KNOWLEDGE HYPERMARKET


Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас. Повні уроки>>Хімія: Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Повні уроки

Содержание

Тема


Мета уроку

  • дослідити властивості основних видів неорганічних сполук. 

Задачі уроку

  • провести практичні роботи для виявлення вивчених фізичних та хімічних властивостей різноманітних неорганічних сполук.

Основні терміни

  • Прості речовини - складаються з одного елемента.
  • Складні речовини – складаються з двох або більше елементів.
  • Кислоти - речовини, що дисоціюють в розчинах з утворенням іонів водню.
  • Основи - речовини, що дисоціюють в розчинах з утворенням гідроксид-іонів, тобто основних гідроксидів.
  • Солі - речовини, що дисоціюють в розчинах з утворенням позитивно заряджених іонів, відмінних від іонів водню, і негативно заряджених іонів, відмінних від гідроксид-іонів.

Хід уроку

Основні класи неорганічних сполук. Узагальнення

Всі речовини поділяються на прості (елементарні) і складні. Прості речовини складаються з одного елемента, до складних входить два або більше елементів. Складні речовини, у свою чергу, поділяються на метали і неметали або металоїди.

Складні речовини поділяються на органічні і неорганічні: органічними прийнято називати сполуки вуглецю; всі інші речовини називаються неорганічними.

Неорганічні речовини поділяються на класи або за складом (двоелементні або бінарні сполуки і багатоелементні сполуки; кисневмісні, азотовмісні й т. п.), або за хімічними властивостями, тобто за функціями, які ці речовини здійснюють у хімічних реакціях - за їх функціональними ознаками.

Him8 24 2.jpg

До вашої уваги наступне цікаве відео, з якого ви можете дізнатися які неорганічні речовини входять до складу клітини організму людини.

Відео 1. Неорганічні речовини, що входять до складу клітин.


До найважливіших бінарних сполук відносяться сполуки елементів з киснем (оксиди), з галогенами (галогеніди або галіди), азотом (нітриди), вуглецем (карбіди), а також сполуки металевих елементів з воднем (гідриди).

Щоб згадати основні властивості оксидів, пропонуємо до вашого перегляду наступне відео.

Відео 2. Взаємодія основних оксидів металів з водою.


До найважливіших класів неорганічних сполук, які виділяються за функціональними ознаками, відносяться кислоти, основи і солі.

Кислотами, з позиції теорії електролітичної дисоціації, називаються речовини, що дисоціюють в розчинах з утворенням іонів водню.

Основами, з позиції електролітичної дисоціації, є речовини, що дисоціюють в розчинах з утворенням гідроксид-іонів, тобто основних гідроксидів.

До солей відносяться речовини, що дисоціюють в розчинах з утворенням позитивно заряджених іонів, відмінних від іонів водню, і негативно заряджених іонів, відмінних від гідроксид-іонів.

Контролюючий блок 1


1.    В чому різниця між простими і складними речовинами?
2.    Якими бувають складні речовини?
3.    Чим відрізняються солі, кислоти та основи?

Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

Вода є найпоширенішою сполукою водню; вона покриває дві третини поверхні земної кулі, заповнюючи океани, моря, озера, річки. Багато води знаходиться в земній корі, а у вигляді пари - в атмосфері.

Вода може перебувати в твердому, рідкому і газоподібному стані. Перехід з одного стану в інший обумовлюється температурою і тиском.

Дослід 1. Різниця між парою і туманом.

У колбу ємністю 100 мл налити невелику кількість води; в шийку колби вставити скляну трубку завдовжки 5 см і діаметром 6 мм із злегка витягнутим зовнішнім кінцем. Встановивши колбу на триніжок, покритий азбестового сіткою, нагріти її до інтенсивного кипіння води. Утворюються пари води непомітні як в колбі, так і у отворі трубки, але над колбою утворюються клуби туману (крапельки конденсованої пари). Для рівномірного кипіння води всередину колби поміщають декілька шматочків пористого фарфора або скляних намистин.
Кінець трубки сильно відтягувати не треба, тому що при цьому може створитися високий тиск і тоді колба лопне.

Дисоціація води

Мал.3 . Дисоціація води.

Процес дисоціації води ви можете наглядно спостерігати на наступному відео.

Відео 3. Дисоціація води.


Чиста вода у всіх агрегатних станах безбарвна. Водяні пари невидимі.

Дослід 2. Пари, видимі і невидимі.

На столі встановлюють чотири великі склянки. У першу наливають трохи води, в другу - брому, в третю - спирту й до четвертої - бензину.

Через деякий час повітря в кожній склянці насичується парами відповідної рідини. У склянці з бромом пари видимі, в склянках з водою, спиртом і бензином вони невидимі; в склянках зі спиртом і бензином їх можна виявити за запахом.

Щільність чистої води при +4 ° С і тиску 760 мм рт. ст. приймають за одиницю.

Дослід 3. Кипіння води при зниженому тиску.

Прилад збирають відповідно до наступного малюнку.

Схема приладу

Мал. 4. Схема приладу.

Він складається з холодильника Лібіха з внутрішньої трубкою з товстого і міцного скла, що закінчується внизу невеликий колбочки. У протилежному від колбочки кінці трубки повинен бути гачок для підвішування термометра.

У колбу холодильника наливають трохи води, підвішують термометр таким чином, щоб його кулька з ртуттю знаходилася у воді колбочки, і зміцнюють холодильник у вертикальному положенні на штативі.

Внутрішню трубку холодильника через запобіжну посудину і манометр з'єднують з водоструминним насосом.

На початку досліду пропускають через холодильник воду і злегка нагрівають колбу, уважно спостерігаючи за температурою і тиском, при яких почне кипіти вода. Дуже сильного вакууму в цьому досліді допускати не слід, щоб уникнути розтріскування трубок.

Процес проведення досліду

Мал. 5. Процес проведення досліду.

Спрощений варіант досліду: нагріваємо воду в колбі до кипіння, знімаємо колбу з плитки і герметично закриваємо її пробкою - кипіння припиняється, поміщаємо колбу під струмінь холодної води - відновлюється бурхливе кипіння.

Контролюючий блок 2


1.    Чим обумовлений перехід води з одного стану в інший?
2.    Якого кольору вода у твердому стані і чому?
3.    Коли щільність чистої води приймають за одиницю?

Домашнє завдання


Виходячи з вугілля, кальцію й кисню, отримайте кальцій карбонат. Напишіть рівняння відповідних реакцій.

Цікаво знати, що…

Мабуть, немає такого учня, який би із захопленням не прочитав чудової казки І. Я. Франка «Фарбований лис». Та виявляється, рудого лиса можна «перефарбувати» і без фарби.

На цупкому білому папері малюють лиса і вирізають малюнок ножицями. У хімічній склянці виготовляють насичений розчин K2Cr2O7 у розведеній H2SO4. Білого лиса повністю занурюють у цей розчин – вінс тає рудим. Мокрий малюнок вкидають у велику хімічну склянку, завчасно наповнену газоподібним SO2. Рудий лис від задушливого сірчастого газу сульфур (IV) оксид швидко стає блакитним або синім. Така метаморфоза відбувається завдяки окисно-відновному перетворенню. При цьому утворюється хромовий галун.

Список використаних джерел

1. Урок на тему «Оксиди та їх місце у нашому житті» Князєвої М. В., вчителя хімії, м. Бєлгород, СШ №39.
2. Урок на тему «Хімічні та фізичні властивості неорганічних сполук» Сискової Р. Ф., вчителя хімії, м. Челябінськ, СОШ №118.
3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.
4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.
5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -  Київ, 2009.Відредаговано та вислано Лісняк А.В.Над уроком працювали

Князєва М.В.

Сискова Р.Ф.

Лісняк А.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас