KNOWLEDGE HYPERMARKET


Геологічна будова та рельєф Африки: рівнини


План-конспект уроку з теми  “Геологічна будова та рельєф Африки: рівнини”

Мета уроку:
Освітня: познайомити школярів з особливостями рельєфу Африки у зв’язку з будовою земної кори. Актуалізувати поняття «рельєф», тектонічні структури», «платформа», «пояс складчастості». Звернути увагу на формування рельєфу материка а різні геологічні ери. Повідомити про найбільші рівнини Африки та особливості їх розвитку у зв’язку з неотектонічними рухами.
Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи на основі матеріалу про взаємозв’язок між будовою земної кори, формами рельєфу та розміщенням родовищ корисних копалин.
Розвиваюча:  Розвивати у школярів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи цікавої географії та інтерактивні форми роботи. Розвивати логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння. Розвивати вміння учнів вільно користуватися різними джерелами географічних знань (підручником, картами атласу, малюнками, схемами), аналізувати та зіставляти їх.

Тип уроку: комбінований
Обладнання:
•    фізична карта Африки;
•    тектонічна карта Африки;
•    атласи школярів;
•    авторська презентація ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Африки. Частина 1»;
•    листи опорно-інформаційних схем школярів.
 
Хід уроку
Зміст матеріалу уроку   
І. Організація класу       


ІІ. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу:


А. Питання для усного обговорення:
1.    Назвіть пункти плану опису материка. Чому прийнято такий порядок?
2.    Що таке фізико-географічне положення материка? Відносно яких географічних об’єктів дають його характеристику?
3.    Схарактеризуйте фізико-географічне положення Африки.
4.    Назвіть та покажіть на карті найбільші об’єкти берегової лінії Африки.
5.    Назвіть імена найбільш відомих дослідників внутрішніх частин Африки.    Фронтальне опитування   
Б. Перевірка виконання письмового домашнього завдання:
•    Розв’язати задачі:
а) за градусною сіткою обчисліть протяжність Африки з півночі на південь в градусах і кілометрах за 100 зх. д.

б) за градусною сіткою обчисліть протяжність Африки з заходу на схід в градусах і кілометрах за 200 пд ш, якщо довжина дуги паралелі в 10 становить 104,6 км.    Індивідуальне опитування. Розв’язок задач біля дошки.   
В. Перевірка знання географічної номенклатури
Програмований контроль “Берегова лінія та рельєф Африки”
Учні позначають цифрами-кодами форми рельєфу, що показує вчитель.

І варіант        ІІ варіант
0    Гібралтарська    9
1    Мозамбіцька    8
2    Баб-ель-Мандебська    7
3    Суецький    6
4    Сомалі    5
5    Гвінейська    4
6    Коморські    3
7    Канарські    2
8    Альмаді    1
9    Рас-Гафун    10
10    Мадагаскар    11
11    Аґульяс    0

Порядок демонстрації вчителем об'єктів на фізичній карті:
1.    Острів Мадагаскар.
2.    Суецький канал.
3.    Мис Альмаді.
4.    Півострів Сомалі.
5.    Гібралтарська протока.
6.    Гвінейська затока.

7.    Мозамбіцька протока.
8.    Мис Рас-Гафун.
9.    Баб-ель-Мандебська протока.
10.    Канарські острови.
11.    Коморські острови.
12.    Мис Аґульяс.    Фронтальний письмовий програмований контроль.   


ІІІ. Вивчення нового матеріалу
П л а н:
1.    Загальні особливості рельєфу Африки.
2.    Геологічна будова Африки.
3.    Найбільші рівнини материка.
4.    Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.       
•    Пригадайте, що таке літосферні плити та чому здатні пересуватися?
•    Що таке платформи та пояси складчастості.
•    Як пов’язані між собою тектонічні структури з формами рельєфу?    Актуалізація опорних знань для подальшого вивчення теми.   
1. Загальні особливості рельєфу Африки.
В рельєфі Африки є ряд особливостей:
•    На материку переважають підвищені рівнини.
•    Середня висота над рівнем моря Африки значна – 650 м;
•    За абсолютними висотами можна виділити дві частини Африки:
•    Низька Африка (до 1000 м): північ та захід;
•    Висока Африка (понад 1000 м): схід та південь.

