KNOWLEDGE HYPERMARKET


Дієприслівник як особлива форма дієслова (7 клас)

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Дієприслівник як особлива форма дієслова (7 клас)


Книги — ключ до знань
165. І. Розгляньте малюнки і схему до них. Поставте питання до виділених слів. На яку дію — основну чи додаткову — вказує дієслово читати, а на яку — виділені слова?

Ukrmova7-bondarenko-19.jpg

відпочиваючи влітку    зайшовши до магазину
загоряючи на пляжі    переглянувши зміст книги


II. Чи змінюються виділені слова за особами і числами? Чи належать вони до самостійних частин мови? Як такі слова називаються в російській мові?


Міркуємо. Слова відпочиваючи, загоряючи, зайшовши, переглянувши є незмінними формами дієслова. Вони вказують на додаткову дію.


Дієприслівник (рос. деепричастие)
— це незмінна форма дієслова, яка пояснює в реченні дієслово (присудок), указує на додаткову дію і відповідає на питання що роблячи?, що зробивши?: Листяна заметіль усе мела й мела, вкриваючи сумні осінні поля (М. Бубеннов).


166.1. Відпрацюйте вимову слів у рамці. Поясніть їх значення за допомогою тлумачного або українсько-російського словника. Прочитайте текст. Визначте його основну думку, доберіть заголовок.


Книга — то невичерпне джерело знань. Ще давні єгиптяни говорили: «Ти повинен звернути своє серце до книг, бо на світі немає нічого кращого за них». Високо цінував книги великий римський трибун Цицерон, порівнюючи дім без книги з тілом без душі.


Та чи кожен із нас може з упевненістю підтвердити слова Тараса Шевченка: «Книги для мене необхідні, як хліб насущний»? На жаль, сьогодні мало хто з учнів може похвалитися багатством свого словникового запасу. Від чого ж оця мовна бідність? Здебільшого від того, що учні мало читають.


Книга зберігає в собі мудрість для багатьох. Найкращі книги стали безсмертними, увійшовши в скарбницю світової культури. В них мудрість і краса, глибина людських переживань і поклик до щастя. Збираючи перлини людської думки, книги несуть їх нащадкам.


Література вчить нас жити, пробуджуючи естетичні почуття і виховуючи. Читаючи літературний твір, кожен із нас наповнює слово пристрастю свого серця {За І. Цюпою).


II.    Як ставилися до книги видатні особистості всіх часів? Яка роль книги в житті людини? Що означає книга для вас?


III.    Порівняйте правопис слів багатство, безсмертний, щастя в українській і російській мовах.


IV.    У реченнях із виділеними словами назвіть присудки. Які слова вказують на додаткову дію при присудках? Поставте питання до виділених слів. Ознаки яких самостійних частин мови вони поєднують?

Дієприслівник має ознаки дієслова й прислівника.


Граматичні ознаки дієприслівника
Ukrmova7-bondarenko-20.jpg


167.    Випишіть дієприслівники з тексту вправи 166. Від яких дієслів вони утворені? Користуючись таблицею, назвіть у дієприслівниках граматичні ознаки дієслова й прислівника. Визначте вид дієприслівників, ставлячи до них питання.


Дієприслівник зберігає вид того дієслова, від якого його утворено: вітаючи, кажучи (що роблячи?) — недокона-ний вид; привітавши, сказавши (щ о зробивши?) — доконаний вид.


168.    Прочитайте текст, добираючи з довідки потрібні за змістом частини речень. Про що в ньому йдеться?

У далекій Африці на берегах повноводих річок простяглися нескінченні зарості болотяної рослини — папірусу. Люди збирали його, .... Якось один чоловік лагодив хату. ... , він витяг волокнисту серцевину, поклав на сонце. Через деякий час волокна висохли, .... Виявилося, що на таких стрічках добре зберігаються сліди від фарб. Відтоді з'явилися книжки з папірусу (З календаря).


Довідка: використовуючи для будівництва житла; розрізавши стеблину папірусу; перетворившися на сухі вузенькі стрічки.


169.    Складіть речення за схемою, поданою у вправі 165. Доберіть ще по одному дієприслівнику до кожного з малюнків. Запишіть утворені речення. Для чого ми вживаємо дієприслівники?


170.    І. Спишіть речення, замінюючи питання дієприслівниками із залежними словами.


