KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ділення десяткових дробів на натуральне число. Самостійна робота.

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 5 клас>>Ділення десяткових дробів на натуральне число. Самостійна робота.


Нехай стрічку завдовжки 9,6 дм потрібно розрізати на три рівні частини. Знаючи, що 9,6 дм = 9 дм 6 см, знайдемо третину.
9 дм 6 см : 3 = 3 дм 2 см.


Отже,  кожна частина стрічки  повинна бути завдовжки З дм 2 см, або 3,2 дм. Тому 9,6 : 3 = 3,2


Спробуй описати ділення 9,6 : 3 стовпчиком.


Щоб знайти частку, цілу частину числа 9,6 (число 9) поділили на 3, у частці поставили кому, а потім поділили число десятих на 3.


Якби стрічка була завдовжки 10,5 дм, то частку шукали б так:
10 дм 5 см : 3 = 9 дм 15 см : 3 = 3 дм 5 см


Опиши ділення стовпчиком.


Ділячи 10 на 3, отримали в частці 3, а в остачі 1. Перетворюємо одиницю в десяті, отримаємо 10 десятих, а число 10,5 має ще 5 десятих, то разом одержимо 15 десятих. Поділивши 15 десятих на 3, отримали 5 десятих.
Отже, ділення десяткового дробу на натуральне число виконується так само, як ділення натуральних чисел, тільки, закінчивши ділення цілої часі ніш числа, погрібно в частці поставній кому.

За цим правилом виконуватимемо і ділення натуральних чисел, якщо ділення не виконується націло.


Ділимо 3 на 4, одержуємо в частці 0 цілих, в остачі 3. Перетворюємо 3 цілих у десяті, отримуємо 30 десятих, ділимо на 4, маємо в частці 7 десятих, а в остачі 2 десятих. Перетворюємо 2 десятих у соті, одержуємо 20 сотих, ділимо на 4, маємо в частці 5 сотих, в остачі 0.
Отже, 3:4 = 0,75.


Оскільки  1,45 • 10 = 14,5;    0,154 • 100 = 15,4, то   14,5:10=1,45;   15,4:100 = 0,154.


При діленні десяткового дробу на 10, 100, 1000 і т. д. потрібно перенести кому ліворуч на одну, дві, три і т. д. цифри.

1.  Обчислити:   0,017:2.
Ділимо 0 цілих на 2, отримуємо 0 цілих. Після цифри 0 ставимо кому. Ділимо 0 десятих на 2, одержуємо 0 десятих; ділимо 1 соту на 2, отримуємо 0 сотих. Нарешті ділимо 17 тисячних на 2, одержуємо в частці 8 тисячних, в остачі
1.  Одна тисячна — це 10 десятитисячних, ділимо 10 деся-титисячних на 2, отримуємо в частці 5 десятитисячних, в остачі 0.


2.          Ділянка має площу 12,5 га. За перший день було зорано 0,4 площі ділянки. Скільки гектарів зорано за перший день?
•  1) 12,5 : 10 = 1,25 (га) — десята частина площі ділянки. 2) 1,25 • 4 = 5 (га) — зорано за перший день.


Розв'язання задачі можна записати виразом 12,5 : 10 • 4.
Знайдемо його значення: 12,5 : 10 -4= 1,25 -4 = 5 (га)

Відповідь. 5 га.


Усно
968.      Обчисли:
а) 4,8 : 2;              б) 0,6 : 3;
д) 4,5:3;              є) 0,48 : 4;


969.      Розв'яжи рівняння:
а) Зх = 3,6;                     б) 2х = 3,2;


Рівень А
в) 4,28 : 2; є) 1,2 : 6;
г) 3,2 : 2; ж) 1,6 : 4.
в) 4х = 4,8.


970.      Розкажи, як у наведених записах виконане ділення. Перевір результати множенням.

Обчисли:       
971.      а) 23 : 2;    б) 232 : 80;    в) 36: 128;
г) 1,79: 2;    Д) 73,08 : 4;    є) 176,1 :48;
є) 0,18: 2;    ж) 0,72 : 24;    з) 0,0034 : 5.
a)39'81:3;    б) 9,05 : 5;    в) 1,84:8;
 г) 158,4 :2             Д) 13 : 8;    є) 0,7 : 4;
є) 0,41 : 4;    ж) 0,045 : 3;    3)0,171 :90.


