KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вступ. Середньовічна Україна. Повний урок

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас. Повні уроки>> Історія України: Вступ. Середньовічна Україна. Повний урок

Содержание

Тип уроку

Засвоєння нових знань з елементами дискусії

Мета уроку

Закріпити знання учнів про причини виникнення давньоруської держави, про особливості Русі як ранньофеодальної держави східних слов'ян; про соціально-економічний і політичний устрій Київського держави, причини і наслідки її занепаду; показати значення Русі в історії східних слов'ян та всесвітньої історії.

Завдання

  • налаштування учнів на учбовий процес;
  • нагадати класу про виникнення давньоруської держави;
  • розглянути устрій Київського держави та період її занепаду;
  • показати значення існування Київської Русі для історії;
  • розглянути теорії походження тризуба;
  • розвинути навички логічного мислення та аргументування думки у дискусії.

Обладнання

Опорний конспект, теми доповідей та творчі завдання, список літератури, список термінів і понять, перелік дат, список персоналій історичних діячів, питання для дискусії, схеми і таблиці.

Хід уроку

Початок уроку

Привітання вчителя, оголошення теми, перевірка відсутніх.

Розповідь матеріалу та повторення вивченого

Приблизний текст (доповнюється згідно плану вчителем самостійно):


За роки незалежності України відбувається переосмислення історії, культури, літератури давніх часів, зокрема епохи Середньовіччя. Особливе значення має формування нової наукової традиції в оцінці середньовічної спадщини (Х - середина ХV століття), що в радянські часи було прерогативою російських вчених.


Культурна та політична традиція Русі - це важлива складова частина національної духовної спадщини. Художня культура Галицько-Волинської держави набуває вагомості ще й тому, що додає інформацію для відповіді на сучасні запити суспільного розвитку України, коли суспільство висуває на передній план питання вироблення ідеалів для його відродження і всілякого піднесення нації.

Тризуб із хрестом – особистий знак Ярослава Мудрого
Тризуб дійсно використовувався за часів Володимира Святославовича. Але він не був державним символом. Це був особистий знак Володимира. Адже у кожного князя Київської Русі був свій особистий знак. Але в якості символу чи герба країни тризуб Володимира ніхто не розглядав. Тому до Володимира, у його батька Святослава був двузубец. А в сина Володимира - Ярослава Мудрого теж був тризуб, але вже іншої форми - з хрестом. Так що хрест в зображенні тризуба з'явився вже тоді, коли Русь була хрещена - на етапі Ярослава Мудрого. Але, тим не менш, таке іконографічне з'єднання тризуба і хреста дійсно було.

Класичний тризуб князя Володимира був без хреста
Але всі стверджують, що хрест з'явився на тризубці на честь того, що Володимир хрестив Русь. Однак класичний тризуб князя Володимира був без хреста. А вже за Ярослава з'явився на тризубці хрест. Тому я не думаю, що тризуб з хрестом можна вважати символом Хрещення Русі. Я думаю, що це княжий знак власності - так його і трактували багато дослідників. Він поступово розвивався і доповнювався новими знаками.


Тризуб можна вважати символ прилучення Русі до християнства
Але, може бути, Ярослав Мудрий і додав хрест тому, що продовжував справу свого батька і багато робив для розвитку християнства на Русі. Побудував Софію Київську, інші собори та монастирі. Може, він мав на увазі підкреслити своє ставлення до християнства. Тому такий тризуб можна вважати символом прийняття християнства як такого, прилучення Русі до християнства, але не варто видавати його за знак Володимира Великого.


