KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного та доконаного виду, їх творення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного та доконаного виду, їх творення

317. Прочитайте. Визначте дієприслівники, з'ясуйте вид кожного.
1. Не мовчи, коли, гордо пишаючись, велегласно брехня гомонить, коли, горем чужим утішаючись, заздрість, наче оса та, бринить (І. Франко). 2. І ти ставав вродливий і надійний, розговорившись і розкрившись враз (О. Слоньовська). 3. Витри піт солоний із чола і трудись, забувши про утому (М. Луків). 4. У чужину йдучи, узяв я жменю зілля, і горсточку пісень, і жмут цілющих слів (Б. Кравців).
• Випишіть дієприслівники, розберіть їх за будовою. Які суфікси властиві дієприслівникам доконаного виду, які — недоконаного?

318. Роздивіться таблицю. На основі здобутої з неї інформації розкажіть про творення дієприслівників доконаного і недоконаного виду.
 Дієприслівники.jpg


319. Від поданих дієслів утворіть дієприслівники недоконаного виду. Запишіть їх, виділіть суфікси.

Зразок: Знають — знаючи.
Мають, належать, віддають, борються, терплять, розуміють, сміються, миють, ненавидять, хочуть.

320. Перепишіть, від поданих у дужках дієслів утворіть дієприслівники недоконаного виду.
1. Йди вперед, (підставляють) груди вітрам (Я. Велесик). 2. Я йшов незнайомою  дорогою, не (бачать) її, навмання ішов (Григір Тютюнник). 3. Наше військо сміється (б'ються) (Олександр Олесь). 4. Десь далеко (тремтять) в повітрі, завмирали останні одголоси пісні (С. Васильченко). 5. Ви обминали (бояться) мене (Т. Осьмачка). 6. На мармурових сходах увесь день (лежать), хмуриться лев (К. Бібл).
• Позначте в словах орфограму «літери у (ю), а (я) в дієприслівникових суфіксах».
• Поясніть уживання розділових знаків у реченнях.


321.    Перепишіть. На місці крапок уставте пропущені літери.
1. Не любить серце, не бач..чи краси (Г. Сковорода). 2. Та не молися мовою чужою, бо, на колінах сто..чи, умреш (Д. Павличко). 3. Біж..чи крізь ніч, плакав я тихцем (Д. Павличко). 4. Тротуари бл..щали, ловл..чи в себе в..чірні тіні д..рев (М. Коцюбинський). 5. Тр..мтить жайворонок, сипл..чи свої пісні на землю (Панас Мирний). 6. Л..сток, як ранений м..телик, зліта, тріпоч..чи кр..лом (І. Коваленко). 7. Жартувала баба з колесом, крич..чи не своїм голосом (Народна творчість).
• Позначте в словах орфограму «літери у (ю), а (я) в суфіксах дієприслівників».
• Підкресліть дієприслівникові звороти. Поясніть розділові знаки в реченнях.

322. Прочитайте прислів'я. Перебудуйте складні речення на прості так, щоб виділена частина була замінена на дієприслівниковий зворот. Запишіть утворені речення.
Зразок: Забуває дати — не забуває взяти. Забуваючи дати, не забуває взяти.
1. Коли ідеш у гостину, бери хліб у торбину. 2. Дає малу нитку — дере на цілу свитку. 3. Якщо надувсь як сич, гостей не клич. 4. Добре чортові в дудку грати, як він сидить в очереті.
• Визначте вид кожного з утворених дієприслівників.

323. Від поданих дієслів утворіть дієприслівники доконаного виду. Запишіть їх, виділіть суфікси.
Зразок: Зробити — зробивши.
 Зазнати, виконати, перемогти, загорнути, передати, посковзнутись, умитись, підійняти, перестати.
• Роздивіться  панорами  українських  міст. Розкажіть про них, уживаючи дієприслівники: простягнувшись, розкинувшись, розпросторившись, сяючи, світячись, усміхаючись, прикрашаючи, нагадуючи, зберігши, модернізуючи.

324. З поданих пар слів утворіть словосполучення за формулою дієприслівник доконаного виду + іменник. Поясніть, якого відмінка іменника вимагає дієприслівник. Утворені словосполучення запишіть.
Зразок: Заспівати, пісня — заспівавши пісню.
Опанувати, мова; подякувати, вчитель; виконати, завдання; навчити, читання; завершити, навчання; досягти, успіхи.
• У виділених словах поставте наголос.
• 3 утвореними словосполученнями складіть і запишіть речення. Поясніть у них розділові знаки.
 
Дієприслівники потрібно відрізняти від майже однозвучних із ними дієприкметників у формі називного відмінка множини.

Дієприк дієприсл.jpg

325. Перепишіть, на місці крапок уписуючи пропущені літери и чи і.
I. Тихо. Повітря стоїть нерухоме, як води стояч.. (Леся Українка). 2. Як читав автор вірш в університеті, йому аплодували стояч.. (А. Мороз). 3. Не побачиш, як очі незряч.., не напишеш, як руки тремтяч.. (Я. Осадчук). 4. Промчали коні, сталлю тремтяч.. (М. Бажан). 5. Немічні й ледачі завжди сидяч... 6. Сидяч.. на коні, не ховайся за вівцю. (Народна творчість).


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.