KNOWLEDGE HYPERMARKET


Виявлення професійних схильностей.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Виявлення професійних схильностей.


Виявлення професійних схильностей.


Пригадайте що таке обдарованість, здібності, схильності.
Навчіться характеризувати здібності, обдарованість і схильності.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: здібності, задатки, талант, схильності.

Серед істотних властивостей людини є її здібності.

Що таке здібності та обдарованість?

Здібності людини- це сукупність таких психофізіологічних властивостей, які необхідні для успішного виконання однієї або кількох видів діяльності та є індивідуальними, а саме властиві конкретній людині.

Істотною передумовою здібностей є задатки- спадкові особливості будови головного мозку, аналізаторів та їхні функціональні властивості. Розрізняють загальні та спеціальні здібності.

Завдяки загальним здібностям люди успішно оволодівають різними видами діяльності. Серед видатних людей чимало особистостей з різнобічним розвитком загальних здібностей: український поет і художник Т. Г. Шевченко; італійський живописець, скульптор, архітектор, учений-природодослідник, інженер Леонардо да Вінчі.

Загальні та спеціальні здібності взаємопов'язані й доповнюють одні одних. Люди із загальними здібностями легко переходять від однієї діяльності до іншої. А люди зі спеціальними здібностями можуть виконувати лише певний вид діяльності, а саме: займатися лише музикою, живописом, літературою. Наприклад, австрійський композитор В. А. Моцарт, українська художниця Катерина Білокур.

Розвитку здібностей сприяє раннє їхнє виявлення. Біографічні дані відомих особистостей свідчать, наприклад, про надзвичайно раннє виявлення здібностей до музики, літератури, поезії, малювання.

Проте іноді умови не сприяють ранньому виявленню здібностей. Але за появи таких умов здібності можуть виявитися й пізніше. Наприклад, С. Аксаков опублікував свою першу книгу в 56 років, І. Крилов першу байку - у 40 років.

Розрізняють фізичні й розумові здібності. Фізичні здібності значною мірою залежать від особливостей будови тіла, його природних даних. Зрозуміло, що людина високого зросту досягне більших успіхів у баскетболі чи волейболі, ніж у гімнастиці. Слід зауважити, що успіхи в спортивній діяльності залежать не тільки від природних даних, а й від наполегливих тренувань, загального розумового розвитку. У житті кожної людини провідне місце займають інтелектуальні (розумові) здібності. Проте велику роль у розвитку здібностей відіграє праця. Видатний учений Т. Едісон, який працював по 16 годин на добу, на запитання про причину його геніальності відповідав, що вона є результатом 99% поту і 1% таланту.

У межах однієї здібності люди можуть виявляти різний їхній рівень - низький, достатній, високий. Вищий рівень розвитку здібностей, передусім спеціальних, - це талант (від грец.таланте - надзвичайні здібності).

Обдарованість не можна визначити за будь-яким одним критерієм, оскільки вона виявляється в наборі взаємопов'язаних якостей. Так, у обдарованих людей добра пам'ять, увага, логічне або ж образне мислення тощо.

Що таке схильність?

У психології потяг, прагнення до якого-небудь виду діяльності називають схильністю. Схильність і здібності часто відповідають одне одному і розвиваються разом, наприклад схильність до музики, малювання тощо. Але не завжди вона свідчить про здібності.

Для кожної людини важливо, щоб її здібності і схильності були вчасно помічені й розвинуті. Тому професійна спрямованість, професійний відбір і професійна освіта мають сприяти виявленню та розвиткові здібностей і схильностей людини.

Перед кожною людиною в певний час постає питання про вибір професії. Для його вирішення важливо знати свої індивідуальні особливості, інтереси, схильності. Схильності можна визначити за допомогою спеціальних методик, розроблених ученими-психологами. Для широкої орієнтації у світі професій доцільно скористатися умовною системою розподілу їх за предметом праці, розробленою російським психологом Є. О. Климовим. Він розподілив професії на п'ять типів.


1. «Людина-людина» (робота пов'язана переважно з людьми, групами і спілками людей, колективами).
2. «Людина-техніка» (головним предметом праці є технічні системи, механізми, матеріали, технічні об'єкти).
3. «Людина-природа» (головним предметом праці є живі організми: рослини, тварини).
4. «Людина-знакова система» (провідним предметом праці є умовні знаки, цифри, коди, природні та штучні мови, ноти тощо).
5. «Людина-художній образ» (головним предметом праці стають художні образи).


Користуючись методикою дослідження схильностей, ви можете визначити свою схильність до певного типу професій.


Узагальнимо знання


Здібності людини визначаються спадковістю, а їхній розвиток - навчанням і вихованням.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Виберіть особистості з різнобічним розвитком загальних здібностей:

а) Леонардо да Вінчі;
б) Й. В. Гете;
в) Т. Г. Шевченко;
г) В. А. Моцарт.

2. Вкажіть природні дані, які необхідні піаністу:
а) довгі пальці рук;
б) музичний слух;
в) короткі пальці рук;
г) чуття ритму.

3. Позначте чинники, які сприяли братам Володимиру та Віталію Кличкам досягнути високих результатів у спорті:
а) фізичні дані;
б) наполегливі тренування;
в) нехтування тренуваннями;
г) чуття ритму.

4. Виберіть сферу діяльності людини, яка любить доглядати за квітами; лікувати тварин; створювати нові сорти рослин:

а) «людина-людина»;
б) «людина-техніка»;
в) «людина-природа»;
г) «людина-знакова система»;
д) «людина-художній образ».

5. Що таке здібності людини? Що є матеріальною основою здібностей? Від чого залежать здібності?Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайтів


Матеріали з біології, планування з біології, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.