•    Поміркуйте, з чим пов’язані подобні особливості рельєфу Африки.

     Рельєф материка залежить від будови земної кори, яка формувалася протягом тривалого часу. Під впливом дії внутрішніх і зовнішніх процесів виникли основні тектонічні структури Африки й утворилися родовища різних за походженням корисних копалин.    Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною та тектонічною картами Африки, презентацією ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Африки. Частина 1».   
2.    Геологічна будова Африки.
     Ще 2-3 млрд років тому Африку вкривали високі гірські системи, які з часом, під впливом зовнішніх сил Землі, зруйнувались. Так утворилась давня Африкано-Аравійська платформа, яка й тепер становить основу материка. Протягом тривалої геологічної історії окремі ділянки платформи піднімались. Її фундамент виходив на поверхню й виникали щити (зокрема на сході Африки та узбережжі Гвінейської затоки). В інших місцях ділянки давньої платформи опускались, її фундамент глибоко занурювався під товстий осадовий чохол, що призвело до виникнення великих западин (Конго, Чад, Калахарі). Ці рухи земної кори супроводжувались розломами земної кори, виверженнями вулканів, землетрусами.
     Тривалий час Африка входила до складу давнього материка Гондвана. Як самостійний материк Африка почала утворюватися в середині мезозойської ери, близько 180 млн років, коли розколювалася Гондвана. Повне відокремлення Африки від Південної Америки та інших частин Гондвани відбулося вже на початку кайнозойської ери близько 65 млн років тому.
     Тоді ж сформувалася й Африканська літосферна плита, у центрі якої розміщена більшою частиною сучасна Африка. Це зумовлює відносну сейсмічну стійкість основної її території. Лише крайня північна та північно-західна частини материка лежать на стику сусідніх літосферних плит. Тут знаходяться найбільш сейсмічно активні ділянки континенту.
    
•    Відшукайте на тектонічній карті в атласі межі Африканської літосферної плити та визначте напрям її переміщення відносно сусідніх плит.
•    З’ясуйте, у якій частині Африканської літосферної плити й чому знаходиться давня Африкано-Аравійська платформа, а де – пояси складчастості.
•    Якого віку пояси складчастості існують в Африці? (герцинського та альпійського). У яких частинах Африки й чому вони сформувалися?

     На сході Африканська літосферна плита в кайнозойську еру почала розколюватися системою глибоких розломів на дві частини. У Східній Африці знаходиться одне з найвеличніших геологічних утворень на Землі — Східноафриканський рифт – зона розломів, яка продовжує розширюватися. В Африці рифтова долина тягнеться від Червоного моря на південь уздовж лінії африканських озер. Ці водойми являють собою глибокі розколи земної кори, заповнені водою. Уздовж рифтової долини відбуваються землетруси та виверження вулканів.    Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною та тектонічною картами Африки, презентацією ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Африки. Частина 1».   
3.    Найбільші рівнини материка.
     З будовою земної кори материка пов’язаний його рельєф. Розглядаючи фізичну карту Африки, можна дійти висновку, що материк складається з підвищених рівнин. Низовин і високих гір небагато. Низовини здебільшого розміщуються вздовж узбережжя морів та океанів.
     На березі Гвінейської затоки знаходить Гвінейська височина, яка відповідає в будові земної кори щиту давньої платформи.
     Східну частину Африки займає досить високе (2000-3000 м) Східноафриканське плоскогір'я, яке сформувалося в межах щита давньої платформи. Тут знаходяться найвищі вершини материка, діючі і згаслі вулкани.

•    Чим пояснити той факт, що в межах Африканської платформи існують діючі та згаслі вулкани?

