KNOWLEDGE HYPERMARKET


Визначення географічних координат крайніх точок Африки

Практична робота 7.
Визначення географічних координат крайніх точок Африки


     Мета: пригадати послідовність визначення географічних координат об’єктів, навчитися розв’язувати задачі на обчислення відстаней за градусною сіткою.
     Використання карт: фізична карта Африки
    Завдання:
1. За картою з’ясуйте назви крайніх точок Африки та визначте їх географічні координати. Результати запишіть у таблицю.
Крайні точки Африки


Назви крайніх точок               Географічні координати
                                    Географічна широта    Географічна довгота

Північна -         
Південна -        
Західна -        
Східна -     

  
2.    Розв’яжіть задачі.
   За градусною сіткою обчисліть протяжність Африки з півночі на південь в градусах і кілометрах:
  а) за 200 сх. д; б) за 00 д; в) за 100 зх. д.

Зразок:
а) 1) на даному меридіані крайні точки материка лежать на таких широтах:
-    крайня північна (місто Бенгазі) - 320 пн ш;
-    крайня південна (мис Агульяс) - 350 пд ш;
         2) знайдемо протяжність території в градусах:
                                320 пн ш + 350 пд ш = 670;
3) знайдемо протяжність території в км, знаючи, що довжина дуги будь якого меридіану в 10 становить 111 км:
                      670 х 111 км = 7437 км.
Відповідь: 670; або 7437 км.

    За градусною сіткою обчисліть протяжність Африки з заходу на схід в градусах і кілометрах:
  а) за 100 пн ш, якщо довжина дуги паралелі в 10 становить 109,6 км;
  б) по екватору, якщо довжина дуги паралелі в 10 становить 111,3 км;
  в) за 200 пд ш, якщо довжина дуги паралелі в 10 становить 104,6 км.
3.    На основі визначення координат крайніх точок Африки та розрахунків її протяжності запишіть про розміри та форму материка. Поміркуйте, як розміри та конфігурація материка впливають на природу різних його частин.

Практична робота 8 (початок).
Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки
     Мета: позначити основні географічні об’єкти Африки на контурній карті та запам’ятати їх місцезнаходження.
    Використання карт: фізична карта Африки
    Завдання:
Протягом вивчення теми, користуючись картами атласу, нанесіть на контурну карту та запам’ятайте положення на материку таких географічних об’єктів:


Географічні об’єкти Африки
Категорії географічних об’єктів                                  Назви географічних об’єктів
Елементи берегової лінії
    Моря                            Середземне, Червоне
                                       Затоки                               Гвінейська, Аденська
                                        Протоки                             Мозамбіцька, Гібралтарська, Баб-ель-Мандебська
                                        Півострів                            Сомалі
                                        Острови                             Мадагаскар, Мадейра, Канарські, Зеленого Мису, Коморські, Cейшельські
                                        Миси                                 Рас-Енгела, Аґульяс, Альмаді, Рас-Гафун
                                       Морські течії                       Холодні: Бенгельська, Канарська,   Сомалійська
                                                                                Теплі: Гвінейська, Мозамбіцька, Течія    Мису Аґульяс
                                        Канал                               Суецький

Предмети > Географія > Географія 7 клас > Особливості фізико-географічного положення материка, елементи берегової лінії > Особливості фізико-географічного положення материка, елементи берегової лінії. Практикуми, лабораторні, кейси