тризуб на монеті


На монеті стародавніх русичів зображений Тризуб без хреста
Правда, є ще думка, що Володимира прийнято зображати з хрестом в руках - як на нашому пам'ятнику, що на Володимирській гірці. Але і це не зовсім вірно. З хрестом його зображуємо вже ми, а не його сучасники. Ми шануємо те, що він прийняв Хрещення на державному рівні в 988 році. Тому коли ми осмислюємо роль Володимира, природно, що хрест нам здається доречним при його зображенні, тому що саме Володимир був хрестителем Русі. Але стародавні русичі свого князя Володимира взагалі не зображували його ніде, крім як на монетах власного карбування. Причому, на одній стороні монети було карбоване зображення князя у візантійській короні, а на іншій - його тризуб, причому без хреста. Тому невірно пишуть у ЗМІ, що на монетах часів Володимира чеканили саме тризуб з хрестом.
Тризуб на монеті періоду Київської Русі

Тризуб на монеті періоду Київської Русі

Проблемні завдання

1) Роз'ясніть (з прикладами) один з аргументів норманської теорії походження держави Русь і відповідний йому контраргумент антинорманської теорії.
2) Яку роль грав символ «тризуб» в житті Русі?
3) Доведіть, що Х - ХІ ст. стали періодом розквіту Київської держави.


Князь Олег

Князь Олег


Княгиня Ольга

Княгиня Ольга


Володимир Мудрий

Князь Володимир Мудрий

Питання для обговорення та дискусії

1. Чому 882 р. називають умовною датою виникнення держави Русь?
2. Який зміст ознак держави Русь?
3. Назвіть основні етапи процесу державного становлення Русі.
4. Чому історики, визначаючи форму правління держави Русь, підкреслюють ранньофеодальний характер?
5. Охарактеризуйте соціальну структуру Русі.
6. У чому полягали характерні риси феодальних відносин на Русі?
7. Що було основою економічного розвитку більшості міст Русі?
8. У чому полягає основне значення прийняття Руссю християнства? Заповнити таблицю № 2.
9. Усі європейські ранньофеодальні держави пережили етап політичної роздробленості. Які причини з'явилися першоосновою цього - об'єктивні чи суб'єктивні?
10. Чому питання про те, який народ є спадкоємцем традицій Русі, є сьогодні гостро дискусійним?

Перелік дат

882 р. - умовна дата утворення держави Русь. Захоплення київського престолу новгородським князем Олегом. Об'єднання Київського і Новгородського князівств під його владою.
988 р. - прийняття християнства на Русі як державної релігії.
1019 - перша редакція збірника законів «Руська Правда».
1097 р. - Любецький з'їзд князів. Правове оформлення вотчини.
1223 р., 31 травня - битва на р. Калка. Поразка русько-половецького війська від монголо-татарського війська.

Основні терміни і поняття


Боярин - представник феодально-землевласницької верхівки класу Русі.


Варяги - норманські воїни, які перебували на службі у Візантійських імператорів.


Віче - народні збори в Давній Русі. Вперше згадується в літописі в Новгороді (1016), Києві (1068). Вирішувало питання війни і миру, приймало закони, укладало угоди з іншими землями. Утворене феодальною верхівкою для обмеження князівської влади. У другій половині XI - XII ст. в результаті ослаблення князівської влади та розпаду Київської Русі як єдиної держави роль віче в громадському житті набуло особливого значення. З втратою українськими землями незалежності віче, як орган державної влади, приходить в упадок.


Вотчина - одна з форм феодальної земельної власності на Русі, родова власність, яку передавали у спадок. Виникла в процесі формування приватної феодальної власності на землю в ІХ-ХІ ст. (Княжа, боярська, монастирська).


Дружина - збройний загін, який становив постійне військо київського князя і апарат його влади.


Закупи - категорія напіввільних селян у Київській Русі в ХІ-ХІІ ст. Закупили називали людей, які брали у землевласників зсуду і за це повинні були виконувати феодальні повинності.


Етногенез
- походження народу.

Домашнє завдання

1. Вивчення теми за підручником.

2. Записати вивчені терміни та дати у спеціальні словнички.


Позакласна діяльність

Відвідування пам"ятника тризубу у м.Коростень.


Використані джерела:

1. Урок-вікторина "Київська Русь у 7-у класі спеціальної школи VIII виду Колбасиної О.С., вчителя-дефектолога

2.Урок на тему "Київська Русь. Основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики київських князів" Куликової Любові Іванівни, вчителя історії і суспільствознавства

3. Гурій О. І. 100 великих постатей і подій козацької України.– К., 2008.

4. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2006.


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.


Над уроком працювали

Куликова Л.І.

Любименко В.В.

Білозерко Д.Т.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 7 клас