     Найвищою вершиною Африки є вулкан Кіліманджаро (5895 м). Кіліманджаро – діючий вулкан. Його активність проявляється у періодичних викидах газу. Задокументованих свідчень про виверження не відомо. Проте, місцеві легенди говорять про вулканічну активність 150-200 років тому. Має висоту 5895 м. Це найвища точка Африки. Вперше Кіліманджаро був підкорений у 1889 р. В наш час щороку близько 15 тис. людей намагаються підкорити Кіліманджаро. Приблизно 40% це вдається.
     Про назву Кіліманджаро існує кілька версій. Вона походить з мови суахілі. За одними поглядами назва вулкану означає “гора божества холоду”. За іншою – “сяюча гора”. Обидва погляди звертають увагу на льодовики на вершині вулкана.
     Льодовикова шапка вкривала Кіліманджаро 11 тис. років з часу останнього льодовикового періоду. Але у березні 2005 р. повідомили, що льодовики на вершині повністю розтанули. Це пов'язують не стільки зі змінами температури, скільки з скороченням кількості опадів. Напевно це викликано вирубкою лісів, що зменшило кількість у повітрі водяної пари.
    Недалеко від Кіліманджаро знаходиться згаслий вулкан Кенія. Це друга за висотою гора Африки. Назва означає “біла гора”. Місцеві жителі вважають, що на горі живе божество Кікую-Нгай, тому зводять усі будинки обличчям до гори. Вершина Кенії вкрита екваторіальним снігом, а схили – густим лісом, повним диких тварин та гірських рослин. У чистих гірських потоках можна ловити рибу.
         Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною та тектонічною картами Африки, презентацією ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Африки. Частина 1».   
4. Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки
Мета: позначити основні географічні об’єкти Африки на контурній карті та запам’ятати їх місцезнаходження.
    Використання карт: фізична карта Африки
    Завдання:
     Протягом вивчення теми, користуючись картами атласу, нанесіть на контурну карту та запам’ятайте положення на материку таких географічних об’єктів:
Географічні об’єкти Африки
Категорії географічних об’єктів     Назви географічних об’єктів
Форми рельєфу    Вулкани    Кіліманджаро (5895 м), Кенія.
    Рівнини    Гвінейська височина, Східно-Африканське плоскогір’я
    Улоговини    Конго, Чад, Калахарі
    Самостійне виконання практичної роботи учнями з використанням атласу та контурних карт.   


ІV. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми
Висновки:
•    Основою материка є Африкано-Аравійська платформа — залишок давнього материка Гондвана. Найбільшими прогинами фундаменту платформи є улоговини Конго, Чад, Калахарі.
•    У її східній частині проходить система глибоких розломів – Східноафриканський рифт.
•    За рельєфом Африку можна поділити на Низьку Африку та Високу Африку. Основними формами рельєфу є рівнини, в тому числі Гвінейська височина та Східноафриканське плоскогір'я.
•    Найвищою точкою Африки є вулканічний масив Кіліманджаро.   
Підбиття підсумків уроку вчителем.   
Запитання та завдання для усного контролю знань:
1.    Розкажіть, як формувалася Африка, як самостійній материк.
2.    Назвіть основні елементи будови земної кори Африки та покажіть їх на карті.
3.    Як сформувався Східноафриканський рифт. Як від впливає на формування сучасного рельєфу материка?
4.    Які форми рельєфу й чому переважають в Африці.
5.    Які вам відомі найбільші рівнини Африки?
6.    * Які географічні об’єкти-рекордсмени Африки ви відзначили на уроці? Які ви знайшли нові назви-двійники?    Усне опитування.   


V.  Домашнє завдання.
•    Повторити матеріал з використанням графічного конспекту (шпаргалки).
•    Вивчити географічну номенклатуру, нанесену на контурну карту. Повторити номенклатуру берегової лінії Африки.       

Надіслано учителем-методистом Міжнародного Ліцею «Гранд» Коваленко Р.Р.

Предмети > Географія > Географія 7 клас > Геологічна будова. Східно-Африканські розломи земної кори > Геологічна будова. Східно-Африканські розломи земної кори. Конспект уроку