1. (Ч о м у?), ми пішли коротшим шляхом. 2. Дівчина час од часу виглядала у вікно, (з якою мето ю?). 3. Машина мчить далі, (я к?). 4. (К о л и?), треба стежити за правильністю дихання. 5. Юнак швидко вийшов, (я к?). 6. (З а якої умов и?), бабуся змогла прочитати листа.


Довідка: виконуючи стрибки вгору; намагаючись першою побачити гостей; підстрибуючи на вибоїнах; зачинив¬ши за собою двері; надівши окуляри; поспішаючи додому.


II. Яку основну дію доповнюють дієприслівники? Яку синтаксичну роль виконують у реченні?


Виражаючи додаткову дію, дієприслівник виступає в реченні обставиною часу, причини, мети або способу дії: (Кол и?) Погулявши коло бджіл і (к о л и?) наївшись огіркових пуп'янків, натрапив я на моркву (О. Довженко).
171.1. Прочитайте текст. Визначте його тему.


«Сторінками» найперших книжок були камені, сокири, стіни печер. Люди писали, не маючи ні паперу, ні пер, ні
олівців. Пізніше вони писали на глині, просушуючи й загартовуючи її у вогні. Такі книжки були важкі та незручні. Минув час, і люди навчилися використовувати для книжок тонку козячу або телячу шкіру, відповідно її обробляючи. Першу шкіряну книжку виготовили в стародавньому місті Пергамі — через це папір зі шкіри й назвали пергаментом (Із календаря).


II. Назвіть у тексті дієприслівники. Якими членами речення вони є? З'ясуйте, якої особи (предмета) стосується додаткова дія, позначена дієприслівником.


Дієприслівник можна вживати лише тоді, коли в реченні однієї особи (предмета) стосуються щонайменше дві дії: Коли хлопець увійшов, то привітався.— Увійшовши, хлопеиь привітався.


У реченні Коли ми проходили через двір, нашу увагу привернув маленький їжачок вжити дієприслівник не мож¬на, бо тут кожна дія стосується іншої особи (проходили — ми; увагу привернув — їжачок). Якщо перебудувати речення так: Коли ми проходили через двір, ми звернули увагу на маленького їжачка, тоді в ньому можна використати дієприслівник: Проходячи через двір, ми звернули увагу на маленького їжачка.


172. Спишіть речення, підкресліть у них підмети, присудки та дієприслівники-обставини. Скажіть, якою особою (предметом) здійснюється додаткова дія, позначена дієприслівником. Чи тією самою особою (предметом) виконується основна дія, позначена дієсловом-присудком?


1. Не один десяток років буде проводжати мене мати, дивлячись крізь сльози на дорогу. 2. Довго вириватимусь я в дорогу, поспішаючи в тривожну далечінь. 3. Я п'ю воду, убрівши по коліна в Десну і витягнувши шию. 4. І вже я не ходжу, а тільки літаю, ледве торкаючись лугу. 5. Часом я засинав ще до вечері, дивлячись на зорі або на Десну (3 тв. О.Довженка).


173.1. Прочитайте речення. Назвіть у них підмети. Обговоріть з однокласником, якою особою (предметом) здійснюється додаткова дія, виражена дієприслівником.


1. Лисиця примружила очі від сонця. Лисиччині очі примружились від сонця (Висунувшись із нори). 2. Гусенятко тихо дихало в грудях гуски. Гуска прислухалася до тихого дихання гусенятка в своїх грудях (Пригрівшись у сірому пір'ї). 3. Я почув тихі мамині кроки. Мені почулися тихі мамині кроки (Засинаючи).


II. Складіть і запишіть речення, до складу яких входить поданий у дужках дієприслівник.
174. І. Складіть і запишіть речення з поданими дієприслівниками. Чи змінюються дієприслівники? Яку додаткову дію вони називають у реченнях? Назвіть особу (предмет), якої стосується ця додаткова дія.


Одержавши (щ о?); отримавши (щ о?); здобуваючи (щ о?); навчаючи (ч о г о?); вивчаючи (щ о?).
одержувати, отримувати    здобувати
рос. получать    рос. получать
гроші, книжки, запрошення,    освіту, знання.
відповідь.
II. Підготуйте невелике усне висловлювання на тему «Книги — ключ до знань». Використовуйте відомості про книги з попередніх вправ. Складіть і запишіть план вашого висловлювання.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайтуЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.