KNOWLEDGE HYPERMARKET


Діалог. Розділові знаки при діалозі. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас. Повні уроки>> Українська мова: Діалог. Розділові знаки при діалозі. Повні уроки 

Тема уроку: Діалог. Розділові знаки при діалозі.

Содержание

Мета уроку

ознайомити учнів з особливостями побудови діалогу, його компонентами, інтонацією; розвивати вміння ставити і пояснювати розділові знаки в діалогах; розвивати вміння реконструювати репліки діалогу на речення з прямою мовою.

Тип уроку

урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

M50b.jpeg

Прочитайте діалоги. Зверніть увагу на стислість першого і надмірність у репліках другого.

1. - Здоров, Юрко!

- Привіт!

- Як брат?

- Та так собі. А ти як?

- Більш-менш.

- Ну, бувай!

- Щасливо!

2. – Учора приїхав з Києва. Був у музеї книги і книгодрукування.

- Цей музей книги і книгодрукування знаходиться на території Лаври?

- Так! Цей музей знаходиться на території Лаври. А ти звідки знаєш?

- О-о! Лавра – то моє улюблене місце! Та й взагалі Київ, стародавній Київ – Печерськ, Поділ, Андріївський узвіз …

- А як рукописи і стародруки в цьому музеї ! З мініатюрами, гравюрами!

- Так, наші пращури вклали в ці рукописи свою душу!

M50a.jpeg


Проаналізуйте структуру діалогів. З чого вони складаються?


Творче спостереження над мовним матеріалом.

Виразно прочитайте діалог. З'ясуйте його вид – побутовий, діловий, навчальний чи художній. Поясніть розділові знаки.

Дивиться маленьке звірятко на величезного звіра – на теля, саме примружилося і сидить собі тихо-тихо.

- Хто ти такий? – питає телятко.

- Я стара кролиця, - відповідає маленьке звірятко.

- Невже ти – стара кролиця? – дивується телятко. – Значить, у тебе є дітки?

- Є в мене маленькі дітьки – кроленята. А тих то такий?

 - Я – маленьке телятко, - відповідає телятко. – Я тільки що народилось.

 - Невже ти тільки що народилося? – дивується стара кролиця. – Дивно: ще маленьке, а вже таке велике…

- А ти вже стара мати, а така маленька! – ще більше дивується телятко. – Невже все на світі таке дивне? (В. Сухомлинський)

M50c.jpeg M50d.jpeg

Теоретичний матеріал.

Спілкування людей може відбуватися у форму діалога або монолога.

Монолог

– це висловлювання однієї особи, розраховане на слухача.

Діалог

– це розмова, яка відбувається між двома особами, кожна з яких виступає і мовцем і слухачем. Залежно від стилю мовлення діалоги бувають побутові, ділові, художні та навчальні. Побутовий діалог використовується у повсякденному спілкуванні у невимушеній обстановці. Діловий діалог застосовується в діловому стилі. Навчальний діалог визначається як форма спілкування між учителем і учнем.

Невід'ємними компонентами діалогу є міміка і жести.

Висловлювання кожного мовця називається реплікою. Репліки, чергуючись, висвітлюють певну тему. Кожна репліка пишеться з нового рядка. Перед репліками ставиться тире. Якщо висловлювання супроводжується словами автора, то ставляться ті самі розділові знаки, що й при прямій мові, але без лапок.

Відтворення деформованого тексту.

Прочитати уривок з твору В. Сухомлинського «Щастя матері». Розставте потрібні розділові знаки.

… Нарешті Чорнокоса мати спитала:

Ким же став твій син?

Видатним музикантом з гордістю мовила Білокоса Він користується величезним успіхом, його ім'я відоме багатьом, він має успіхи за кордоном.

А твій син ким став спитала Білокоса.

Хліборобом. Він оре землю і сіє хліб збарає урожай і знову оре землю сіє і знову збирає. У сина сім'я двоє дітей.

А, щастя тебе обминуло сказала Білокоса Твій син став простим селянином, яких мільйони …

M50e.jpeg M50f.jpeg
Реконструювання реплік діалогу на речення з прямою мовою.

Прослухайте уважно мільтфільм. Перебудуйте репліки діалогу на речення з прямою мовою так, щоб слова автора стояли і після прямої мови, і перед нею. Накресліть схеми речень. Поясніть розділові знаки.


Творчий диктант з елементами навчального редагування.

Прочитайте текст. Запишіть його формі діалогу. Замініть слова, що повторюються, для уникнення невиправданих повторів.

Мамо, привіт! Добрий день, Марійко! Як справи у школі? Усе гаразд, мамо. Що нового ти дізналася сьогодні на уроках, Марійко? Про дятла, мамо. А що ж сааме розповідали про дятла, Марійко? Що дятел лікує дерева в лісі, називають дятла лікарем, що дятел дістає з-під кори дерев хворих комах … А де ж, Марійко, дятел живее в лісі. Ну, добре. Молодець, Марійко!

M50g.jpeg

Уявіть себе звукорежисером. Озвучте кадри до мультфільму за народною казкою «Лисичка і Журавель», дотримуючись інтонації, тембру головних героїв.Мікрофон.

Учні по черзі передають один одному уявний мікрофон, відповідають на попереднє питання і задають наступне. Перше питання задає учитель.

Що нового ви дізналися сьогодні на уроці?


Домашнє завдання.

Складіть діалог про вашу майбутню професію. Запишіть, дотримуючись правил пунктуації при діалозі.

Список викорситаної літератури.

1. Урок на тему: «Діалог. Тире при діалозі», автор Кошаку Любов Михайлівна.

2. Урок на тему: «Діалоги», вчитель української мови та літератури Г.М. Поліщук, смт Ладан, Чернігівська обл.

3. Колосов П. Казкова грамматика // Початкова школа. – 2000. - №2.

4. Українська мова в іграх, казках, подорожах. Розробка нестандартних уроків. – Х.: «Основа», 2008. – Вип.3 (51)


Відредаговано та надіслано Власюк О.О.


---

Над уроком працювали

Кошаку Л. М.

Поліщук Г.М.

Власюк О.О.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас