KNOWLEDGE HYPERMARKET


Діалог Речення Слово Слухання і розповідь казки Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Письмо. Читання. 1 клас. Повні уроки>> Українська мова: Діалог Речення Слово Голосні і приголосні звуки Слухання і розповідь казки Повні уроки.

 Тема: Діалог. Речення. Слово. Голосні і приголосні звуки. Слухання і розповідь казки.
Мета:

  • Розвиток уміння слухати і розуміти матеріал.
  • Формування мовленнєвихі уміннь і навичок з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання.
  • Розвиток і формування орфографічних і  пунктуаційних навичок;

Тип уроку: навчально виховний.


  • Слухання і розповідь казки


Umt54.jpeg


Діалог


 Виділяємо одну  з форм передачі чужої мови, мови двох чи більше осіб це Діалог.
 Діалог є різновидом прямої мови,
Репліка це речення, що промовляються учасниками діалогу .

Umt5.jpeg
Наприклад:
- Ну що, дітки?
- Як ви вважаєте, потрібно вчитися?
- Я вважаю, що навчання відкриває шлях у велике життя.
- А як ви думаєте без начання можна поступити у вищу школу.
- Мабуть не візьмуть…
Побудови діалогу виділяється саме в інтонації і логіці, в залежності від структури і змісту репліки-відповіді і попередньої репліки. В діалозі репліки у складі тісно пов’язані між собою

Наприклад:
- Зміни! – строго наказав, начальник.
- Чому? – запитую.
- Інакше – набагато краще.
- Не можу знайти, - я вам говорю.
- Не там шукали. Раніше вміли ж знайти?
- На сьогоднішній день не так.

В діалогах використовують незакінчені та неповні речення. Змалювати певні обставини життя, виявити до них своє ставлення, надати розповідіпевного пожвавлення  використовуючи пряму мову і її різновиди. В діалозі  автор може надати мовленнєвої характеристики тому чи іншому персонажу.  В літературі пряма мова і діалог широко використовують в художній безпосередньо у поезії прозі,драматургії а також  як зображальний засіб використовується в деяких публіцистичних жанрах. Глядачпочує, як говорить персонаж, якими рухами супроводжує свої висловлювання, які емоції при цьому він виражає, який тон його голосу, які його поза, жести. Художній  образ створюється за допомогою  допоміжних засобів - пряма мова і діалог  тощо.

Umt57.jpeg
 Обставини, в яких проходить, інтонація, міміка, жести сприяють розвитку діалогічної мови сприяють.  Діалог поширено використовується в літературній мові зокрема в  усній формі.
Перед реплікою, у багатьох драматичних творах, вживають прізвища  . Вживають імена або інші назви дійових осіб, саме так автор  показує кому вона належить. В діалозі мова автора не обов’язкові, бо з ситуації мовлення зрозуміло, кому належить пряма мова а письменна мова  в репліках діалогу може містити в собі мову автора,.
Розглянемо наступний приклад:
- Худко збирайтесь підемо на прогулянку
- Тут прекрасно. Сказала вчителька.
- Так дуже гарна природа – сказав Іван.
В кожній репліці – відповіді випускається все те, що знаємо з попередньої репліки чи мовленнєвої ситуації. Тому діалог містит в собі немало неповних речень, слів-речень, які повідомляють те щось нове, що є головним ядром висловлювання.

Umt53.jpeg

  • Розділові знаки діалогу:

1. За правилом  перед фразою пишеться тире, якщо репліка діалогу починається з нового рядка тоді лапки не ставляться. (інші знаки як при прямій мові). Наприклад:
- Дмитре, Дмитре, принеси води!
- Чхт! Нездужаю
- Дорога моя голубонька, довго а чи довго мені так буде??
- Не сумуй, недовго.
2. За правилом  кожна фраза береться в лапки, і ставиться тире між репліками якщо репліки пишуться одна за одною в рядках тоді (далі розділові знаки як при прямій мові).
Наприклад: „Ходімо та повечеряємо в купі з веселим гостем молодим; ходімо, доненько”. – „Який? Який се гість?” – „Із Назарета зайшов у нас підночувать” (Шевч.).
„Тоді, серце, як бралися, ці дерева садив я ... Щасливий я!” – „І се, друже, з тобою щаслива” (Шевч.);
За правилом  Речення — граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів певної мови, яка становить окрему, відносно незалежну думку.
Головні члени речення
Підмет
За правилом головний граматично незалежний член двоскладного речення, що означає предмет (чи особу), про який говориться у реченні, і відповідає на питання хто? що? це Підмет
простий – Оленка заспівала
складений - Його обличчя посмурніло
Присудок
Головний член двоскладного речення, який характерізує підмет за дією чи ознакою це Присудок .
Присудок буває складений  і простийі.
приклади  - присудок 
День закінчився  - простий
Я залишився спокійним  - складений
Підмет відповідає на питання -  що він таке? який він є?  що з ним робиться? хто він такий? відповідає присудок

За правилом  ставитися тире між підметом і присудком, якщо у реченні пропущено дієслово- зв'язку. Тире ставиться:
( Хліб- всьому голова) - у називному відмінку, якщо підмет і присудок представлений іменником;
(Життя прожити- не поле перебігти) -  якщо підмет і присудок поданий інфінітивом;
(Більшість- це ще не означає всі) - якщо перед присудком вжито слово це значить, то, це, ось.

  • Голосні та приголосні

Umt52.jpeg

  •  Вправи

Утворіть нове слово. Прочитайте слова , замініть у словах один або два звуки так , щоб утворилось нове слово .
Лис – (ліс, лось), вага - (вата,нога ) , рулет – (буфет,букет) , пічка –( річка , нічка) .
Визначте , чим ці слова відрізняються , які звуки додано , які забрано , а які замінено іншими після як прочитаєте пари слів .
Штани - каштани, миша - тиша , онучка – ручка, залоза – лоза, синиця – син, грамота – гра.


- Преможе той у кого  ланцюжок буде найдовшим.
Придумайте  до поданих слів спільно – кореневі слова.
Буквар,  вправа, потяг, олівець, кущ чудо і т.д
Прочитайте слова і скажіть як вони утворені.
Носоріг = ніс + ріг ;
Шестикуиник = шість + кут ;
Косолапий = косий + лапа
Паровоз = пара + возити
Зорепад= Зорі + падати;
Листя + падати = листопад ;
Сніг + падати = снігопад ;
Сніг + ходити = снігохід ;
Крига + ламати = криголам ;
Ліс + парк = лісопарк ;


Список використаних джерел:

Урок на тему :Слухання і розповідь казки,розвиток мовдення. Анісімова, Н. М., учителя української мови, г. Чортків, сш №2
Урок на тему :Діалог Речення Слово. Вонсич Л.Н. вчителя Української мови, м. Калуш, сш №4
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (авт. Ребрик Н.Й., Українська мова Борисова Є.Е., Лавер К.М., Рінгер К.В.) видавництво "Світ";
Українська мова: енциклопедія.Автор: Коллектив Видавництво "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана.
Граматика української мови. Морфологія Видавництво: Київ "Либідь" 1993р.
Буквар (підручник)Прищепа К.С.,Колесниченко В.І.Видавництво: Форум, Генеза 2007р.
Рідна мова (підручник) Білецька М.А.,Вашуленко М.С.Видавництво:Освіта 2004р.
Читаночка. Післябукварик (посібник)Вашуленко М.С.,Захарійчук М.Д.,Науменко В.О.Видавництво:Мальва-ОСО2005р.

Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.


Над уроком працювали

Анісімова, Н. М.

Пилипенко В.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Письмо. Читання. 1 клас > Діалог Речення Слово Слухання і розповідь казки Повні уроки