KNOWLEDGE HYPERMARKET


Відокремлені обставини, способи їх вираження

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Відокремлені обставини, способи їх вираження

Содержание

За яких умов відокремлюються обставини, та про їхню роль у мовленні

Пригадайте!

Який другорядний член речення називається обставиною? За яких умов відокремлюються дієприслівникові звороти?

Вправа 302

Прочитайте речення. Знайдіть обставини, виражені дієприслівниковими зворотами й одиничними дієприслівниками. Чи залежить відокремлення обставини від позиції її стосовно означуваного слова? Зробіть висновок, за яких умов відокремлюються обставини.

1. Нечутно ступають козацькі коні, спускаючись униз до Бугу (Я. Качура ). 2. Почувши кроки, пташина повернула голівку до нас, вчаїлась (М. Стельмах). 3. 1 тільки я, обдираючи ноги, скотився з липи, як на землю стіною обвалилася злива (М. Стельмах).


Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.159-1.jpg

За бажанням автора може також відокремлюватися обставина, виражена іменником з прийменниками всупереч, наперекір, попри, на випадок, на відміну від, у зв'язку з, внаслідок, завдяки, згідно з, відповідно до, подібно до тощо.

Зверніть увагу!

У виділений комами дієприслівник або дієприслівниковий зворот не повинні включатися сполучники, які не стосуються їх.

Наприклад: Він підвівся і, не прощаючисьись, вийшов з хати.

                                             –·–·–·–·–·–·–·–·–·–·–·–·–·–·

У цьому реченні сполучник і з'єднує однорідні присудки, а отже, не стосується дієприслівника і не відокремлюється з ним.

Вправа 303 І. Прочитайте мовчки речення. З'ясуйте, чим виражені підкреслені обставини, яких слів вони стосуються. Поясніть умови їх відокремлення або невідокремлення.
II. Прочитайте речення вголос, виділяючи інтонацією відокремлені обставини.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.160.jpg
III. Доведіть, що в першому реченні кома ставиться після сполучника і, а не перед ним.

Висновки

Порівняно з означеннями й обставинами, додатки відокремлюються рідко. їхнє відокремлення залежить від змістового навантаження. На початку відокремлених додатків завжди виступає прийменник.

Що таке обставини?

Перш ніж підвести підсумок нашого уроку, що до відокремлених обставин, давайте згадаємо визначення, який член речення називається обставиною.

Отже, обставиною називають такий другорядний член речення, який відповідає на питання де? коли? куди? звідки? як? чому? навіщо?, а також позначає час, місце і тому подібне. Як правило, обставини виражаються прислівниками або іменниками, які мають непрямі відмінки.

Наприклад: Хлопець проїхав здалеку. Додому ми вирішили йти пішки. Кіт на лавці звернувся клубочком. Тарасик зблід зі страху. Дем’ян вирішив провідати хворого друга.

Які члени речення називаються відокремленими обставинами?

А от обставини, які виділяються для підсилення їх смислової ролі, носять назву відокремлених.

Слід також запам’ятати, що у вимові відокремлені обставини виділяються інтонацією, а на письмі — комами. Відокремлені обставини в реченні можуть стояти в різних місцях і пояснювати дієслово-присудок. Якщо відокремлені обставини розглядати за будовою, то вони можуть бути поширеними та непоширеними.


обставини

Розділові знаки при написанні відокремлених обставин

Зазвичай на письмі комами виділяються відокремлені обставини, які виражаються:

• одиничними дієприслівниками;

Наприклад: Біжучи на урок, Юрко впав та обдер коліна.

• дієприслівниковими зворотами;

Наприклад: При вході до школи, Гната чекали, юрмлячись край стежки, однолітки.

• іменниками з прийменниками.

Наприклад: Незважаючи на пізню годину, Іванко зателефонував другові.

• Крім того, можуть відокремлюватися такі обставини, які починаються зі слів: внаслідок, на відміну, всупереч, залежно від, особливо та інші.

Наприклад: За браком часу, Марійка декілька справ намагалася виконати одночасно. Завдяки гарній підготовці Мишко здав екзамен на відмінно. На випадок зміни погоди, ми тепло вдяглися і взяли парасольку. За відсутності достовірної інформації породжувалися будь-які чутки.

На письмі не відокремлюється комами такі обставини:

• По-перше, до таких обставин належать ті, які виражені дієприслівниковим зворотом, що належать до фразеологічного типу.

Наприклад: Батько працював покладаючи рук. Схвильований хлопчик почав говорити не переводячи духу.

• По-друге, до них відноситься обставина, яка виражена дієприслівниковим зворотом, в якому на початку стоїть підсилювальна частка ї чи й.

Наприклад: Оленка переказала зміст казки і не перечитуючи її вдруге;

• По-третє, обставина, яка виступає дієприслівниковим зворотом, пов’язаним з дієсловом-присудком.

Наприклад: Денис грався лежачи в ліжку.

• Вчетверте, до таких обставин відносяться дієприслівникові звороти, які виступають в ролі однорідних з іншими невідокремленими членами речення.

Наприклад: Марійка стояла непорушно й незводячи очей з подарованої ляльки;

І нарешті, не виділяється на письмі комами, такий дієприслівниковий зворот, який утворився завдяки дієприслівнику і сполучному слову, та належить до підрядного речення.

Наприклад: Це якраз та вистава, побачивши яку одержиш насолоду.

Домашнє завдання

1. Для кращого закріплення теми про обставину, заповніть дану таблицю:


обставини

2. До кожного з правил написання речень з відокремленими обставина придумайте по декілька своїх речень та запишіть їх в зошит.

3. Які види обставин вам відомі? Приведіть приклади речень, в яких обставини виражають час, місце дії, спосіб дії.

4. Чим виражені обставини в даних реченнях:

Ми захоплюємося мужністю наших воїнів. Неспішним кроком Тарас добрів до річки. На сонці малюнок сильно вигорів. Даринка помовчала з ввічливості.

О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас Вислано читачами інтернет-сайту