KNOWLEDGE HYPERMARKET


Види речень за метою висловлювання. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас. Повні уроки>> Українська мова: Види речень за метою висловлювання. Повні уроки 

Тема уроку: Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні.

Содержание

Мета уроку

поглибити знання учнів про види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням; формувати вміння розпізнавати види речень за метою висловлювань, правильно інтонувати речення, правильно вживати розділові знаки; розвивати вміння побудови речень, різних за метою висловлювання; розвивати емоційну сферу, спостережливість, увагу та культуру усного мовлення.

Тип уроку

урок повторення вивченого в початкових класах.

Хід уроку

Прочитайте текст. Доберіть заголовок. Яка тема та основна думка тексту?

Бембі з’явився на світ у лісовій гущавині. Він лежав біля своєї мами-олениці на маленькій галявині. Надійно схований серед густих чагарів. Згори над галявиною повисли рясно-зелені лапаті віти великих дерев. Здавалося, що мати з оленем матимуть спокій у своїй схованці.

Але цікава всюдисуща сорока таки вистежила їх. «Яке чарівне дитя!» - заверещала вона і майнула нетрями, поширюючи новину серед мешканців лісу.

M28a.jpegДавайте пригадаємо з початкових класів, які за метою висловлювання види речень ви пам’ятаєте. Який розділовий знак ставлять в кінці цих речень? Приклади підберіть з тексту.


Розглянемо таблицю

            «Види речень за метою висловлювання»

M28e.jpeg

Складіть питальні речення, які б починалися словами хто, який, скільки, звідки. Запишіть їх.

M28b.jpeg

Використовуючи подані сполучення слів, складіть спонукальні речення, у яких би висловлювалися поради. Запишіть їх.

Підпорядкувати своє мовлення темі та основній думці висловлювання; не говорити та не писати зайвого; стежити за порядком викладу думок; поважати думку іншого, уміти слухати.

Самостійна робота.

Уявіть, що ви працюєте коректором і до вас на стіл потрапив текст, наведений нижче. Перепишіть його, визначаючи межі речень і розставляючи розділові знаки. Підкресліть в реченнях граматичні основи. Визначте вид кожного речення за метою висловлювання.

І варіант.

Усім нам добре відомо, навіщо існує голка і тобі неважко уявити собі як вона виглядає але чому цю рибу назвали голкою подивись на неї й одразу здогадаєшся адже вона видовжена точнісінько як голка от здорово голка – риба і голка швацька одна живе в морі а друга оживає в руках кравця. (М. Лєдєнцов).

M28c.jpeg


ІІ варіант.

Цікаво хто придумував для риб назви. Нерідко назви риб вдало відображають особливості їхньої будови, забарвлення і поведінки є назви які вказують на деяку схожість риб з тваринами уяви собі на хвилинку що в морях і океанах є водяний слон морський вовк риба-мавпа, морський кіт та їжак-риба. (Л.Романова).

M28d.jpeg


Творча робота.

Розгляньте фотографії із морськими краєвидами й складіть усний твір-опис місцевості, використовуючи речення різних типів мовлення (розповідні, питальні, спонукальні).

M28f.jpeg M28g.jpeg

M28i.jpeg M28p.jpeg


Відгадайте загадки. Сприйняти на слух, визначити вид речення за метою висловлювання, назвати вжиті в них слова, що містять запитання.

M28s.jpeg

1. Хто найдальше бачить? (Розум)

2. Що старше від розуму? (Увага)

3. Чого не можна наздогнати? (Тіні)

4. У кого кам’яна сорочка? (У черепахи)

5. У якому лісі немає листя? (У бору)

6. Коли собака стає зайцем? (Коли їде поїздом без квитка)

7. Чим вечір закінчується, а ранок починається? (Літерою р)


Подані дієслова. Складіть з кожним з них речення. Визначте вид цих речень за метою висловлювання.

Забрали – забирайте. Не забули – не забувайте. Збереже – збережіть. Згадали – згадайте. Відчуваю – відчуйте.

В отриманих реченнях підкресліть граматичні основи, вкажіть, якими частинами мови виражені підмет і присудок.


Складіть та запишіть речення, які підходять до поданих схем. Позначте види речень за метою висловлювання.

M28h.jpeg


Прочитайте речення, правильно інтонуючи їх. Розділові знаки поясніть.

Хліб пахне. А як пахне хліб? Я дуже хочу подивитися на обіцяні гори. Звідки взялися білосніжні хвилі? Звідки налетіли ці прекрасні птиці? Не топчіться по колоссю! Нехай завжди існує мій народ! Цей народ – мої рідні люди.


Підсумки уроку.

«Мікрофон». Учні по черзі, передаючи уявний мікрофон, відповідають на питання і задають наступне. Перше питання від вчителя.

Що цікавого і нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці?


Домашнє завдання.

Випишіть з літератури, газет по2-3 приклади розповідних, питальних та спонукальних видів речень. В цих реченнях підкресліть підмет і присудок.


Список використаної літератури.

1. Урок на тему: «Повторення вивченого про види речень за метою висловлювання», вчитель Очеретинської школи.

2. Реферат на тему: «Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення»

3. Жарти, смішки, анекдоти для цікавої роботи: Веселе навчання української мови. Баган М.П. – Київ, 2004.

4. Усі уроки рідної мови в 5 класі. / Упоряд. С.А. Омельчук. – Харків: Вид.група «Основа», 2005.


Відредаговано та надіслано Власюк О.О.Над уроком працювали

Балема Г.О.

Власюк О.О.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас