KNOWLEDGE HYPERMARKET


Додавання і віднімання натуральних чисел

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 4 клас>>Додавання і віднімання натуральних чисел

310. Прочитай пояснення про дію віднімання.

Відніманням називається дія, за допомогою якої за даною сумою двох доданків і одним з них відшукується другий доданок. Число, від якого віднімають, називається зменшуваним; число, яке віднімають,- від'ємником, а результат різницею. Наприклад: 13 - 5 = 8. Тут 13 - зменшуване, 5 - від'ємник, 8 - різниця. Знаходження різниці 13 - 5 можна показати за допомогою натурального ряду.


Віднімання


Позначимо в натуральному ряді число 13. Відлічимо від нього вліво п'ять чисел. Дістанемо число 8.

13 - 5 = 8

Для з'ясування прийомів віднімання важливе значення має правило віднімання суми від числа.


Щоб від числа відняти суму двох інших чисел, достатньо послідовно відняти кожний доданок окремо.

28 - (8 + 9) = (28 -8) - 9 = 20 - 9 = 11

За цим правилом число можна віднімати частинами.

37 - 9 = 37 - (7 + 2) = (37 - 7) - 2 = 30 - 2 = 28.


311. Які з поданих задач розв'язуються дією віднімання? Запиши розв'язання цих задач.

1) Середньодобовий приріст маси бичка 800 г, а телички - на 70 г менший. Який середньодобовий приріст маси телички?

2) На двох дослідних ділянках посіяли житоі пшеницю. Жита зібрали 22 кг, а пшениці 36 кг. На скільки кілограмів більше зібрали пшениці, ніж жита?

3) Невідоме число зменшили на 15 і в результаті дістали 20. Знайди невідоме число.

4) Сума двох чисел 40, перше з них 8. Знайди друге число.

5) У бензобаці автомобіля було а л бензину. Скільки літрів бензину залишилося в бензобаці? Склади вираз для розв'язування задачі та обчисли його значення, якщо а = 80, b  = 65.

6) Учень задумав число. Якщо відняти його від 80, то ще залишиться 20. Яке число задумав учень?


312.

8 -7 75 - 23 680 - 350
14 - 8 61 - 25 487 - 259


313. 857 - 509                  834 - (400 - 218)                 834 - 400 - 218


314. З 950 кг пшениці намололи 818 кг борошна, а решту становили висівки. На скільки кілограмів більше дістали борошна, ніж висівок?


315.  Запиши різницю таких чисел: зменшуване k, а від'ємник виражений часткою чисел b і 10. Знайди значення різниці, якщо k = 200, b = 180.

316.

65 - 23 380 - 200 475 - 258 356 - (104 - 87)
81 - 47 380 - 20 854 - 126 356 - 104 - 87


317. Учневі потрібно було знайти суму і різницю чисел 483 і 255.

Сума і різниця


Перевір, чи правильно учень виконав завдання. Поясни, як треба записувати числа при письмовому додаванні чи відніманні.

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел виконується так само, як додавання і віднімання трицифрових чисел.


Математика. Підручник для 4 класу. М. В. Богданович

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Планування уроків з математики, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завадання та робота з математики 3 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 
Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 
Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці,комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати 
Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 
Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.