KNOWLEDGE HYPERMARKET


Додавання від'ємних раціональних чисел

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 6 клас>>Додавання від'ємних раціональних чисел


До раціональних чисел належать додатні числа (цілі та дробові), від'ємні числа (цілі та дробові) та число нуль. Ми вже вивчили дії додавання, віднімання, множення і ділення над додатними раціональними числами і нулем. А тепер навчимося виконувати їх над раціональними числами у випадках, коли обидва числа від'ємні або одне додатне, а інше — від'ємне (числа різних знаків).


Розглянемо приклад.
Нехай у березні фермер узяв у банку кредит 5 тис. грн., а у квітні— ще З тис. грн. Тоді за березень і квітень разом фермер узяв 5 + 3 = 8 (тис. грн.) кредиту. Оскільки кредити є боргами фермера перед банком, то позначатимемо їх від'ємними числами: -5 тис. грн.; -З тис. грн.; -8 тис. грн. Тоді суму кредитів у тисячах гривень за 2 місяці можна записати так:
(-5) + (-3) = -8.


Який знак має сума двох від 'ємних чисел?


Знайдіть модулі доданків і модуль суми. Яка існує залежність між ними?


Бачимо, що сумою чисел -5 і -3 є від'ємне число; модуль суми дорівнює сумі модулів доданків: |-8| = |-5| + |-3|. Тому відшукання суми чисел -5 і -3 можна записати так:
(-5) + (-3) = -(1-51 + |-3|) = -(5 + 3) = -8.

Отже, сумою двох від'ємних чисел є від'ємне число, модуль якого дорівнює сумі модулів доданків.
Щоб додати два від'ємні числа, потрібно додати їхні модулі й поставити перед одержаним числом знак «-».
Від'ємні числа — борг Борг 5 + борг 3 = борг 8 (-5) + (-3) = -8


У сумі від'ємних доданків перший доданок пишуть, як правило, без дужок. Наприклад: -1,2 + (-3,1) = -(1,2 + 3,1) = -4,3.
 
Для додавання від'ємних чисел справджуються переставна і сполучна властивості.
Наприклад, -5 + (-7) = -7 + (-5); (-3 + (-4)) + (-11) = -3 + (-4 + (-11)).

Прочитайте

Прочитайте

Для тих, хто хоче тати більше
Домовимося зменшення величини виражати від'ємним числом, а збільшення — додатним. Якщо температура зменшилась на 2°С, то можна сказати, що вона змінилась на -2°С. Якщо ж температура збільшилась на 2°С, то можна сказати, що вона змінилась на 2°С. Якщо протягом першої половини дня температура повітря зменшилась на 3°С, а протягом другої вона зменшилася на 4°С, то протягом дня температура зменшилась на 3° + 4° = 7°. за допомогою від'ємних чисел зміну величини температури протягом дня можна записати так: -3 + (-4) = -7.

Усно
1011.   Обчисліть:
а)-1 + (-7);    б)-10+ (-20);    в) (-10) + (-90)
г) (-17) + (-13);    д) (-0,2) + (-2,8);    е) - і + (-|) .

Рівень А

Обчисліть:
1012.   а)-17+ (-15);    б)-99+ (-11);    в)-113 + (-17);
г)-35 + (-42);    д)-41+(-115);    е)-27 + (-83);


Рівень А

1015.   а) -48 + (-205 + (-853));    б) (-9,3 + (-2,77)) + (-26,93).
1016.   а) (-17 + (-154)) + (-909);    б) -7,56 + (-6,5 + (-23,04)).

Рівень А

Знайдіть значення виразу -4,5 + а, якщо а = -4,5; а = -26,8
1

019.   Поставте замість зірочки знак «<» або «>» так, щоб утворилась правильна нерівність:
а) -32 + (-19) * -63;    б) -83 + (-38) * -100.

Рівень Б


Рівень Б

1024. За перший день рівень води в річці змінився на -9 см, іа другий — на -8 см, а за третій — на -6,5 см. На скільки сантиметрів змінився рівень води за три дні?
 
1025. Протягом першої половини дня температура повітря змінилась на -1,5°С, а протягом другої — на -3,5°С. На скільки градусів змінилась температура повітря протягом дня?
 
Здогадайтеся
                                                                 
1026.   У вільні клітинки квадрата впишіть числа 30 або 5 так, щоб сума чисел у кожному рядку та кожному стовпці дорівнювала 100.


Здогадайтеся

Вправи для повторення

Вправи для повторення

1028.    Скільки тонн сіна вийде із 2,7 т трави, якщо при сушінні трава втрачає 75% своєї маси?


1029.    Майстер виготовляє протягом зміни 50 деталей, а учень — 40 деталей. На скільки відсотків продуктивність праці майстра вища від продуктивності праці учня?


1030.    Скільки грамів солі потрібно додати до 160 г води, щоб одержати 20%-й розчин солі?

Математика 6 клас Галина Янченко, Василь Кравчук

Вислано читачами iнтернет-сайтуОнлайн-бібліотека з підручниками і книгами, тести з математики, завдання з математики 6 клас, календарне планування

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.