Виконай ділення:       
973.      а) 5,86: 10;    б) 5,86 : 100;    в) 5,86: 100;
г) 0,07 : 10;    д) 0,011 : 100;    є) 0,28: 10 000
286:10;    б) 2,86 : 100;    в) 0,286: 100;г) 286:100    д) 2,86: 1000;    є) 0,286 : 1000


Запиши в метрах: 3 дм; 48,7 дм; 0,04 дм; 28 см; 7,8 см; 56 мм. Запиши в кілограмах: 300 г; 765 г; 57 г; 1200 г; 6015 г.


Разв'яжи рівняння: 977.      а)4х + 5 = 19;


Велосипедист за 4 год проїхав 69 км. З якою швидкістю їхав велосипедист?


Із 13 м тканини можна пошити 5 костюмів. Скільки метрів тканини потрібно для пошиття одного костюма? На яке число потрібно помножити 8, щоб отримати 98? У коробці лежать 48 цвяхів загальною масою 103,2 г. Яка маса семи цвяхів?


Площа прямокутника дорівнює 784 м2, а одна його сторона — 40 м. Знайди периметр прямокутника.
Периметр ділянки, що має форму квадрата, дорівнює 114 м. Знайди площу ділянки.


Із двох населених пунктів, відстань між якими 18 км, вийшли одночасно назустріч один одному два туристи: один — зі швидкістю 4,2 км/год, а інший — 3,8 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться? У саду росте 40 дерев, з них 0,2 — вишні. Скільки вишень росте в саду?


Овес за масою містить 0,6 крохмалю. Скільки крохмалю міститься у 36 кг вівса?


Рівень Б
За два дні велосипедист проїхав 234 км, рухаючись з однаковою швидкістю. Першого дня він був у дорозі 7 год, а другого — 5 год. На скільки кілометрів менше проїхав велосипедист другого дня, ніж першого? (Розв'яжи задачу різними способами.)


На пошиття сукні й піджака витратили 3,55 м тканини, до того ж, на пошиття сукні витратили на 0,75 м тканини більше, ніж на пошиття піджака. Скільки тканини витратили окремо на пошиття сукні та на пошиття піджака? У двох пачках 12 кг чаю. Якщо з першої пачки пересипати у другу 2,5 кг, то чаю в обох пачках буде порівну. Скільки чаю в кожній пачці?


994. Довжина прямокутника дорівнює 10,4 м, а ширина становить 0,8 довжини. Знайди периметр і площу прямокутника.


Поле площею 75 га засіяли пшеницею, житом і просом. Пшеницею засіяли 0,4 усього поля, житом— на 5,2 га більше, ніж пшеницею. Скільки гектарів поля засіяли просом?


За зміну робітник мав виготовити 40 деталей. До обіду він виготовив 0,55 необхідної кількості деталей. Скільки деталей йому залишилося виготовити після обіду?


З двох вуликів зібрали 43,3 кг меду. З першого з них отримали на 1,7 кг менше, ніж з другого. Скільки меду зібрали з кожного вулика?


995*. «Ну, постривай!» — закричав Вовк, помітивши Зайця, який перебував від нього на відстані ЗО м, і кинувся йому навздогін. Заєць був на відстані 220 м від своєї схованки. Чи наздожене Вовк Зайця, якщо він пробігає за хвилину 600 м, а Заєць — 550 м?


Здогадайся
996. Два туристи йдуть однією і тією ж дорогою в одному й тому ж напрямку. У даний момент часу перший турист перебуває на відстані 600 м попереду від другого й рухається зі швидкістю 80 м/хв, а другий — зі швидкістю 100 м/хв. В одного з туристів є собака, який у даний момент часу побіг до іншого туриста зі швидкістю 250 м/хв. Потім він повернеться до господаря і знову побіжить до іншого туриста. Так він бігатиме від одного туриста до іншого, доки один з них не наздожене іншого. Який шлях пробіжить собака до цього моменту?


Вправи для повторення

Обчисли частку: а) 3708: 18;
6)37 080: 180;
в) 370 800: 1800.

1000.    Запиши у квадратних дециметрах: 2,8 м2; 200 см2; 130,5 см2.
1001.    Запиши в арах: 3 га; 28,3 га; 250 м2; 1258,6 м2.


Г. Янченко, В. Кравчук "Математика 5 клас"

Надіслано читачами з інтернет-сайту

математика в школі, розробки уроків математики 5 класу, календарно-тематичне планування по математиці

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.