KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ділова гра до теми - Особиста здатність до підприємництва

 Ділова гра до предмету Економіка 7 клас
Тема: Особиста здатність до підприємництва

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"


Ділова гра «Я - майбутній підприємець»
'
Мета: дати поняття про підприємницьку ідею, маркетингове дослідження, підприємницький ризик, конкуренцію.
'
Задачі
Навчальна: дати учням поняття конкуренції, підприємницького хисту та ризику, ознайомити з основами законотворчої бази для підприємців.
Розвивальна: формувати вміння логічно та нестандартно мислити, виділяти головне та робити висновки.
Виховна: виховувати зацікавленість у вивченні основ підприємницької діяльності, самосвідомість і громадську гідність.
Методи: розповідь, евристична бесіда, "круглий стіл", захист бізнес-проектів, консультації фахівців.
Обладнання: додаткова література, комп'ютери, таблиці, графічні схеми, роздавальний матеріал.
ХІД ДІЛОВОЇ ГРИ
Перший етап. Організаційний момент, мотивація (до 5 хв). Оголошуються мета ділової гри та її місце в загальній темі "Сутність підприємництва".
1. Основні поняття даної теми.
2. Тестування учасників ділової гри на здатність займатись бізнесом.
3. Якщо б я був підприємцем.
4. Захист індивідуальних бізнес-проектів.
Другий етап (20-25 хв). Засвоєння нової навчальної інформації
Основні функції підприємництва. Учитель розповідає та розкриває основні поняття (мова вчителя дублюється на моніторі кожного учня).
«Підприємець» - це суб'єкт, який поєднує в собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку й розвитку нових видів і методів виробництва, а також нових благ, якостей та сфер застосування капіталу.
Звідси й підприємництво - тип господарської поведінки підприємців з організації розробок виробництва та реалізації благ з метою отримання прибутку й соціального ефекту.
Водночас слід зазначити, що підприємництво - це особливий вид діяльності, і ця особливість характеризується такими ознаками:
це самостійна діяльність, діяльність "за свій рахунок". Головне, на чому тримається підприємницька діяльність, це власність підприємця.
це ініціатива, творча діяльність. Основою здійснення підприємницької діяльності є власна ініціатива, творчо-пошуковий, інноваційний підхід.
це систематична діяльність. Підприємницька діяльність повинна бути постійною, пов'язаною з відтворювальним процесом та обов'язково офіційно зареєстрованою.
це діяльність, яка здійснюється на власний ризик, під власну економічну (майнову) відповідальність.
Метою підприємницької діяльності є одержання прибутку чи власного доходу.
Отже, можна зробити узагальнююче визначення підприємництва. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична діяльність господарюючих суб'єктів з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється на власний ризик з метою одержання прибутку або власного доходу.
Підприємливість - це здатність до самостійних, неординарних, нетипових дій господарюючих суб'єктів. Тому в умовах ринку практично всі люди мають бути підприємливими, але це не означає, що всі повинні й можуть бути підприємцями. Як засвідчує світовий досвід, тільки п'ять-вісім відсотків населення є представниками підприємницьких кіл.
Далі учасникам гри пропонується пройти тестування на здатність займатись бізнесом (кожний учень отримує на свій комп'ютер завдання з тестом і відповідає на запитання).
Чи поводитесь ви наодинці так, як і тоді, коли за вами спостерігають?
Чи вважаєте ви себе здатним стати головою сім'ї?
Чи вважаєте ви хитрість хорошою та корисною рисою?
Чи можете ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною?
Чи знаєте ви, який колір сьогодні в моді?
Чи їдете у транспорті без квитка, якщо забули вдома проїзний?
Чи заздрите успіху ваших знайомих?
Чи звертаєтесь на «Ви» до ваших старших за віком родичів?
