KNOWLEDGE HYPERMARKET


Дієприкметниковий зворот

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Дієприкметниковий зворот


Світ твоїх захоплень
46.I. Прослухайте текст. Зробіть звуковий запис слова багатство. II. Прочитайте текст «Подорож у країну колекціонерів», з'ясовуючи значення незнайомих слів. Знайдіть у тексті тлумачення слів, які називають колекціонерів за видом їхніх занять.


1 Сквозь — укр. крізь.

2 3ахоплення — тут: рос. увлечение.


Подорож у країну колекціонерів
Кожна десята людина на земній кулі щось колекціонує. Колекціонерів багато, і в кожного — свій об'єкт захоплення. Збирають вони найрізноманітніші та найнеймовірніші1 речі. За підрахунками одного з польських колекціонерів, у світі існує понад 1000 видів колекціонування.


Філателісти збирають марки, філокартисти — листівки, філуменісти — сірникові етикетки. Нумізмати колекціонують монети, фалеристи — ордени, медалі та значки. Збирачів книжок називають бібліографами, а людей, захоплених колекціонуванням платівок2,— філофоністами. Є збирачі кактусів і навіть аптечних пляшечок.


Деякі колекції складають неймовірне багатство. Це зібрання картин всесвітньо відомих майстрів, старовинних прикрас, дорогоцінних каменів, особистих3 речей знаменитостей.


Третьяковська картинна галерея в Москві теж почалася з колекції творів живопису, зібраної Павлом Третьяковим.


Колекція предметів старовини краєзнавця Олександра Поля, передана міському історичному музею в Дніпропетровську, налічує близько 5 тисяч експонатів.


Усім вам відома картина Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Ретельністю4 й точністю відтворення побуту запорозьких козаків, зображеного на картині, художник зобов'язаний видатному історикові Дмитру Яворницькому. Понад 75 тисяч унікальних експонатів з історії Запорозької Січі, зібраних академіком, розміщені сьогодні в Дніпропетровському історичному музеї.


Відданими своїй справі, захопленими колекціонерами були такі всесвітньо відомі особистості як фізик Альберт Ейнштейн, прем'єр-міністр Індії Джавахарлал Неру, фізіолог Іван Павлов, дослідник Арктики Ернст Кренкель.
Дехто називає колекціонерів диваками5, а їхні заняття — марним витрачанням часу.


Чи можна з цим погодитись? (За Е. Сагаловим).


1 Неймовірний —рос. невероятный.

2 Платівка — рос. грампластинка.

3 Особистий — рос. личный.

4 Ретельність — рос. тщательность.

5 Дивак — рос. чудак.


III.    Дайте відповідь на запитання наприкінці тексту. Доведіть свою думку фактами з тексту і власного досвіду.
IV.    Розкажіть, чим захоплюєтеся ви. З чого почалося ваше захоплення? Чим захоплюються ваші однокласники, друзі? Які з цих захоплень ви вважаєте вартими уваги і чому?


V.    Поясніть написання слів земний, польських, старовинних, краєзнавця, ретельністю, запорозьких, сьогодні, диваками, заняття. Складіть речення зі словами та словосполученнями в рамці (усно).


VI.    Випишіть із тексту виділені сполучення слів. Назвіть наявні в них частини мови.
Дієприкметник разом із залежними від нього словами називається дієприкметниковим зворотом (рос. причастным оборотом): Самі на себе дивляться ліси, розгублені од власної краси (Л. Костенко).
 
47.    Прочитайте речення. Визначте дієприкметникові звороти.
Вкажіть, із яких пояснювальних слів вони складаються. Ставте питання від дієприкметника до залежного від нього слова. Скористайтеся зразком та схемою.

Ukrmova7-bondarenko-7.jpg


1. Фільм, знятий відомим кінорежисером у минулому році Англії, здобув премію «Оскар».

2. Осіння берізка, підволочена вранці сонцем, обтрушувала холодну росу.


48.    Прочитайте речення, виділяючи голосом дієприкметниковий зворот. Поставте питання від дієприкметника до означуваного слова. Визначте місце і межі дієприкметникового звороту в кожному реченні, звертаючи увагу на розстановку розділових знаків.


