KNOWLEDGE HYPERMARKET


Дистанційне навчання

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Дистанційне навчання


Існує  поняття  очної  форми  навчання,  коли  учні  безпосередньо  спіл­куються  з  викладачем,  та  дистанційної  форми  —  навчання  на  відстані (дистанції). Як правило, освітні послуги в умовах дистанційного навчання надаються за допомогою комп’ютерних мереж. Учні реєструються на спеці­альних  навчальних  порталах,  отримують  навчальні  матеріали,  індивіду­альні  завдання,  за  потреби  скачують  їх на  свої  комп’ютери.  З а   запропоно­ваним графіком навчання учні самостійно виконують завдання та одержані результати  надсилають  викладачеві  на  портал.  Викладач,  якого  в  системі дистанційного  навчання  називають  тьютором,   виконані  завдання перевіряє  та  виставляє  кожному  учневі  оцінку  або  відповідну  кількість балів,  які  заносяться  до  спеціального  електронного  журналу  на  нав­чальному порталі. Крім того, процес навчання може передбачати перевірку знань  у вигляді  тестування.  Учні можуть  консультуватися як  із  тьютором, так  і  між  собою.  Д ля   цього  на  навчальному  порталі,  де  встановлено спеціальне  програмне  забезпечення,  яке  називають  системою  дистан­ційного навчання,  існують відповідні засоби.

До переваг дистанційного навчання можна віднести:

  • можливість вибору власних темпів  навчання;
  • можливість  навчання  на  території,  яка  є  більш  комфортною  для слухача  (учня, студента);
  • різноманітність засобів  і способів навчання;
  • отримання знань в  галузі новітніх технологій та вивчення предметів, недоступних у навчальних закладах.

Вправа  1.3.1.   Перегляд  прикладу системи  дистанційної підтримки  навчання у школі.

Завдання.  Ознайомитися  з  правилами  користування  системою  дис­танційної підтримки навчання у школі,  переглянути доступні матеріали та визначитися щодо можливостей  їх застосування.

1.  Відкрийте  сайт онлайн системи дистанційної підтримки навчання у школах, ліцеях  та  гімназіях  України  за  адресою  http:/ /disted.edu.vn.ua  та  озна­йомтеся  з  метою  його  створення,  правилами  роботи  та  умовами використання матеріалів,  розміщених на ньому.

2.  Здійсніть  доступ  до  сайта  без  реєстрації,  перейшовши  для  цього  за  від­повідним  посиланням.

3.  На  панелі  Класи  виберіть 8 клас,  потім у розділі  Інформатика  перейдіть за посиланням  Інформатика 8 клас,  поглиблене вивчення,  оберіть тему уроку Будова персонального комп’ютера та перегляньте його для повторення цієї теми,  вивченої в 9 класі.

4.  На  панелі  Класи  виберіть 9 клас  та  перегляньте  матеріали,  запропоновані на сайті  на підтримку навчання.

5.  На панелі Навігація перейдіть за посиланням Система «Перевірка знань» та перегляньте,  з  яких  предметів  можна  пройти  тестування  для  контролю власних знань.

6.  Пройдіть  тренувальне  тестування  для  ознайомлення  з  інструментами тестування.

7.  Натисніть кнопку Завершити роботу для  виходу  із системи.

Вправа  1.3.2.   Дистанційне  навчання  школярів  у  групах  за  допомогою дистанційних курсів.

Завдання.  Ознайомитися  з  дистанційними  курсами  для  середньої школи, що розроблені Харківським політехнічним  інститутом.

1.  Відкрийте сайт дистанційного навчання http:/ /dl.kpi.kharkov.ua

2.  Перегляньте  назви  курсів,  запропоновані  для  дистанційного  навчання школярів,  умови  реєстрації та  графік навчання.

3.  Відкрийте  курс  Сучасна  українська  література  для  старшокласників (тьютор Михайлова Н.  В.).

4.  Відкрийте  вкладинку Про курс та  перегляньте умови  навчання  та  програму курсу:  оцініть  її перспективність щодо  покращення  власних знань з україн­ської літератури  та розширення  світогляду.

5.  За бажанням зареєструйтеся  на одному з курсів, що  вас зацікавив.

Вправа  1.3.3. Дистанційне навчання офісним програмам.

Завдання.  Ознайомитися  з  електронними  навчальними  курсами, розміщеними на сайті Майкрософт.

1.  Відкрийте сайт Microsoft Office Online.  Навчання за адресою http:/ /office.microsoft.com/uk-ua/training

2.  Визначте,  чого можна  навчитися  за допомогою матеріалів,  розміщених  на цьому сайті.

3.  Перегляньте  зміст  підручника  Інформатика-10  та  складіть  графік  особис­того дистанційного навчання за допомогою курсів Microsoft Office Online.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.