KNOWLEDGE HYPERMARKET


Відмінювання дієприкметників (7 клас)

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Відмінювання дієприкметників (7 клас)


Обличчям до сонця
39.I. Прослухайте текст, уявіть змальовану в ньому картину. Зробіть звуковий запис слів бджолами, кукурудзою, розсудливо1.

II. Прочитайте, з'ясовуючи значення незнайомих слів. Визначте тип і стиль мовлення, знайдіть у тексті характерні ознаки стилю.


Сміються соняшники

Цвітуть соняшники. Озвучені бджолами, вони схожі на круглі кобзи, які земля підняла зі свого лона на високих живих стеблах. Живе тіло кобз, пахуче, припорошене жовтим пилом, проросле пелюстками,— світиться й золотіє, щось промовляє своєю широкою, незгасаючою, напоєною сонцем усмішкою.


Розсудливо — рос. рассудительно

...Коли заходить сонце, то й соняшники вечоріють, поступово смеркають, поночіють, затихають живі кобзи. Стоять похилені на межі поміж грядками, поміж картоплею та кукурудзою. Стоять мовчки, роз-судливо думають про своє, прекрасні в своєму заглибленому думанні й мовчанні.


Переборюючи легкий острах у грудях, обережно ступаючи по принишклій2 землі, наближаєшся до першого-ліпшого соняшника, простягаєш руку, повертаєш його обличчя до свого — і вражено й трохи безпорадно3 відповідаєш усмішкою на вечірню пригаслу усмішку соняшника, на його широкий просвітлений  погляд (За Є. Гуцалом).


III.    Поділіться своїми враженнями від     прочитаного. Усно опишіть малюнок до тексту.
IV.    Поясніть правопис слів вечоріють, (поміж) картоплею, прекрасні, (у) мовчанні,   легкий,   обличчя,   безпорадно.    

Складіть речення зі словами в рамці     (усно).   


V.    Випишіть із тексту дієприкметники разом з означуваними словами. Провідміняйте перший із них усно в однині і
множині, орієнтуючись на таблицю «Відмінювання дієприкметників» на с. 26. Дієприкметники, як і прикметники, змінюються за родами (в однині), числами й відмінками. Вони мають такі самі закінчення, як і прикметники: синього/синіючого неба; (на) синьому /синіючому небі.

1Водночас — рос. в то же время, одновременно.

2Принишклий — рос. притихший.

3Безпорадно — рос. беспомощно.


За зразком якої частини мови відмінюється дієприкметник? Які закінчення він має? Коли в закінченні пишеться буква и, а коли — і?
 
Ukrmova7-bondarenko-6.jpg


Як визначають відмінкове закінчення дієприкметника?
Міркуємо. Щоб визначити відмінкове закінчення дієприкметника, треба знати рід, число і відмінок іменника, від якого залежить дієприкметник. За ним визначаються рід, число і відмінок дієприкметника: з новоприбулим пасажиром; над розквітлою трояндою; посеред висохлого озера.


40. Користуючись таблицею як зразком, провідміняйте подані словосполучення. Позначте і зіставте відмінкові закінчення дієприкметників і прикметників, зробіть висновок. Поясніть орфограму.


І. Вимитий блискучий автомобіль. 2. Випрасувана модна сорочка. 3. Замовлене приватне таксі.
Спишіть сполучення слів, узгоджуючи дієприкметники з означуваними іменниками.
На усміхнен.. обличчі; у викупан.. дитини; із заплющен.. очима; із зачинен.. дверей; в розпущен.. волоссі; із заґрато-ван.. вікнами; із густонаселен.. району; в розгублен.. погляді; біля заросл.. озер.


42. Спишіть речення, узгоджуючи дієприкметники з означуваними іменниками. Визначте рід (в однині), число та відмінок дієприкметників, а також їх синтаксичну роль.


1. Книга — найбільше з чудес, створен.. людиною (Максим Горький). 2. Стоять замислен.. дуби над тихою водою (В.Сосюра). З.Гнат блимав перелякай.. очима (Григорій Тютюнник). 4. На долині, вкрит.. зеленим житом, червоніла якась велика квітка. 5. Небо червоніло й жовтіло, ніби облит.. золотом, обсипан.. жаром (Із тв. І. Нечуя-Левицького).


43. Провідміняйте письмово за варіантами сполучення іменника з дієприкметником.
А. Відновлений міст. Б. Зіпсований настрій.


44.I. Прочитайте текст мовчки. Усно перекладіть українською мовою кожне речення, замінюючи, де це доцільно, дієприкметник синонімічними конструкціями із займенниками який, що (див. с ЗО). II. Доберіть заголовок і запишіть текст українською мовою.


Стояла осень, щедро дарившая нам солнце и туманы.
Над нами шепчутся ветки старых сосен, растущих на берегу. Сквозь1 облетевшие леса видны далёкие облака, плывущие в синем густом воздухе (За К. Паустовським).


45.I. Прочитайте  текст  мовчки.  Перекладіть  і  запишіть  його українською мовою, дібравши заголовок.
В сырых впадинах синели незабудки. Они были такие яркие и такие синие, будто в них отразилось синее весеннее небо.


Озёра незабудок окружены золотыми лютиками. А на сухих холмах загорелись маки. Маки похожи на красные фонарики, зажжённые в зелёной траве (М. Сладкое).


II.    Які слова, що означають колір, використані для опису квітів? З чим і за якою ознакою подібності порівнюються незабудки і маки? Яке слово, крім прикметника червоні, вказує на колір маків?


III.    Випишіть із тексту дієприкметники разом з означуваними словами, визначте їх рід, число і відмінок. Провідміняйте словосполучення письмово в однині й множині. Позначте орфограму в закінченнях дієприкметників.Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.