KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вимова й написання префіксів роз-, без-

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас>>Українська мова 5 клас>> Вимова_й_написання_префіксів_роз-, без-

 Вимова й написання префіксів роз-, без-
У префіксах роз-, без- завжди вимовляється дзвінкий звук і пишеться буква з: розписка, розбити, беззахисний, безтурботно.
Для полегшення вимови при збігові кількох приголосних до префікса роз- додається голосний [і]: розігнутись, розіслати.
1.    Запишіть слова, зашифровані в чарівних колах, запам'ятайте їх правопис.
думи     квіт    доріжжя
бір    в'язка    притульність    вість
мір     роз    повідь    соння    без     робіття
м^х    гін    помічність    силля
відка    смертя
2.    Слова з виділеними частинами розберіть за будовою.
Утворіть від сполучень іменників з прийменниками прикметники з префіксом без-.
Зразок. Без язика — без'язикий.
Без совісті, без вусів, без крил, без меж, без хмар, без помилок, без надії, без ціни, без зубів.
Спишіть. Поясніть правопис виділеного слова.
Посварилися ми з братом, Брат мовчав, і я мовчав, А дідусь обох повчав:
—    Що це ви розбили
глека?
Так до бійки недалеко! Братик, плачучи, сказав:
—    Глека я не розбивав!..
Ну й дідусь мій Веремій!
Що він каже? Зрозумій.
Г. Бойко
Розбити глека — розірвати, порушити дружні стосунки; посваритися.
1.    Запишіть, вставляючи пропущені букви.   
Ро..дати, бе..радісний, бе..утішний, ро..жувати, бе..барвний, безадресний.
2.    Складіть із четвертих букв записаних слів початок прислів'я: «... — найбільший скарб».
Випишіть слова з орфограмою «Буква з у кінці префіксів роз-, без-
1. Як прийде туга, розпізнаєш друга. 2. У лиху годину розпізнаєш вірну людину. 3. Слів не розкидаєш — добру славу маєш. 4. Не стримав слова — і вже людям розмова. 5. Хочеш у сварці гору взяти — розкажи, що ти винуватий.
Народна творчість
Спишіть, вибираючи з дужок потрібні префікси. Поясніть їх правопис.
(Роз-, розі-)ломити, (роз-, розі-)гнути, (роз-, розі-)рвати, (роз-,
розі-)гріти, (роз-, розі-)гнати, (роз-, розі-)слати, (роз'-, розі-)єд-
нати, (роз-, розі-)йтися, (роз-, розі-)лляти.   


Українська мова 5 клас. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т.
Вислано читачами інтернет-сайту

Календарно-тематичне планування української мови, завдання школяру 5 класу, курси учителю української мови 5 класу Гіпермаркет знань, Українська мова, Українська мова 5 клас Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроківз української мови 5 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння української мови 5 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.