KNOWLEDGE HYPERMARKET


Дії з графічними об’єктами

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Дії з графічними об’єктами


Засобами програми MS PowerPoint можна оперувати різними графічни­ми об’єктами.  Вставка таких об’єктів  і принципи роботи  з  ними  не відріз­няється від розглянутих принципів роботи  з малюнками, організаційними
діаграмами чи об’єктами WordArt у фотоальбомах та документах, підготов­лених засобами текстового процесора.

Текстові  рамки,  зображення  та  будь-які  інші  вставлені  об’єкти  можна вирізати, копіювати, вставляти, видаляти із слайда, переміщувати та змінювати їхні розміри.

Більшість об’єктів  також можна обертати:  для цього  слід  захопити  роз­ташований над рамкою зелений маркер та переміщувати його, спостерігаю­чи результат обертання на екрані. Якщо попередньо виконати вказівку Повернути/Відобразити/Вільне  обертання  зі  списку  кнопки  Дії  на панелі інструментів  Малювання, то  обертання  можна  виконувати  за  допомогою чотирьох кутових маркерів, які набувають зеленого кольору.

Для визначення параметрів відображення графічних об’єктів, створених за  допомогою  зовнішніх  програм,  призначено  панель  інструментів  Наст­ройка  зображення  (мал.  3.11),  яка  відображається  автоматично  після  ви­ділення  імпортованого об’єкта. Також її можна викликати, виконавши вка­зівку Вигляд/Панелі інструментів/Настройка зображення.

Панель  інструментів


Презентація  виглядатиме  привабливіше, якщо  об’єкти  на  її  слайдах бу­дуть  вирівняні,  тобто  їхні  ліві  чи  праві,  верхні  чи  нижні  межі  будуть розміщені  на  одній  лінії.  Часто  привабливості  надає  і  розподіл  об’єктів  — розміщення їх на однаковій відстані один від одного по горизонталі чи вер­тикалі.  Для   цього  існують  вбудовані  засоби  графічного  редактора.  Однак об’єкти  спочатку  слід  виділити,  а  потім  виконати  одну  з  вказівок  меню Дії/Вирівняти/розподілити  (мал. 3.12).

Вказівки  меню Дії/Вирівняти/розподілити

  • Якщо  виділити  об’єкт  та  переміщувати  його,  натиснувши  клавішу ОМ,  то переміщуватиметься  копія об’єкта.

Вправа 3.6.1. Додавання до презентації зображення, що зберігається у файлі  на  CD-диску,  та  налаштування  па­
раметрів його відображення на слайді.

Завдання.  До  слайда  із  заголовком  Основні  відомості  презентації Київ додати зображення Лаври, що зберігається на CD-диску, та змінити його налаштування.

1.  Відкрийте вікно презентації Київ.

2.  Виділіть слайд із заголовком Основні відомості.

3.  Оберіть  вказівку  Вставка/Малюнок/З файла  та  в  діалоговому  вікні Дода­вання малюнка оберіть  папку Презентації\Київ з CD-диска та файл Лавра Київ.jpg. Натисніть кнопку Вставити. При  цьому  зображення буде  вставлено  на середину слайда. Лишається змінити його місце розташування та розміри.

4.  У  контекстному меню  вставленого  зображення  виберіть  вказівку Формат малюнка, у відповідному діалоговому вікні оберіть вкладинку Розмір і змен­шіть розміри  малюнка.  За допомогою  перетягування  мишкою  перетягніть зображення до лівої частини слайда.

5.  Змініть  контрастність малюнка  за допомогою  однойменної  кнопки  панелі інструментів Настройка зображення (мал.  3.11).

6.  Збережіть внесені зміни.  Не закривайте файл  із презентацією Київ.

Вправа  3.6.2.  Додавання  до  презентації зображення  з  колекції  картинок Microsoft  та створення його копії.

Завдання. У слайд Освіта та наука презентації Київ вставити відпо­відне  до  змісту  слайда  зображення  із  колекції  картинок Microsoft,  що розміщено на комп’ютері,  зробити його копію.

1.  Виділіть слайд із заголовком Освіта та наука  (мал.  3.13).

2.  Здійсніть  пошук  зображення  з  колекції  картинок  Microsoft,  як  на  зразку (мал. 3.14), та вставте його до слайда, клацнувши на ньому лівою клавішею мишки.

3.  Зробіть копію цього зображення, використавши метод перетягування миш­кою за допомогою клавіші Ctrl.

4.  Перемістіть за допомогою  перетягування  мишкою  вставлене зображення за зразком  (мал.  3.13). За потреби змініть розміри та розташування об’єктів, що містять заголовок слайда та список вищих навчальних закладів.

5.  Натисніть кнопку Показ слайдів (з поточного слайда) та перегляньте слайд у режимі демонстрації.  Завершіть показ слайдів,  обравши у контекстному меню відповідну вказівку.

6.  Збережіть внесені зміни.  Не закривайте програму створення презентацій.

Слайд. Колекція картинок


Вправа 3.6.3. Додавання до презентації об’єкта WordArt.

Завдання. До слайда із заголовком Київ —  європейська столиця  дода­ти в лівий нижній кут об’єкт WordArt із текстом Ласкаво просимо!

1.  Відкрийте вікно презентації Київ.

2.  Виділіть титульний слайд із заголовком Київ — європейська столиця.

3.  Оберіть вказівку Вставка/Малюнок/Об’єкт WordArt.

4.  У діалоговому вікні  Колекція WordArt оберіть стиль  оформлення  тексту та натисніть кнопку ОК.

5.  У діалоговому вікні Зміна тексту WordArt в області  Текст виділіть текст Текст напису та введіть з клавіатури Ласкаво просимо! Встановіть значення пара­метрів форматування тексту: шрифт —   Times New Roman,  розмір —  36 пт, накреслення —  курсив. Клацніть на кнопці ОК.

6.  Виділіть  вставлений  об’єкт  WordArt  та  розташуйте  його  за  зразком.  На­ведіть  вказівник  мишки  на  зелений  маркер  обертання,  натисніть  ліву клавішу мишки та виконайте обертання об’єкта за зразком  (мал.  3.15).

7.  Збережіть зміни,  внесені до презентації.

Вставлений  об’єкт  WordArt

Вправа  3.6.4.  Додавання  до  презентації   цільової організаційної діаграми,  вирівнювання об’єктів слайда.
Завдання. До слайда  із заголовком Екскурсійна програма додати ор­ганізаційну діаграму та зображення  і вирівняти об’єкти відносно слайда.

1.  Виділіть слайд із заголовком Екскурсійна програма.

Цільова організаційна діаграма

2.  Додайте цільову організаційну діаграму,  як показано на малюнку 3.16.
3. Вставте  зображення  пам’яток  історії  та  культури,  назви  яких  містяться  в діаграмі  на цьому слайді  (мал.  3.16).

Потрібні  зображення  можна  знайти  в  папці  Презентації\Київ  на  CD- диску.

4. Розмістіть знайдені зображення  на слайді  як показано  на малюнку 3.16,  та вирівняйте за вказівкою Дії/Вирівняти/розподілити/Відносно слайда.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.