KNOWLEDGE HYPERMARKET


Використання мультимедійних об’єктыв у презентації

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Використання мультимедійних об’єктыв у презентації


У  програмі MS  PowerPoint можна  розміщувати  на  слайдах  презентації різні мультимедійні об’єкти: звукові ефекти, аудіозаписи, відеокліпи, філь­ми  тощо.  Звукові  об’єкти  та  відеозображення  можна  додавати  з  файлів,
розміщених  на  комп’ютері,  з  колекцій  в  Інтернеті,  з  компакт-дисків  тощо. Вони можуть також бути створені користувачем за допомогою спеціальних технічних  і програмних засобів.

Для  вставляння  до  слайда  презентації  мультедійних  об’єктів  потрібно виконати  вказівку меню Вставка/Фільми  т а  звуки,  за допомогою якої  об­рати джерело вставляння звуків  та відео  (фільмів):

  • Фільм із колекції кліпів;
  • Фільм із файла;
  • Звук із колекції кліпів;
  • Звук із файла;
  • Запис із компакт-диска;
  • Записати звук.

При  виборі  вказівки  Вставка/Фільми  і  звуки/Фільм  із  колекції  кліпів відкривається область завдань Картинки, у центральній частині якої відоб­ражаються  всі  анімовані  картинки  з  колекції.  Аналогічно  виконується вказівка Вставка/Фільми  і звуки/Звук  із колекції кліпів,  але  спочатку  здій­снюється пошук файлів, записаних у форматі wav.

У   разі  успішного  результату  пошуку  звукового  файла  потрібно  двічі клацнути  на  його  значку  лівою  клавішею  мишки  —  до  слайда  вставиться стандартний значок Значок.

У   діалоговому  вікні  із  запитанням  Відтворювати  звук  під  час  показу слайдів? можна вибрати один  із запропонованих способів: Автоматично чи Після клацання.

Прослухати  цей звук можна в режимі демонстрації  презентації  (за умо­ви під’єднання потрібної апаратури). Для  зміни значень параметрів відтво­рення звуків  та відео  під час показу презентації  потрібно вибрати вказівку Показ  слайда/Настройка  анімації.  Вставляння  фільму  чи  звуку  з  файла відбувається  аналогічно  до  вставляння  зображень з файла до  слайдів  пре­зентації.

Звук часто є  необхідним  елементом мультимедійної  презентації, а  іноді просто її приємним доповненням.  Застосовуючи коментарі, музичний фон, звукові ефекти, слід уникати надмірного використання звуку, тому що надлишок  звуків  розпорошує  увагу  слухачів.  До  презентації  можна  вставити звуковий файл, який або буде супроводжувати презентацію, або його як ок­ремий елемент можна викликати  на деякий час для простого  прослуховування незалежно від демонстрації.

Вправа  12.4.1.  Додавання до презентації звуків з колекції кліпів.

Завдання.  До  заключного  слайда  презентації  Виставка квітів, що зберігається на CD-диску в папці Презентації, вста­вити звук із файла Оплескижию, що зберігається у стандартній колекції кліпів.

1.  Відкрийте файл  Виставка  квітів.ppt,  що  зберігається  на CD-диску в  папці Презентації,  і зробіть активним останній слайд.
2.  Виконайте  вказівку  Вставка/Фільми  і  звуки/Звук  із  колекції  кліпів  та  ви­беріть файл Оплески.wav.
3.  У діалоговому вікні із запитанням Відтворювати звук під час показу слайдів? натисніть кнопку Автоматично.
4.  Перемістіть значок Значок у лівий нижній кут слайда.
5.  Результати  роботи  збережіть  у файлі  презентації  з  тим  самим  іменем  в папці Презентації вашої структури папок.
6.  Перегляньте  презентацію  у  режимі  показу  слайдів  та  пересвідчіться,  що звуковий файл до презентації вставлено коректно.
7.  Закрийте файл з презентацією Виставка квітів.

Вправа  12.4.2. Додавання до  презентації відеоролика  із файла.

Завдання.  До  слайда Базова  архітектура  сучасного презентації Архітектура  ПК.ррt, що зберігається на CD-диску  в  папці  Презентації,  вставити  відеоролик  Інформ.avi,  що зберігається у тій самій папці.

1.  Відкрийте файл Архітектура  ПК.ррt,  що  зберігається  на  CD-диску в  папці Презентації,   і зробіть активним третій слайд із заголовком Базова архітек­тура сучасного комп’ютера.

2.  Виконайте вказівку Вставка/Фільми і звуки/Фільм із файла та оберіть файл Інформ.ауі,  що зберігається на Сй-диску в папці Презентації.

3.  У  діалоговому  вікні  із  запитанням  Відтворювати  фільм  під  час  показу слайдів? натисніть кнопку Після клацання.

4.  Змініть розміри та взаємне розміщення об’єктів слайда за зразком  (мал. 12.3).

5.  Перейдіть  у  режим  перегляду  поточного  слайда,  клацніть  мишкою  на об’єкті,  розміщеному в центрі слайда, та перегляньте вставлений  відеоро­лик.

6.  У меню  Показ  слайда  оберіть  вказівку Настройка  анімації.  В  області  зав­дань Настройка анімації:

  • видаліть анімаційний ефект для зображення монітора;
  • виділіть  вставлений  відеофайл  та  відкрийте  список  вказівок,  які дають можливість змінювати його параметри, клацнувши на кнопці 25.10-8.jpg Зі спис­ку, що розкривається, виберіть вказівку Параметри ефектів,

Об’єкти слайда

  • у  діалоговому  вікні  Фільм:  пауза  перейдіть  на  вкладинку  Параметри фільму та в області Параметри відображення встановіть прапорець у положення Розгортати на весь екран;
  • у  діалоговому  вікні  Фільм:  пауза  перейдіть  на  вкладинку  Ефект  та  із списку можливих дій Після анімації виберіть вказівку Після анімації при­ховати.

7.  Перегляньте слайд у режимі  показу.

8.  Результати  роботи збережіть у файлі з тим самим  іменем у папці Презен­тації вашої структури  папок.
9.  Визначте,  чи  в цій  презентації є фільми,  вставлені з  колекції кліпів.

10.  Порівняйте обсяг файла Архітектура ПК.ppt,  що зберігається  в  папці Пре­зентації  вашої  структури  папок,  та  файла  Архітектура  ПК.ppt,  що  збе­рігається  на  CD-диску  в  папці  Презентації.  Чи  відповідає  різниця  обсягу файла Інформ.avі?

11.  Зробіть висновок.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.