KNOWLEDGE HYPERMARKET


Додавання таблиці до слайда презентації

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Додавання таблиці до слайда презентації


Щоб додати до слайда таблицю, можна виконати вказівку Вставка/Таб­лиця або скористатися вбудованими макетами вмісту слайдів, що дозволя­ють розмістити різні об’єкти на слайді.

У  діалоговому вікні Вставка таблиці потрібно задати кількість стовпців та рядків таблиці та натиснути кнопку ОК (мал. 3.17). До слайда буде встав­лено порожню таблицю, загальний розмір якої вибирається автоматично  із клітинками однакового розміру.  В  клітинки таблиці можна додавати текст, зображення та інші об’єкти. Якщо таблицю виділено, тобто вказівник миш­ки  встановлено  в  одній з  клітинок  таблиці,  то  навколо  таблиці  відобража­ються  маркери  зміни  розміру,  за  допомогою  яких можна  змінити  розміри таблиці.  Якщо  потрібно  змінити ширину  стовпців  чи  висоту  рядків,  треба навести вказівник мишки  на межу між сусідніми стовпцями 19.10-1.jpg або сусідніми рядками,  при цьому  вигляд  вказівника  зміниться  на  двонапрямлену стрілку  ( 19.10-1.jpg), натиснути ліву клавішу мишки та виконати протягу­вання мишкою в  потрібному напрямку.

Крім того, коли таблицю виділено, на екрані автоматично відображаєть­ся  панель  інструментів  Таблиці  т а  межі  (мал.  3.18),  за  допомогою  кнопок якої можна додавати та видаляти клітинки, змінювати вигляд межі таблиці,
об’єднувати та розділяти виділені  клітинки, встановлювати  колір заливан­ня клітинок таблиці, змінювати формат даних клітинок тощо.

Таблиці


Вправа  3.7.1.  Додавання  до  презентації таблиці  та  за­повнення її даними.

Завдання.  До  слайда  із  заголовком  Основні  відомості пре­зентації Київ вставити таблицю з двох стовпців та шести рядків та розмістити в  її клітинки дані, що зберігаються в текстовому файлі  Ос­новні відомості  в папці Презентації\Київ на СD-диску. Змінити фор­мат вмісту таблиці.

1.  Відкрийте вікно презентації Київ.

2.  Виділіть слайд  із заголовком Основні відомості.

3.  Виконайте вказівку Вставка/Таблиця та в діалоговому вікні Вставка таблиці вкажіть кількість стовпців —  2,  кількість рядків —  6.  Натисніть кнопку ОК.

4.  Змініть на слайді  розміри  та  розташування  об’єктів зображення  (і  таблиці) за  зразком  (мал.  3.19).  Для  цього  спочатку  виділіть  зображення,  потім  за допомогою  маркерів  зміни  розмірів,  що  розташовуються  по  периметру зображення,  змініть  його  розміри  та  перетягуванням  мишкою  перемістіть його в  потрібне місце. Аналогічні дії слід виконати з таблицею, спочатку виділивши її. Ознакою виділення об’єкта є поява по його периметру маркерів зміни розмірів.

5.  Для  зміни ширини  першого стовпця  наведіть вказівник мишки  на межу між стовпцями,  і  коли  він  набуде  вигляду,   натисніть ліву клавішу мишки  та виконайте  протягування.

6.  Відкрийте  документ  Основні  відомостіМ,  що  міститься  в  папці  Презентації\Київ на CD-диску.

7.  Використовуючи  буфер обміну,  заповніть таблицю даними,  що містяться  у файлі.  Збережіть у файлі  внесені зміни.

8.  Виділіть  всі  клітинки  таблиці  та  за  допомогою  кнопок  панелі інструментів Форматування встановіть такі значення  параметрів форматування: шрифт —  Times New Roman,  розмір шрифту —  24 пт,  накреслення —  напівжирне.

9.  Збережіть внесені зміни.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.