1. Осяяний сонцем, перед нами розкрився зовсім інший світ (О. Довженко). 2. Яскравий відблиск сонця, переломлений у кожній сніжинці, боляче різонув по очах (Петро Панч). 8. Западали сутінки, а небо ще ясніло, прострілене останніми променями сонця (Р. Іваничук).


Дієприкметниковий зворот може стояти перед означуваним словом або після нього.


Дієприкметниковий зворот, що стоїть перед означуваним словом, здебільшого не виділяється комами: В густих вербах причаїлася огорнута темрявою маленька хатинка (Григорій Тютюнник).


Якщо дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова, то в усному мовленні він виділяється паузою, а на письмі — комами: Хліба, змиті дощем, яскраво зазеленіли (О. Гончар).


49. Спишіть речення. Підкресліть дієприкметникові звороти і розставте пропущені розділові знаки, обґрунтовуючи їх.


1. Вмите дощем небо прояснилось. 2. І раптом побачив далекі гори залиті радісним сонцем (Із тв. М. Коцюбинського).


3.    Кольорова кулька підхоплена вітром знялася увись.


4.    На тротуарах вимитих на світанні з'явились перші перехожі. 5. А ось і Дніпро сповитий кригою і снігами. 6.I обурений вкрай1 Корж пішов геть2. 7. Дзвенять цикади сп'янілі3 від сонця (3 тв. 3. Тулуб).


50. Прочитайте пари речень. Однаковий чи різний зміст вони виражають? Чи мають відмінності в структурі? Поясніть.


1.    Бібліотекар видала студентові книжку, яку він замовив годину тому.— Бібліотекар видала студентові книжку, замовлену ним годину тому.


2.    Жінка, що була знесилена4 довгим чеканням, заснула.— Жінка, знесилена довгим чеканням, заснула.
Речення з дієприкметниковими зворотами можна замі¬нити реченнями із займенниками який, що.
Спишіть, замінюючи виділену частину речення дієприкметнико¬вим зворотом. Обґрунтуйте пунктограму.


Зразок. 1. У новій квартирі, обставленій сучасними меблями, поселилася молода сім'я.


1. У новій квартирі, яку обставили сучасними меблями, поселилася молода сім'я. 2. Машина, яку поставили в гараж, потребувала ремонту. 3. В озері, яке оточене лісом, відбивалось ранкове сонце. 4. У місцях, що розташовані між тропі¬ками, двічі на рік сонце стоїть над самою головою.


1 Обурений вкрай — рос. возмущён(ный) до предела.
2 Геть — рос. прочь.
3 Сп' янілий —рос. опьяневший.


Замініть одне з простих речень дієприкметниковим зворотом і запишіть за зразком. Поясніть пунктограму.


Зразок. 1. Новий літак, керований досвідченим1 пілотом, успішно витримав випробування.


1. Новий літак успішно витримав випробування. Ним керував досвідчений пілот. 2. Я нарешті повернув другові книжку. Я знайшов її у сестрички на столі. 3. Ми беремо воду з бювета2. Його відкрили місяць тому. 4. На стіл подали кавун. Кавун нарізали скибочками. 5. Ми стояли на галявині. Ми були вражені красою осіннього лісу.
Визначте види помилок, відредагуйте і запишіть речення.


1. Я читав книжки, браті в однокласника. 2. Мовчазно стояли вкриті берези і клени листям. 3. Широко розливаються наповнювані річки талою водою. 4. Ми побували в місті, яке розташоване на березі моря, в якому пройшло мамине дитинство. 5. В історичному музеї ми побачили унікальні експонати, які збирали археологи впродовж багатьох років, які побували в різних куточках нашої країни (З учн. творів).


І   Перекладіть і запишіть речення українською мовою, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть пунктограми.


1. Небо выстиранное дождём строго и ясно (М. Шолохов).


2.    Даша положила на стол предмет завёрнутый в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой (О. Купрін).


3.    Недавно выстроенный и выбеленный дом приветливо выглядывал своими широкими светлыми окнами из густой зелени старинных лип и клёнов (I. Тургенев). 4. Оловом поблёскивали залитые дождём дороги (I. Бунін).


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.