KNOWLEDGE HYPERMARKET


Визначення числа сотень і десятків у трициф-ровому числі. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 3 клас>> Визначення числа сотень і десятків у трициф-ровому числі. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел


490. Які числа подано в першій таблиці? Прочитай числа, записані в другій таблиці.
Які числа подано в першій таблиці?
491. 500 + 30 + 5      200 + 50      600 + 4     900 + 50
       600 + 40 + 8      700 + 20       60 + 4      900 + 5
       800 + 10 + 2      400 + ЗО      60 + 40     90 + 5

492. Перший оператор набирає на комп'ютері за годину 3 сторінки тексту, а другий 4.Скільки годин їм треба працювати разом у такому ж темпі, щоб набрати 49 сторінок?
Виконавець
493. Розглянь умову та розв'язання задачі. Скажи, на яке запитання знайшли відповідь.
Задача. Вчора Данилко прочитав 8 сторінок, а сьогодні — в 4 рази більше.

Розв'язання
1) 8 • 4 = 32 (с.)
2) 8 + 32 = 40 (с.)


В і д п о в і д ь: 40 сторінок.

494. Склади задачу, подібну до попередньої, і розв'яжи її.

495*. Назви 12 трицифрових чисел, користуючись словами, поданими у рамках.
  двісті             сорок             п'ять
  сімсот            двадцять

496°. Накресли два відрізки: перший завдовжки 12 см, а довжина другого становить четверту частину довжини першого.

497°. 600 + 60 + 6    40 + 8        900 + 1      90 +1
        700 + 20 + 5    400 + 80     800 + 8      80 + 8

498. Прочитай числа, записані в нумераційній таблиці. Яке з чисел найбільше? Яке найменше?

Сотні       Десятки       Одиниці
 4               7                 7
 5               0                 6
 7               9                 0

499. У кожній парі чисел назви більше число.
235 і 236, 140 і 139, 250 і 205, 700 і 800, 231 і 213.

500. Побудуй нумераційну таблицю в зошиті.
1) Запиши в таблиці числа, у яких: 6 сот. 8 ДЄС.; 5 сот. 2 дес. 7 од.; 7 сот. 5 дес. 5 од.; 2 сот. 9 од.
2) Запиши в таблиці числа: триста сорок три, двісті десять, сто дванадцять, сімсот чотири.

501. 7 + 2 = 9               5 + 3            9 - 6             400 + 200
       70 + 20 = 90          50 + 30         90 - 60         200 + 300
       700 + 200 = 900     500 + 300      900 - 600     700 - 400   

502. У господарстві було 21 трактори, комбайнів — у 3 рази менше, автомобілів — у 4 рази менше, ніж тракторів.
Про що дізнаємося, коли знайдемо значення виразів?
24 : 3       24 - 24 : 3       24 : 3 + 24 : 4
24 : 4       24 + 24 : 4      24 : 3 - 24 : 4

503. У магазин привезли футбольні м'ячі. У кінці дня їх залишилося 28 штук, а продали в 4 рази менше, ніж залишилося. Скільки футбольних м'ячів було завезено?

504°. Розв'яжи задачі, склавши рівняння.
1) Невідоме число зменшили в 6 раз і дістали 3. Знайди невідоме число.
2) 27 зменшили на невідоме число і дістали 9. Знайди невідоме число.

505°. 5 + 2     50 + 20     500 + 200    600 - 100     700 + 20
         9 - 2     90 - 20      900 - 200     600 + 400     700 + 2

506. (Усно.) 600 + 100     100 + 70 + 2     100 + 50
                  1000 - 100     600 + 30 + 1     800 + 20

507. 123 > 107       770   707        1000   110
        805   599       93    309         400    380

508. Запиши числа у порядку зростання: 198, 802, 208, 1000, 34, 303, 999, 284, 248, 981, 102, 25.

509. Запиши цифрами числа: двісті сорок сім, триста двадцять три, чотириста, вісімсот, п'ятдесят, шістсот сім, двісті двадцять два, дев'ятсот п'ять, двісті сорок два, сто шістдесят вісім.

510. Запиши як суму розрядних доданків кожне з чисел: 473, 599, 760, 804.

511. На дослідній ділянці посіяли 30 кг пшениці, жита — у 5 раз менше, ніж пшениці, а гречки — у 4 рази менше, ніж пшениці й жита разом. Скільки посіяли гречки?
Жито і пшениця
512*. З класу вийшло 27 учнів. Залишилося в класі учнів у k раз менше, ніж вийшло. Скільки учнів було в класі спочатку? (Закінчи складати вираз для розв'язування задачі. Обчисли відповідь, якщо k = 9.)
(? : ?) + 27

513*. Довжина сторони АВ прямокутника АВСD 8 см. Розглянь, як побудовані кола в прямокутнику. Знайди ширину прямокутника.
 прямокутник

514°. Довжина прямокутника 8 см, а ширина становить четверту частину довжини. Побудуй такий і прямокутник у зошиті і знайди його периметр.
515°. 400 + 5     600 + 100    80 - 1     100 + 10 + 1
        400 + 50    600 + 400   800 + 1    200 + 20 + 2

516. (Усно.) 400 + 300,  20,  7       800 - 1,  400,  800
                   200 + 500,  40,  8       700 - 100,  400,  1

517. Запиши цифрами числа: сто дев'ятнадцять, вісімсот вісімдесят вісім, чотириста сорок, чотириста чотири, чотириста чотирнадцять, двісті.

518. Прочитай числа: 627, 670, 705, 333, 966. Дай відповіді ми запитання:
а) що означає в запису цих чисел цифра 7? 0?
б) Скільки в числах одиниці, кожного розряду?


(Зразок відповіді. У числі 627 у третьому розряді 6 одиниць, або 6 сотень; у другому — 2 одиниці, або 2 десятки; в першому — 7 одиниць.)


в) на якому місці, якщо лічити справа наліво, записують одиниці? десятки? сотні?

519. 1) Розглянь записи.
 60 = 6 дес.       У числі 60 усього 6 дес.
 200 = 20 дес.    У числі 200 всього 20 дес.
 260 = 26 дес.    У числі 260 усього 26 дес.


2) Скільки всього десятків у числах: 400, 480, 720?

520. 1) Прочитай, скільки в кожному числі всього: сотень; десятків; одиниць.
Числа
2)Скільки в числі 375 одиниць кожного розряду?
(В і д п о в і д ь: 3 одиниці III розряду, 7 одиниць II розряду і 5 одиниць І розряду.)
3) Скільки сотень і скільки десятків у числах: 700, 850, 735?

521. 345 - 300 = 45         583 - 80        477 - 7
       345 - 40 = 305         583 - 3          592 - 90
       345 - 5 = 340           583 - 500      325 - 300

522. Діти обкопали 3 ряди кущів аґрусу, по 8 у кожному ряді, а кущів смородини — у 4 рази менше. Скільки всього кущів обкопали діти?

523*. Дорослі й діти розчищали доріжки в парку. Дівчаток було 2, а хлопчиків 6. Дітей було у 2 рази більше, ніж дорослих. Скільки всього осіб розчищало доріжки?

524°. Садівники посадили 20 слив, яблунь — у 5 раз менше, ніж слив, а вишень — у 4 рази менше, ніж слив і яблунь разом. Скільки вишень посадили садівники?

525°. 400 + 100 + 200    489 - 80    500 - 1    300 + 40    
         600 - 200 - 300    489 - 9     699 + 1    300 + 4


Математика. Підручник для 3 класу. М. В. Богданович

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Планування уроків з математики, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завадання та робота з математики 3 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.