KNOWLEDGE HYPERMARKET


Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах. Презентація уроку

Українська мова 11 клас


Тема "Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах"


Презентація уроку до теми "Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах" 


Власні і загальні назви.
елика буква і лапки у власних назвах.

Іме́нник — самостійна частина мови, що має значення предметності, вираженої у формах роду, числа і відмінка, відповідає на питання хто? або що?.

В українській мові, яка належить до флективних синтетичних мов, іменник є змінною частиною мови, загалом, в інших мовах іменник може не змінюватися.
Іменники-назви істот і неістот
Іменники, що відповідають на запитання хто?, об'єднуються у семантичну групу назв істот.
Решта іменників відповідає на запитання що? і складає групу назв неістот.
Граматичне поняття істоти/неістоти не збігається з поняттям живого/неживого в природі.
Іменники власні і загальні назви
Загальний іменник — це назва, що є спільною для ряду однотипних істот, предметів, явищ, понять.
Наприклад: хлопець, газета, критика, простір, час, добро, пароплав, обід.Власний іменник — це індивідуальна назва одного з ряду однотипних предметів чи одного існуючого.
Це прізвища, імена, по батькові людей, клички тварин, географічні та астрономічні назви, назви державних посад, установ, свят, книг, журналів тощо.

Іменники, які є власними назвами характеризуються тим, що пишуться з великої літери, мають або тільки однину (Дунай, Львів), або тільки множину (Карпати, Черкаси).


Замініть, де треба, малу літеру великою. Поясніть у кожному випадку правило вживання малої та великої літер.

(к)обзар, (п)етрів батіг, (у)країнська (е)кологічна (а)соціація «(з)елений (с)віт», (м)арко (в)овчок, (к)аменяр, (с)ізіфова праця, (п)резидент (у)країни, (к)арпенко-(к)арий, (з)ал (з)асідань (в)ерховної (р)ади, (р)обінзон, (п)лутоній, (а)хіллес, (ш)евченкіана, (ч)ернівецький державний університет, (к)вітка-(о)снов'яненко, (а)нтей, (д)емон, (л)ісовик, (п)інчер, (л)иска, (ч)ервона (ш)апочка, (ч)ернігівські дівчата, (п)антелеймон (к)уліш.

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Колюченко О.А.

Предмети > Українська мова > Українська мова 11 клас > Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах > Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах. Презентація уроку