KNOWLEDGE HYPERMARKET


Гіперпосилання в презентації та їх створення

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Гіперпосилання в презентації та їх створення


Прості  презентації   зазвичай  мають  лінійну  структуру,  за  якою  слайди відображаються в порядку їх розміщення в звичайному режимі чи в режимі сортувальника  слайдів.  Створити  презентацію  з  нелінійною  структурою можна  за  допомогою  вставляння  до  презентації  гіперпосилань  або  кнопок дій.

Гіперпосилання  в Microsoft PowerPoint дає  змогу змінити порядок пере­ходу з  одного слайда на  інший,  відкривати веб-сторінки або  інші файли  за допомогою  відповідних програм.  Якщо  презентація містить  гіперпосилання, то вона має розгалужену структуру, оскільки в режимі демонстрації користувач  може  обрати  за  власним  бажанням  послідовність  відображення слайдів  за  допомогою  запропонованих  гіперпосилань.  Гіперпосилання можна додати як  до тексту, так  і до малюнка чи  іншого об’єкта слайда.  Ви­конати  перехід  за  гіперпосиланням  можна  лише  в  режимі  демонстрації. Фрагмент тексту, що є гіперпосиланням, відрізняється від іншого тексту на слайді:  крім  підкреслювання,  цей фрагмент  має  інший  колір  символів, що визначається  колірною  схемою  обраного  шаблону  оформлення.  В  режимі показу слайдів при наведенні вказівника мишки на гіперпосилання він на­буває вигляду руки.

Щоб  додати  гіперпосилання,  необхідно  виділити  на  слайді  потрібний об’єкт , наприклад фрагмент тексту, зображення тощо, та виконати вказівку меню Вставка/Гіперпосилання або відповідну вказівку контекстного меню.

У  лівій  частині  діалогового  вікна  Додавання  гіперпосилання  потрібно вибрати тип об’єкта (мал.  6.9), на який буде здійснюватися перехід за гіпер­посиланням: файл  або  веб-сторінка, місце  в  документі  (тобто  інший  слайд поточної презентації), новий документ чи електронна пошта.

Об’єкт

У разі використання гіперпосилань на інші слайди презентації викорис­товують  ефект  прихованих  слайдів.  Приховані  слайди  в  режимі  демонстрації  відображаються  лише  тоді,  коли  перехід  на  них  задано  гіперпосиланням, в  іншому випадку відтворюється слайд, наступний за прихованим.

Щоб  зробити  слайд  прихованим,  треба  виділити  його  та  виконати вказівку Приховати слайд з меню Показ слайдів або з контекстного меню.

Вправа 6.3.1.  Вставляння до  слайда  гіперпосилання  на  веб-сайт  із заданою адресою.

Завдання. На слайді із заголовком Українці — володарі «Зо­лотого м ’яча»  презентації Кращі українські футболісти.рр, що  зберігається  в  папці Презентації на  CD-диску,  додайте  до тексту www.u-kraina.com гіперпосилання на відповідний сайт.

1.  Відкрийте файл  Кращі українські футболісти.ррї,  що  розміщується  в  папці Презентації на CD-диску. Збережіть його до папки Презентації вашої струк­тури папок.

2.  Виділіть другий  слайд  ( мал.  6 .10 ).   На  слайді  виділіть текстовий  напис,  що розміщується  в  нижній  частині  слайда  та  містить  адресу  сайта.  В  ньому виділіть текстовий  фрагмент www.u-kraina.com  та  скопіюйте  його  в  буфер обміну.

3.  Виконайте  вказівку  Вставка / Гіперпосилання  та в  діалоговому  вікні Додавання гіперпосилання  в області Зв’язати  з оберіть файлом  веб-сторінкою, веб-сторінкою.  Встановіть  текстовий  курсор  у  рядок  введення  Адреса   та  натисніть комбінацію  клавіш  Сtrl + V   для  вставляння  з  буфера обміну  відповідного текстового фрагмента.  Натисніть кнопку ОК.

4.  Перейдіть  до  режиму  показу  слайдів  з  поточного  слайда.  Клацніть  лівою клавішею мишки  на створеному гіперпосиланні.

Веб-сторінка,  на  яку  адресовано  гіперпосилання,  буде  відображена  за умови, що комп’ютер під’єднано до  Інтернету.

5.  Закрийте  вікно  браузера  та  клацніть  лівою  клавішею  мишки  для  продов­ження демонстрації.  На наступному слайді  (мал. 6.11)   клацніть на  гіперпо­силанні Андрій  Шевченко.

Слайд
Буде відображено прихований слайд.

6.  Завершіть показ  слайдів  і збережіть  внесені до  презентації зміни у файлі з тим  самим  іменем у папці Презентації  вашої структури папок.

Вправа 6.3.2. Вставляння гіперпосилання на інші слайди поточної  презентації.

Завдання.  Вставити  гіперпосилання  з  першого  слайда  на другий слайд презентації Світ захоплень.ррt, що зберігається на СD-диску. Гіперпосилання слід прив’язати до тексту Кінний спорт, що розміщується на першому слайді.

Це гіперпосилання має відкривати слайд, що відповідає зазначеному захопленню, та за допомогою спеціально вставленого на ньому гіперпосилан­ня Назад організовувати перехід на перший слайд.

1.  Відкрийте файл Світ захоплень .ррt з папки Презентації , що зберігається на CD-диску. Збережіть його у папці Презентації  вашої структури  папок.

2.  Зробіть  другий  слайд  прихованим,  для  цього  виділіть  його  та  виконайте вказівку Приховати  слайд  з меню Показ  слайдів   або з контекстного меню.

3.  Виділіть перший  слайд  ( мал.  6.12 ).   На слайді  виділіть текстовий  напис,  що містить текст Кінний  спорт,  та сам текстовий фрагмент.

4.  Виконайте вказівку Вставка/Гіперпосилання,  потім у діалоговому вікні Додавання гіперпосилання в області Зв’язати з оберіть місцем у документі та у  списку  слайдів  презентації  оберіть  другий  слайд  із  заголовком  Кінний спорт.  Натисніть кнопку ОК.

5.  Перейдіть до другого  слайда  (мал.  6.13).   Виконайте  вказівку Вставка/На­пис,  вкажіть мишкою місце для текстового напису за зразком —  у правому нижньому куті слайда —  та введіть до напису текст Назад.  Виділіть введе­ний текст Назад та виконайте вказівку Вставка/Гіперпосилання. Аналогічно до  попереднього  кроку задайте  гіперпосилання  на  перший  слайд  із заго­ловком Світ захоплень.

Слайди

6.  Перейдіть  до  режиму  демонстрації.  Перевірте  дію  створених  та  інших гіперпосилань.

7.  Завершіть  показ  слайдів  та  збережіть  внесені  зміни  у файлі  з  тим  самим іменем в папці Презентації вашої структури папок.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.