KNOWLEDGE HYPERMARKET


Від чого залежить суверенітет споживача на ринку.Повні уроки


Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Від чого залежить суверенітет споживача на ринку.Повні уроки

Содержание

Тема

  • Від чого залежить суверенітет споживача на ринку.Повні уроки

Мета

  • Визначити  фактори, що впливають на суверенітет споживача,
  • ознайомитись з правами та обов'язками споживачів.
Економіка

Хід уроку


1. Суверенітет споживача.

2. Раціональність споживача.

3. Права  споживачів.

4. Обов'язки споживачів.

Суверенітет  споживача


Ми часто зустрічаємо вислів свобода економічної поведінки. Під цим поняттям розуміємо право кожної людини чи організації приймати ті економічні рішення, які вони вважають вигідними для себе,якшо наслідки таких рішень не порушують інтересів суспільства в цілому. Також цей термін можна пояснити тим, що ніхто не має права вирішувати за споживача, які товари із запропонованих на ринку йому придбати, а які — ні. З даного положення (про свободу економічної поведінки) випливає, що характерними ознаками економічної свободи є незалежність, свобода і суверенітет споживача і виробника.

Суверенітет споживача — це право людини самостійно вирішувати питання, які позв'язані з використанням різних ресурсів (землі, нерухомості, грошових засобів). Суверенітет споживача проявляється у можливості приймати рішення про витрату грошей, які йому належать, на придбання будь-яких товарів і послуг, продаж ресурсів, які йому належать.

Кожен споживач сам знає те, що йому подобається більше чи менше, а також обирає товар і послугу відповідно до своїх уподобань та можливостей.

Суверенітет споживача

Своє суверенне право споживач може здійснювати тільки в умовах свободи споживчого вибору. Інакше кажучи, ніхто не повинен вирішувати за самого споживача, які товари (або набори товарів) з пропонованих на ринку йому купувати, а які - ні.

Обмеження свободи споживчого вибору, навіть якщо воно робиться з найкращими намірами, буде в тій чи іншій мірі руйнувати зворотний зв'язок між виробництвом і споживанням. Споживач, позбавлений цієї свободи, не зможе подавати своєю поведінкою «сигнали» виробнику, що і в яких кількостях слід виробляти, а що - ні. Втративши цей орієнтир, виробник неодмінно стане випускати одних товарів більше, а інших - менше, ніж необхідно. Наслідком цього стане неузгодженість про-виробництва і споживання з такими неминучими наслідками, як дефіцит одних товарів, надлишок інших, черги, чорні ринки, спекуляція і т. д.

Звичайно, насправді різного роду обмеження свободи споживчого вибору існують. Вони можуть бути викликані надзвичайними обставинами (війна, стихійне лихо, неврожай і т. п.) і виражаються найчастіше у встановленні норм споживання за картками (талонами) деяких (іноді - майже всіх) товарів. У більшості випадків такі обмеження мають вимушений і тимчасовий характер.

Прямі заборони на виробництво і продаж окремих товарів виправдані і необхідні тільки тоді, коли споживчі властивості товару супроводжуються шкідливими для здоров'я ефектами, про які споживач навіть не підозрює (наприклад, дитячі іграшки з матеріалів, до складу яких входять шкідливі хімічні речовини, лікарські препарати з важкими побічними діями, і т. п.).


Раціональність споживача


З поняттям суверенітету тісно пов'язане питання раціональності споживача. Тут ми розуміємо його намагання досягати максимального результату за обмежених можливостей. Якщо один споживач витратив гроші на перегляд улюбленого кінофільму, а інший заощаджує на купівлю квартири, то здається, що перший — нераціональний, а другий — раціональний. Проте, з точки зору економічної теорії, вибір і одного, і другого є раціональним, оскільки вони обрали найкращі для себе варіанти витратити кошти.Покупець поводить себе так, щоб отримати від свого рішення максимальну користь. Єдине, на що варто звернути увагу це те, що головною обмежувальною умовою для будь-якого споживача є розмір його доходу. Зважаючи на те, що потреби є безмежними, а доходи — обмеженими, споживачі постійно роблять вибір серед великої різноманітності на ринку товарів і послуг. Зрозуміло, що споживач робить свій вибір, керуючись метою отримати такі товари і послуги, які приносять йому максимальну корисність за обмеженого доходу. Отже, це вміння ефективно використати обмежений дохід і с характерною рисою раціонального споживача.

Права  споживачів


Відповідно до закону України «Про захист прав споживачів» споживачі під час придбання, замовлення або використання товарів і послуг, які реалізуються на території нашої країни, для задоволення своїх потреб мають право на:

Суверенітет споживача

•    захист своїх прав державою;
•    належну якість продукції та обслуговування;
•    безпеку продукції;
•    необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
•    відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;
•    звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;
•    об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).Обов'язки споживачів


Водночас споживачі також мають певні обов'язки. Серед головних визначимо:
•    перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
•    у разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару — до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця (виробника, виконавця ) або до іншої, вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їхні функції;
•    користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
•    з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару — застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил у документації — дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

Контрольні завдання

1. Поясніть, в чому полягає зв'язок між суверенітетом споживача та раціональністю споживача?

2. Наскільки в нашій країні реалізовано суверенітет споживача?

3. За яких обставин обмеження свободи може бети виправданим?

4. Перерахуйте основні права та обов'язки споживачів.

5.  Яка характерна риса раціонального споживача? Обгрунтуйте свою думку.

6. Сувернітет споживача на ринку - це

А. його здатність, яка дозволяє споживачу незалежно від бажання продавця обрати споживчий товар. Б. його незалежність в ухваленні рішення що до продукту. В. його незалежність в ухваленні рішення про покупку. Г. його законне право що дорішення вибору.Список використаних джерел

1. Урок на тему "Від чого залежить суверенітет споживача на ринку", Регеда М.І., вчитель економіки, Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

2. Урок на тему "Суверенітет споживача на ринку", Бородін П.П., вчитель економіки, Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5.

3. Гільберг Т.Г., Часнікова О.В. , Основи споживчих знань: Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів:1-12 кл. / Гільберг Т.В., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та ін. / За заг. ред. Бєскової Н.В., Єрохіної А.С., Максименко К.О., Овчарук О.В. – К.: Навчальна книга, 2008. – С. 1-102.

 4. Економіка: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл./ Г. О.Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев’юк. – К.: Навч.книга, 2003.–  352 с.: іл.
Над уроком працювали

Пицюк І.В.

Смірнов П. А.

Прокопенко Ю.А.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас