KNOWLEDGE HYPERMARKET


Власний стиль символів та абзаців. Параметри форматування стилю. Загальні вимоги до оформлення заголовків документа

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Власний стиль символів та абзаців. Параметри форматування стилю. Загальні вимоги до оформлення заголовків документа


Як створити власний стиль символів та абзаців?

Для роботи зі стилями призначена область завдань Стилі та форматування.  Відобразити  її  на  екрані  можна  за  допомогою  вказівки  Фор­мат/Стилі та форматування. При натисненні на кнопці Створити стиль з’являється  діалогове вікно Створення  стилю, в якому можна задати  ім’я нового стилю, вказати, це має бути стиль абзацу чи стиль символу, та зада­ні значення інших його параметрів.

За  замовчуванням  новий  стиль  базується  на  стилі  виділеного  абзацу. Щоб  основою  нового  стилю  був  інший,  слід  вибрати  потрібний  стиль  у списку Оснований на стилі. Для того щоб застосувати до абзацу, наступного за активним абзацом з новим стилем,  інший стиль, слід обрати потрібний стиль  в  списку  Стиль  наступного  абзацу.  Вказавши  значення  всіх  параметрів форматування, які має містити новий стиль, слід натиснути кнопку ОК,  мри  цьому  стиль  із  зазначеною  назвою  відображатиметься  у  списку доступних стилів.

Власний  стиль можна створити й іншим способом — за зразком. Для цього спочатку слід вибрати абзац і застосувати до нього ті формати, які потрібно зберегти як стиль, та на панелі інструментів Форматування в списку Стиль виділити поточну назву Далі слід замість поточної назви сти­лю ввести нове ім’я та натиснути клавішу Enter.

  • Створені  користувачем  стилі  зберігаються  у  файлі  документа разом  з  текстом.  Таким  чином,  у   кожного  документа  може  бути свій  власний  набір  стилів,  а  стилі  з  одним  іменем  можуть  мати різні характеристики форматування  в  різних документах.


Вправа  17.0.1.  Створення власного стилю абзаців та стилю сим­волів.

Завдання.  Створити  стилі  абзаців  та  символів  із  заданими значеннями параметрів форматування та застосувати їх до до­кумента Кореспонденція.doc, що зберігається на CD-диску.

1.  Відкрийте документ Кореспонденція.doc,  що  зберігається  в  папці  Тексто­вий процесор на CD-диску.

2.  Виконайте вказівку Формпг/СіилІ т  форматування.  В області завдань Стилі та формаїування  натисніть кнопку Створити стиль.  Створіть стиль абза­цу з назвою Мій абзац,  який матиме такі значення параметрів форматування:  вирівнювання  —   по  ширині,  відступ  першого  рядка  —   1  см,  інтервал після абзацу —  6 пт, шрифт —   Tahoma,  розмір шрифту —   12 пт.

3.  Застосуйте стиль Мій абзац до всіх абзаців документа,  крім заголовків. До заголовків застосуйте стандартний стиль Заголовок  1.

4.  В  першому  абзаці  виділіть  слово  кореспонденція  та  застосуйте  до  нього такі значення параметрів форматування: шрифт —  Georgia,  розмір шриф­ту —   14 пт,  колір літер —  синій. У списку Стиль на панелі  інструментів Фор­матування виділіть  поточну назву,  введіть  нову назву стилю Поняття та  на­тисніть клавішу Enter:

5.  Застосуйте стиль символів Поняття до  всіх слів та фраз у першому абзаці, записаних у лапках.

6.  Збережіть  файл  з  тим  самим  іменем  у  папці  Текстовий  процесор  вашої структури  папок.


Як змінити значення параметрів форматування стилю?

Значення  параметрів  форматування  стандартних  та  користувацьких стилів можна змінювати. Для цього слід виконати вказівку Формат/Стилі та  форматування. Далі  у  списку наявних стилів  потрібно  знайти  стиль, значення  параметрів  форматування  якого  слід  змінити,  відкрити  список вказівок, які можна виконати зі стилем (для цього треба натиснути кнопку,   що  з’являється  в  правій  частині  рядка,  на  який  наведено  вказівникмишки)  та обрати  вказівку Змінити...  .   В діалоговому вікні Зміна  стилю, вміст якого нагадує  вікно Створення стилю, слід задати необхідні значні ня параметрів та натиснути кнопку ОК.


Які є загальні вимоги до оформлення заголовків документа?

Під час оформлення заголовків та підзаголовків у документах потрібно дотримуватися таких правил:

1.  Заголовки в тексті пишуть великими літерами.
2.  Перенесення слів у заголовку не допускається.
3.  Великий заголовок потрібно ділити за змістом на кілька рядків.
4.  У  кінці  заголовка  крапка  не  ставиться,  інші  розділові  знаки  зберіга­ються.
5.  Заголовок завжди розташовують на одній сторінці з тим текстом , якого він  стосується.  Якщо  заголовок  розміщено  у  кінці  сторінки,  то  після нього має бути не менше трьох рядків тексту. Якщо заголовок потрапив на початок сторінки, але не на перший рядок, то перед ним має бути не менше чотирьох рядків попереднього тексту.
6.  Текст після заголовка розміщують через два-три інтервали.
7.  Підзаголовки пишуть маленькими літерами без підкреслення. Правила розташування підзаголовків такі самі, як і заголовків. Відстань між під­заголовком і заголовком, як правило, становить два інтервали.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.