KNOWLEDGE HYPERMARKET


Дефіс у вигуках. Звуконаслідувальні слова

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Дефіс у вигуках. Звуконаслідувальні слова

Гіпермаркет Знань - перший в світі!, Гіпермаркет Знань, Українська мова 7 клас, клас, урок, на Тему, Дефіс у вигуках. Звуконаслідувальні слова

552. Прочитайте. Визначте слова, які передають звуки й шуми явищ природи або відтворюють звуки, що їх видають тварини.
1. «Гух-гух-гух», — озивається на кроки старий сніг (Григір Тютюнник). 2. Чуєте, як у нас соловейки співають? Тьох-тьох-тьох! Тут їх не один! (Остап Вишня). 3. Коли це гусак як закричить: «Ге-ге-ге!» Він крилами по воді: «Ляп-ляп-ляп!» (Остап Вишня).
• Визначте вжиті в реченнях вигуки

Звуки різних явищ природи: шум дощу, вітру, води, гуркіт грому, звукові сигнали тварин і птахів відтворюють так звані звуконаслідувальні слова: буль, ляп, ш-ш-ш, ку-ку, бабах!
Звуконаслідувальні слова, утворювані повторенням певних звуків або звукосполучень, пишуть через дефіс: кру-кру, гав-гав, бе-е-е-е, бу-ух.

553. Прочитайте. Визначте звуконаслідувальні слова.
1. Зозуленька сива на дубочку сіла. Залунало у гайку: «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» (М. Познанська). 2. Я стою в урочистім мовчанні, а тополі тихо: «Шу-шу-шу» (Г. Коваль). 3. «Гав!» — крутнув хвостом великий собака Кур'єр (С. Дзюба). 4. «Кум-кум!» — в куширі жаби співи почали. Наловили комарів, почали веселий спів: «Квок-квок! Кум-кум! Ми розвієм сум-сум!» (Н. Забіла). 5. «Чш-ш-ш», — сказала вода й жбухнула парою (Григір Тютюнник). 6. «Чух, пах! Ту-ту-ту!» — їде поїзд по мосту (А. Камінчук).
• Поясніть правопис звуконаслідувальних слів.
• Обґрунтуйте розділові знаки в реченнях із прямою мовою.
Назвіть звуконаслідувальні слова, що виникли у великому місті, уведіть кілька з них у речення.

554. Перепишіть, знімаючи риски та вставляючи літери. Визначте звуконаслідувальні слова.
І. Чуєт..ся чи снит..ся голос із дзвіниці: «Бов/ді/бов!» (Д. Білоус). 2. «Бім/бам! Бім/бам!» — несеться всюди (М. Тарновський). 3. Яка в..сока й горда свічка, що хлюпа полум'ям: хлюп/хлюп... (Є. Гуцало). 4. Ех! І вдарило кляте життя. Тільк.. струни у серці: «Дзінь... Дзінь... » (Д. Фальківський). 5. «Хррумк/хррумк/хррумк», — прохрумкали кроки. «Крра/а», — зронила ворона з дер..ва. «И/ирруп», — привіталася кватирка і зловила сніжинку. Дорогою біг з..мовий ранок, а в його дірявій к..шеньці в..свистував вітер (Р. Скачко).
• Поясніть значення фразеологізмів ні бум-бум; ні бе ні ме ні кукуріку; ні тпру ні ну.
 
555. Перепишіть, знімаючи риски та розставляючи пропущені розділові знаки.
 
1. Спішать бджілки одна/по/одній. Бзум/бзум вдаряє кожна вилітаючи з очка у котру/небудь із невидимих струн перетягнених од неба до землі (В. Поліщук). 2. Тихо в/сюди хоч сій мак. Лиш годинник б'є Так/так (О. Маковей). 3. Завірюха мете завірюха гуде Гу/гу/гу! Гу-гу/гу! І хатини стоять аж по/вікна в снігу (Л. Компанієць). 4. У повітці вжикає рубанок Жик/вжик, жик/вжик... (Ю. Олійник). 5. Цок/цок, цок/цок! цокав майстер Молоток (А. Качан).

Запитання і завдання для самоконтролю.

Яку частину мови називають вигуком? Наведіть приклади.
Чому вигук вважають особливою частиною мови?
Що означають вигуки? Наведіть приклади емоційних вигуків та вигуків волевиявлення.
До яких частин мови належать етикетні слова? Наведіть приклади таких слів.
Що відтворюють звуконаслідувальні слова? Наведіть приклади.
Які вигуки пишуть через дефіс?
• Які розділові знаки ставлять при вигуках?
• Чи можна говорити про моду на вигуки?
Назвіть популярні у молодіжному середовищі вигуки.
• Поясніть, з якими складнощами зіткнуться мовці, якщо в мові не стане вигуків.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

<a href="Українська мова">Українська мова</a> для 7 класу, підручники та книги з українська мови <a href="Українська мова">скачати</a>, бібліотека <a href="Гіпермаркет Знань - перший в світі!">онлайн</a>

<b><u>Зміст уроку</u></b>
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> конспект уроку і опорний каркас           
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> презентація уроку 
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> акселеративні методи та інтерактивні технології
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> закриті вправи (тільки для використання вчителями)
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> оцінювання 

<b><u>Практика</u></b>
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> задачі та вправи,самоперевірка 
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> практикуми, лабораторні, кейси
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> домашнє завдання 

<b><u>Ілюстрації</u></b>
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> реферати
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> фішки для допитливих
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> шпаргалки
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

<b><u>Доповнення</u></b>
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> підручники основні і допоміжні 
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> тематичні свята, девізи 
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> статті 
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> національні особливості
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> словник термінів             
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> інше 

<b><u>Тільки для вчителів</u></b>
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> <a href="http://xvatit.com/Idealny_urok.html">ідеальні уроки</a> 
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> календарний план на рік 
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> методичні рекомендації 
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> програми
<img src="/images/9/95/1236084776_kr.jpg" _fck_mw_filename="1236084776 kr.jpg" _fck_mw_width="10" _fck_mw_height="10" alt="1236084776 kr.jpg" /> <a href="http://xvatit.com/forum/">обговорення</a>


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, <a href="http://xvatit.com/index.php?do=feedback">напишите нам</a>.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - <a href="http://xvatit.com/forum/">Образовательный форум</a>.