KNOWLEDGE HYPERMARKET


Додаток як другорядний член речення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Додаток як другорядний член речення

Содержание

Що таке додаток?

Додатком називають такий другорядний член речення, який означає предмет та відповідає на питання усіх відмінків, крім називного.

На письмі додаток виділяють пунктиром.

Як правило, додаток може виражається таким ж самими частинами мови, що й підмет.


додаток

Але, найчастіше додаток виступає в ролі:

• іменника або співвідносним з ним займенником: Миколка дістав підручник (з чого?) з портфеля. Діти (чого?) нічого не вивчили.
• трохи рідше додаток може виступати в ролі прикметника: Медсестра принесла (кому?) хворому ліки.
• також додаток може виражатися займенником, який має прикметникову форму: В біді (кого?) своїх не залишають.
• крім того, ще й числівником: Тарасик довго не міг поділити дванадцять на чотири.
• а також, частками: Від його ні разу не почули «ні».
• або вигуками: гучне «ура» зупинити було неможливо.
• неподільним словосполученням: Мама увімкнула посудомийну машину.
• інфінітивом: Вона обіцяла розповісти про відпустку.

Додаток, як другорядний член речення на письмі може позначати об’єкт сприйняття, порівняння, об’єкт, на який спрямована дія та знаряддя якої не будь дії.

Наприклад: Тарас написав оповідання. - В даному випадку наведений приклад, де «оповідання» є об’єктом на який спрямована дія, тобто «написав».

Завдання. Визначте, що позначає додаток в наступних реченнях:

1. Білочка причаїлася на дереві. -
2. Картина була намальована фарбами. -
3. Іван молодший Василя. –
4. Денис забив коліно. –
5. Молодша сестричка голосно плакала і розмазувала сльози руками. –

Також не зайвим буде знати, що додатки можуть бути придієслівними та прийменниковими. В тому випадку, коли додаток ставиться до дієслова або до слів, які відносяться до категорії стану, то такий додаток являється придієслівним. Всі інші додатки належать до прийменникових.

Прямий додаток

У випадку, коли додаток пояснює перехідні дієслова або слова, які відповідають категорії стану, то такий додаток є прямим. Тобто прямим є додаток, означаючий предмет, на який безпосередньо переходить дія. Як правило він вживається лише при перехідних дієсловах та надає конкретики їх значення.

Як правило прямий додаток виражається:

• По-перше, це формою знахідного відмінка без прийменника. Наприклад: Я знала ці казки змалку. Надійка зірвала грушу. Мені шкода тебе. Для тебе зірку дістану.

• По-друге, це додаток, який стоїть у родовому відмінку та при перехідному дієслові має заперечну частку «не». Наприклад: Я не брав зошита. Сіяти злобу вона не бажала.

• По-третє, це додаток, який має родовий відмінок та дія якого переходить не на весь предмет, а лише на його частину. Наприклад: Василько приніс квіти. Я купив хліба. Бабуся налила у склянку молока.

В деяких випадках додаток також може бути вираженим неозначеною формою дієслова. Наприклад: Вчителька сказала учням сісти. Мама попросила заспокоїтися.

Непрямий додаток

В усіх інших випадках, крім уже перерахованих, додаток являється непрямим, хоча і може також бути вжитий у формі непрямих відмінків, чи з прийменником, чи без нього.

Також слід зазначити, що непрямий додаток пов'язаний з головним словом за допомогою керування або прилягання. Наприклад: Вся команда хвилювалася за нашого переможця.

Слід знати

Слід запам’ятати, в яких випадках члени речення не являються додатками.

По-перше, не є додатком поєднання таких синонімів та антонімів, як наприклад: шлях-дорога, купівля-продаж.

По-друге, не є додатком і якщо в реченні присутні словесні поєднання, які належать до асоціацій чи складних слів. Такими поєднаннями можуть бути, наприклад: хліб-сіль, плащ-палатка, крісло-качалка.

Домашнє завдання

1. Прочитайте уважно речення, та підкресліть в них додатки.
2. Визначте які з додатків належать до прямих, а які до непрямих.

Класний керівник пишається учнями. Вивчення іноземної мови зацікавило учня. Він жив лише мріями. Ці чутки ходили вже давно. Марійка майже годину чекала на свою подружку. Школярка згубила свого зошита. Батьки вірили в світле майбутнє.