KNOWLEDGE HYPERMARKET


Господарське право України

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 11 клас>> Правознавство: Господарське право України

Господарське право України: поняття і предмет правового регулювання

Закон України "Про підприємства в Україні"


Господарське право — сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері управління економікою, виробництва та реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг з метою одержання прибутку.
Господарське право є комплексною галуззю права, яке базується на нормах цивільного права щодо правоздатності фізичних та юридичних осіб, цивільно-правових угод і конкретизує їх, а також містить норми адміністративного, фінансового, трудового права, які регулюють господарську діяльність. Господарське право і найближче до нього за змістом цивільне право співвідносяться як загальне і спеціальне. Цивільне право визначає загальні засади регулювання майнових та особистих немайнових відносин, в які вступають фізичні та юридичні особи, а господарське право конкретизує цивільно-правові норми щодо конкретних сфер і видів господарської діяльності.


Одним з основних джерел господарського права є Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. Закон містить 7 розділів (36 статей), де визначаються:
• поняття підприємства та його видів, об'єднань підприємств;
• порядок створення і реєстрації підприємства, створення відособлених підрозділів підприємства, ліцензування видів його діяльності, власна нормативна база діяльності, тобто статут підприємства;
• склад майна підприємства, порядок його утворення, права та обов'язки щодо володіння й користування природними ресурсами, випуску й торгівлі цінними паперами;
•  принципи управління підприємством, статус трудового колективу, його права щодо самоврядування, порядок створення і повноваження керівництва підприємства, загальні положення щодо укладення колективного договору;
• основні засади щодо створення й використання прибутку підприємства, трудових доходів його працівників, планування діяльності, встановлення цін, фінансування господарської діяльності, взаємовідносин з іншими підприємствами;
• основні засади соціальної діяльності підприємства (забезпечення належних умов праці, медичне страхування тощо);
• державні гарантії забезпечення прав та інтересів підприємства, загальні положення щодо ведення обліку та звітності, комерційної таємниці, контролю за діяльністю підприємства та його відповідальності за порушення договорів і чинного законодавства, відносин із місцевими радами народних депутатів;
•  порядок і умови ліквідації та реорганізації підприємств, задоволення претензій кредиторів.


Правознавство. 11 клас. Колодій А.М., Опришко І.В. За заг.ред. Ковальского В.С.


Планування з правознавства, підручники та книги онлайн, курси та завдання з правознавства для 11 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.