KNOWLEDGE HYPERMARKET


Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 4 клас>> Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

301. Прочитай пояснення про дію додавання та її закони. Будь-які два натуральних числа можна додати. Числа, які додають, називають доданками, а результат додавання - сумою. Наприклад: 7 + 5 = 12. Тут 7 і 5 - доданки, а 12 - сума. Знак додавання + (плюс). Дію додавання можна визначити за допомогою послідовності натуральних чисел.


Переставний закон додавання


Позначимо в цьому ряді число 7. Відлічимо від нього вправо п'ять чисел. Дістанемо число 12, яке називається сумою чисел 7 і 5.


Переставний закон додавання. Позначимо в натуральному ряді спочатку число 5, а потім відлічимо від нього сім чисел.


Переставний закон додавання

Дістанемо знову число 12. Отже,

7 + 5 = 5 + 7.

Так само для будь-яких натуральних чисел a i b виконується рівність

a + b = b + a,

яка виражає переставний закон додавання.

Від перестановки доданків сума не змінюється.

Сполучний закон додавання.  Додамо три числа 4, 3 і 6. Спочатку до суми чисе 4 і 3, яка дорівнює 7, додамо число 6. Для цього від суми чисел 4 і 3, тобто від числа 7, відлічимо вправо 6 чисел. Дістанемо число 13.

Сполучний закон додавання

(4+ 3) + 6 = 13

В обох випадках дістали одну й ту саму суму.

(4 + 3) + 6 = 4 + (3 + 6)

Так само для будь-яких натуральних чисел a, b i c виконується рівність

(a + b) + c = a + (b + c),

що виражає сполучний закон додавання.

Якщо до суми двох чисел потрібно додати третє число, можна до першого додати суму другого і третього.

З переставного та сполучного законів дістаємо ще одну властивість дії додавання.

У сумі кількох доданків можна переставляти доданки і брати їх у дужки будь-яким чином.


Наприклад:

1+ 2 + 3 = 3 + 2 + 1

1 + 2 + 3 + 4 = (1 + 4) + (2 + 3)

34 + 249 + 26 = (34 + 26) + 249 = 60 + 249 = 309


302. (Усно.)

237 + 190 + 10 75 + 160 + 40 +125
280 + 467 + 20 289 + 60 + 11 + 13


303. Які з поданих задач розв'язуються дією додавання?

Запиши розв'язання цих задач.

1) Від смужки відрізали 8 дм, а потім ще 5 дм. Скільки всього сантиметрів відрізали?

2) На галявині росло 12 грибів. З них 3 білих, решта - лисички. Скільки лисичок росло на галявині?

3) У конверті були листівки. Дівчинка взяла з конверта 8 листівок. У конверті залишилось 4 листівки. Скільки листівок було у конверті спочатку?

4) Маса дині 2 кг, а маса кавуна - на 3 кг більша. Знайди масу кавуна.

5) Перше число a, друге b. На скільки перше число більше, ніж друге? Склади вираз та обчисли його значення, якщо a = 13, b = 7.


304.

4 + 5 54 + 31 340 + 120
7 + 6 28 + 17 584 + 175


305.        356 + 49 + 188                           107 + 285 + 74 + 399

306. Два поїзди одночасно вийшли назустріч один одному з двох міст. Перший поїзд пройшов до зустрічі 245 км, а другий - на а км більше. Яка відстань між цими містами? Склади вираз для розв'язування задачі та обчисли його значення, якщо а = 78.

307. З одного міста в протилежних напрямках одночасно виїхали велосипедист і мотоцикліст. До певного моменту велосипедист подолав 42 км, а мотоцикліст за цей самий час - на 89 км більше. Знайди відстань між ними в цей момент.

308.

34 + 25 57 + 28 340 + 200 458 + 249
34 +20 57 + 1 340 + 20 307 + 127


309. З прикладу на додавання склали приклад на віднімання. Прочитай ці приклади.

8 + 5 = 13                  13 - 5 = 8Математика. Підручник для 4 класу. М. В. Богданович

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Планування уроків з математики, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завадання та робота з математики 3 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.