KNOWLEDGE HYPERMARKET


Готовые домашние задания

 Learn.jpegДомашнее задание?  Легко!

Ты подготовил домашку, посетив все разделы: Обычные уроки, Полные уроки, Видеоуроки, Идеальные уроки, Модные уроки и многое другое. Но ты сомневаешься, правильно ли ты сделал домашнее задание?  Тебе задали упражнения с украинского языка (української мови), русского языка (російської мови), физики (фізики), химии (хімії), геометрии (геометрії)? Ты уже запутался и сомневаешся, правильно сделали ли ты все эти упражнения и сочинения, задачи и уровнения? Так может стоить проверить? Не списать, а проверить! Это только родители-консерваторы думают, что готовые домашние задания для того, чтобы ленивые ученики их просто списывали! Так нет, только умные и не ленивые ученики будут переживать, правильно ли они сделили домашнее задание. Поэтому ГДЗ не для ленивых,ГДЗ — для умных учеников, которые учаться не для галочки, а для результата!Содержание


  • 'ГЕОМЕТРІЯ' 8 клас ГДЗ: 
  • Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова «Геометрія»:

Площі паралелограма і трапеції Площа многокутника Вписані й описані многокутники МногокутникиПерпендикуляр і похилаТеорема ПіфагораПодібність прямокутних трикутників Застосування подібності трикутниківОзнаки подібності трикутниківПодібність фігур Пропорційні відрізки Вписані та описані чотирикутникиЦентральні і вписані круги ТрапеціяЗастосування властивостей паралелограмаПрямокутник ромб і квадрат ПаралелограмЗагальні властивості чотирикутників


АЛГЕБРА  8 клас ГДЗ:

  • Істер О. С.  "Алгебра":

Розв`язування рівняння, які зводяться до квадатних Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники Теорема Вієта Формула коренів квадратного рівняння  Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування. Стандартний вигляд числа Властивості степенів з цілим показником Степінь з цілим показником Розв`язування раціональних рівнянь Тотожні перетворення раціональних виразів Ділення дробів Множення дробів. Піднесення дробу до степеня Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Основна властивість дробу. Скорочення дробу Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази

  • 'УКРАЇНСЬКА МОВА '8 клас ГДЗ:
  • М. І. Пентилюк та ін. «Рідна мова»:

Відокремлені уточнювальні додатки та обставини Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях із відокремленими членами
Відокремлені обставини Відокремлені прикладки Відокремлені означення Поняття про відокремлення 
Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях Вставні словосполучення і речення Вставні слова
Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами
Однорідні та неоднорідні означення Однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів
Повне та неповне речення. Тире в неповному реченні. Називне речення Безособове речення Неозначено-особове й узагальнено-особове речення
Односкладні речення. Означено-особове речення  Порівняльний зворот Обставина. Види обставин
ДодатокПрикладка як різновид означення Другорядні члени речення. ОзначенняТире між підметом та присудком Простий і складний присудкиГоловні члени речення. Підмет, способи його вираження  Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Види речень за будовою Порядок слів у реченні. Логічний наголосСловосполучення. Будова і види словосполучень.Просте і складне речення. Пряма мова і діалог.Словосполучення і речення. Члени речення. Звертання. Вставні слова. 

  • 'АНГЛІЙСЬКА МОВА '8 клас ГДЗ:
  •  Попель П. П., Криклі Л. Ф. «Хімія»

Хімічний зв`язок і будова речовини

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома

Найважливіші класи неорганічних сполук

Кількість речовини, молярні маса та об`єм, закон Авогадро, відносна густина газу


  • Божинова Ф. Я., Ненашева І. Ю., Кірюхіна М. М. «Фізика»:

Теплові явища

Робота і енергія
Взаємодія тіл
Механічний рух