KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вимова і написання слів із подовженими м'якими приголосними

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас>>Українська мова 5 клас>> Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними

Вимова і написання слів із подовженими
приголосними   

В українській мові м'які та шиплячі приголосні, між двома голосними вимовляються подовжено і на письмі позначаються двома однаковими буквами. Подовжуються приголосні:
1)    в іменниках середнього роду на -я: волосся, вугілля, обличчя, узбережжя, узвишшя;
2)    в іменниках жіночого роду, що закінчуються на приголосний, у формі орудного відмінка (тобто відповідають
на питання ким? чим?): ніччю (ніч), роллю (роль), міддю
(мідь).
Але в словах, що закінчуються на два приголосні, подовження не відбувається: повість — повістю, жовч — жовчю;
3)    у словах Ілля, суддя, стаття, рілля, зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню;
4)    подовжується м'який приголосний у дієслові ллю та
його формах.
У словах середнього роду на -я, що означають назви малят тварин: зайченя, порося, теля, щеня, подовження у вимові немає, і тому подвоєних букв не пишемо.
1.    Прочитайте, випишіть слова з подвоєнням букв. Поясніть
причини подвоєння.
1. Сонце — річкова лілея у довгих лляних косах! 2. Сонця проміння лежить прядив'яне, лежить полотняне. Скільки дбайливою осінню в світі проміння наткано. 3. А небо уночі — беззоряна рілля. 4. Якою гладдю вишито сніги майстерністю сорочої ноги. 5. Із коромислом по воду аж до моря зірка ходить. Ллється чисте срібло з відер на маки й калину, на заквітчану у місяць срібну Україну (3 те. Є. Гуцала).
2.    Перше речення запишіть і підкресліть у ньому головні та
другорядні члени.
Спишіть, вставляючи, де потрібно, літеру. У кожному рядку підкресліть зайве слово.
1.    Жит..я, творін..я, горін..я, лист..я.
2.    Емал..ю, радіст..ю, юніст..ю, мужніст..ю.
3.    Осін..ю, сіл..ю, медал..ю, чверт..ю.
Прикметник непримиренний означає «який не примиряється, якого не можна примирити»; наголошений суфікс -енн- пишеться з подвоєною буквою н. Слово непримй-рений означає «якого не примирили, який ще не примирився»; ненаголошений суфікс -єн- пишеться з однією буквою н.
Порівняймо написання слів: нездбланий — нездоланний, незрівняний — незрівнянний, нескінчено — нескінченно, неоцїнений — неоціненний.
1.    До поданих слів доберіть прикметники з наголошеним суфіксом.
Недоторканий, незнйщений, несказаний, незлічений, нескін-чений.
2.    З утвореними парами слів складіть речення. Поясніть різницю в написанні та в значенні цих слів.
Запишіть речення, вставивши потрібні букви.
Невпізна(н, нн)ий випускник школи зайшов до учительської. Невпізна(н, нн)ою стала наша відремонтована школа. Неприми-ре(н, нн)і хлопці готові були розпочати нову суперечку. їхні непримире(н, нн)і погляди були відомі всім. Нескінче(н, нн)а розмова з товаришем турбувала його. Нескінче(н, нн)а ріка людської пам'яті.


Українська мова 5 клас. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т.
Вислано читачами інтернет-сайту

Календарно-тематичне планування української мови, завдання школяру 5 класу, курси учителю української мови 5 класу Гіпермаркет знань, Українська мова, Українська мова 5 клас Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з української мови 5 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння української мови 5 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.