Чи здатні ви усно швидко обчислити, скільки буде 3 % від трьох відсотків?
Чи приходите вчасно в кіно?
Чи приходите вчасно на побачення?
Чи вважаєте за потрібне давати чайові?
Переживаєте, якщо вас обрахували на 1 грн?
Чи пам'ятаєте дату народження свого вчителя?
Чи сідаєте в міському транспорті на будь-яке вільне місце?
Чи сідаєте в таксі тільки на заднє сидіння?
Чи любите робити записи у книгу скарг?
Чи вважаєте, що завжди достатньо лише одного попередження?
Чи знаєте, які грошові одиниці існували у Стародавньому Римі?
20.Чи зможете залишити валізу на вокзалі під наглядом зовсім незнайомої людини?
Повністю позитивна відповідь на кожне запитання дає 10 балів, повністю негативна - 0 балів. Проміжні відповіді оцінюються "на око" між 0 і 10 балами. Наприклад, якщо ви з десяти своїх учителів пам'ятаєте дату народження тільки одного, відповідь - 1 бал. Якщо відповідь на яке-небудь запитання для вас є складною - 5 балів. Склавши всі свої бали, ви звертаєтесь до ключа тесту.
Ключ до тесту:
120-200 балів - ви природжений бізнесмен. Якщо ви отримали ці бали в результаті підглядування у відповіді, вирахуйте 80 балів та орієнтуйтесь на новий результат.
110-119 балів - ви володієте не всіма потрібними якостями бізнесмена, але у вас є реальні шанси досягти успіху в бізнесі; деяку допомогу при цьому вам нададуть роздуми про причини втрати балів.
50-90 балів - видно, у бізнесмени вам не вибитись, але, судячи з усього, ви правдива, порядна людина, у вас непоганий характер, так що не все втрачено в житті.
Кожний учень підраховує бали, отримані ним під час тестування, і виявляються групи учнів у кожній градації здатності до занять бізнесом.
Далі вчитель підбиває невеликий підсумок.
Сутність підприємництва більш глибоко розкривається через його основні функції:
інноваційну (творчу) - генерування та реалізація нової комерційної ідеї;
ресурсну - мобілізація матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних та інших ресурсів;
організаційну - реєстрація підприємства, організація виробництва, збуту, реклами тощо;
стимулюючу (мотиваційну) - формування мотиваційного механізму ефективної та корисної праці.
Основні поняття та терміни учні записують у зошит.
Третій етап (50-55 хв). Якби я був підприємцем. Творча та самостійна робота учнів
На попередньому уроці старшокласники отримали домашнє завдання - скласти власний бізнес-проект (індивідуально або у групі) за таким планом:
яку сферу підприємницької діяльності ви вирішуєте вибрати і чому;
назва вашого підприємства;
адреса;
хто буде керувати справою (одна людина, компаньйони, виконавчий директор);
кількість працюючих на даному підприємстві;
які проблеми можуть виникати при підприємницькій діяльності в даній справі (конкуренти, попит, ринок збуту тощо).
Далі учні по черзі представляють свій бізнес-проект і захищають його перед колегами. Захист кожного бізнес-проекту проходить за допомогою комп'ютерної техніки, а також мультимедійної установки.
При розгляді бізнес-проекту вчитель та учні ставлять запитання й вирішують кілька важливих моментів:
чому саме цей вид комерційної діяльності вибрав учень?
які перешкоди можуть виникати при створенні підприємства?
конкуренція (дуже важливий момент, тому що практично немає справи, в якій немає конкурентів, але треба вирішити, як краще представити свою діяльність).
Після обговорення вчитель підбиває підсумок і робить резюме, а потім виставляється оцінка. Дуже добре, якщо батьки учня вже мають власну справу й даний проект уже пройшов практичне випробування. Якщо є можливість, можна запросити на урок людину, яка має практичний досвід у бізнесі й може поділитися своїм досвідом.
Підбиття підсумків уроку (5 хв). Домашнє завдання.


Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Особиста здатність до підприємництва > Особиста здатність до підприємництва практикуми, лабораторні, кейси