах1! Агов2!


461. Порівняйте речення в лівому і правому стовпчиках. Що виража¬ють виділені слова? Як вони змінюють речення?


Як гарно в лісі восени!   

О! Як гарно в лісі восени!


Дайте пройти!   

Ей, дайте пройти!


Допоможи мені.   

Ану, допоможи мені.


Мені весело.   

Ой, як мені весело!


Який великий хмарочос!   

Ого, який великий хмарочос.


Які бувають вигуки за значенням?
За значенням вигуки поділяються на групи:
1)    емоційні (виражають радість, здивування, захоплен¬ня3, обурення4, страх, горе, жаль, гнів, біль та ін.): Ах, яка краса! Ех, як прикро! Ой, боляче!;
2)    спонукальні (передають заклик, спонукання до дії звертання, привітання, побажання, подяку): Привіт! Доб-рого дня! Даруйте. Спасибі. Вибачте. Алло! Агов! Тсс! Браво!Стоп!Марш!Гайда!Киць-киць, ціп-ціп-ціп.
Звуконаслідувальні слова не виражають ні волевияв¬лення, ні емоцій, хоча теж належать до вигуків: тьох-тьох-тьох, кап-кап-кап, тік-так, дзень!


1    Жах — рос. ужас.
2    Агов — рос. ау.
3    3ахоплення — тут: рос. восхищение.

4     Обурення — рос. возмущение.
 
У значенні вигуків можуть вживатися повнозначні частини мови: Годі! Гляди! Ґвалт!1 Матінко моя! Ой лишенько!
Вигуки не змінюються. Вони не є членами речення.


462.    Прослухайте речення. Як вимовляються вигуки?
1. Ах, як всього багато: неба, сонця, веселої зелені (М. Коцю¬бинський). 2. О, як усе навколо розцвіло! (В. Сосюра). 3. Гей, гей! Море, грай, реви, скелі ламай! (Т. Шевченко). 4. «О-о, комп'ютерна гра!» — зрадів іменинник. 5. Ой, як болить моє серце (Нар. творчість). 6. Ви ще не мисливець? Як же це так? Ай-ай-ай-ай! (Остап Вишня). 7. Дзелень, дзелень!.. — забило на вежі, видно, дев'яту годину (А. Головко). 8. «Ку-ку, ку-ку, ку-ку...» — з віконечка над круглим циферблатом вихопилася зозулька (І. Чендей).


Вигуки та звуконаслідувальні слова вимовляються з особливою силою голосу, інтонацією.
В якому стилі мовлення вживаються вигуки?


Вигуки найбільш властиві усному мовленню. В художній літературі вони найчастіше використовуються в діалогах.
463.    Випишіть із вправи 462 вигуки, визначте їх групи за значенням.
Сформулюйте правила вживання розділових знаків при вигуках.


Вигуки завжди виділяються в реченні комою, а якщо вимовляються з особливою силою голосу, то і знаком оклику: Е, не вірте... Ай, вай! Люди добрі! Пес! (І. Чендей).


464.    Перегляньте текст «На дачі» і сформулюйте правило написання звуконаслідувальних слів.
Вигуки та звуконаслідувальні слова, що вимовляються протяжно чи повторюються, пишуться через дефіс: ой-ой-ой; а-а-а; е-е-е; клац-клац-клац.
Орфограма Дефіс у вигуках о-о-о, киць-киць


465.    Спишіть речення, розставляючи та обґрунтовуючи розділові знаки. Підкресліть вигуки та звуконаслідувальні слова, поясніть, що вони означають.


1. Ой як добре, коли люди посміхаються тобі (В. Крищенко). 2. О Глянь Стрибають в іскрянім півколі маленькі рибки, мов у дивній грі! (М. Рильський).


1 Ґвалт! — рос. помогите!
 
3. А а а Ось де тебе треба шукати!.. (Г. Терещенко). 4. Е е е  я не знаю, коли він завітає... 5. Ой ой Дивіться!.. (В. Чухліб). 6. Це с с іде гукнув хтось (Панас Мирний). 7. Гукаю киць киць а вона не чує (В. Сидоренко). 8. Раптом у синій тиші садів — тьох тьох Потім сміливіше, сміливіше — і солов'їна пісня заполонила все навкруги (Ю. Збанацький).


466.    І. Прочитайте вірш Грицька Бойка, виділяючи голосом вигуки.
Випишіть вигуки, визначте їх групи за значенням. Зверніть увагу на
розділові знаки при вигуках і сформулюйте правило.


УХ І ОХ
Ми на груші —    Що воно за
Ух!    Грець?
Раптом чуєм:    Подивились:
Гух!    Ох!
Потім тільки:    То ми долі
Гець!    Вдвох!
Г. Бойко

II. Підготуйтесь і прочитайте вірш дуетом із сусідом по парті.


467.    Чи може той самий вигук передавати різні емоції? Поділившись на групи, складіть і запишіть по 2 речення з вигуками за ситуаціями, зображеними на малюнках.
 
468.    Перекладіть і запишіть речення українською мовою. Підкресліть вигуки, з'ясуйте їх схожість і відмінність в обох мовах.


1. О, как радостно друзья бросились навстречу друг другу.


2.    «Ах, да!» — вспомнил Василий Львович и извлёк мятое письмо. 3

. Боже мой, он не поверил глазам.

4. «Эй, вы куда? — крикнул он.

5. Вот досада1!

6. Ах, как это весело! (З тв. Л.Дугіна).

7. Ш-ш-ш... Слушайте (О. Пушкін).

8. А-а-а! Очень рад вас видеть.

9. Ах, если бы ты знал, как ты кстати2 приехал.

10. А дешёвые часы на стенке: тик-тик-тик.

11. О, какая ночь! Чудная ночь! (Із тв. А. Чехова).


469. Підсильте емоційну виразність поданих речень, увівши в них вигуки. Запишіть, ставлячи необхідні розділові знаки.


1. Ми виграли. 2. Зуб болить. 3. Собака втік. 4. Як цікаво! 5. Капосне кошеня. 6. Підійди сюди. 7. Соромно3.


Розбір вигуку як частини мови
Послідовність розбору
1.    Частина мови.
2.    Група за значенням.
3.    Особливості вимови й написання.
4.    Розділові знаки.


Зразок усного розбору
Ой, та й гарно ж тут як! (Панас Мирний).
Ой — вигук, виражає почуття радості, захоплення; вимов¬ляється з піднесеною інтонацією, виділяється на письмі комою.


Зразок письмового розбору
Ой — вигук;  почуття рад.,  вимовл.  піднес; виділ. комою.


470. І. Спишіть речення, вставляючи необхідні за змістом вигуки з рамки і розставляючи потрібні розділові знаки. Поясніть свій вибір. Які почуття виражають вигуки?


1. ... який чудовий ранок!

2. ... ми перемогли!

3.    ... ти вже приїхав? А я чекала тебе завтра.

4. ... і
хуртовина надворі!

5. Холодно — ... !

6. ...як я тобі
радий!

7. ... хто там?

8. ... де ви? Відгукніться!
9. ... ось де ти заховався.

10. ... як ти мені набрид.
11. ... який ти впертий.

12. ... яке провалля!

13. ... як жарко!


II. Один із вигуків розберіть письмово як частину мови.


1Досада — укр. прикрість.

2Кстати — тут: укр. вчасно.

3Соромно — рос. стыдно.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.