KNOWLEDGE HYPERMARKET


Відгуки істориків про Б. Хмельницького

"Великий рух народній, піднятий Хмельницьким, дав новий лад усій східній Україні — Гетьманщині".
Михайло Грушевський, 1913;

"Хмельницький став керівником Визвольної війни завдяки тому, що здобув довір`я мас. Він ріс і жив серед козацтва, розумів його прагнення й інтереси. Народні маси зустріли Хмельницького з цілковитим довір'ям, розуміючи, що він є справжнім захисником їх інтересів". Іван Крип'якевич, 1954;

"Він поводився так, неначе був монархом суверенної держави, й розвинув широку дипломатичну акцію на міжнародному полі для зміцнення свого становища".
Дмитро Дорошенко, 1921