KNOWLEDGE HYPERMARKET


Економіка 3 клас

                                                                                           Планування уроків на навчальний рік з предмету Економіка 3 клас


Розділ 1. Вступ
Тема 1. Повторення вивченого матеріалу у 2-му класі.       

Розділ 2. Ринок. Ринкова економіка. Елементи ринку.
Тема 2. Економіка. Ринок. Учасники ринку.   
Тема 3. Потреби та можливості. Блага. Ресурси. Вибір.
Тема 3. Потреби та їх класифікації.   
Тема 4. Необхідність вибору в житті будь-якої людини.   
Тема 5. Блага. Дарові (безкоштовні) та економічні блага. Товари та послуги. Потреби в товарах та послугах.   
Тема 6. Ресурси та їх види.   
Тема 7. Групи природних ресурсів. Обмеженість ресурсів. Вибір.   

Розділ 4.Обмін. Спеціалізація. Продуктивність праці.
Тема 8. Обмін (бартер), його недоліки.   
Тема 9. Обмін (бартер), його недоліки.(продовження теми).   
Тема 10.Спеціалізація, поділ праці. Продуктивність праці.   

Розділ 5. Гроші, їх властивості. Функції та види.
Тема 11. Гроші. Різновиди грошей. Властивості грошей.   
Тема 12. Гроші. Різновиди грошей. Валюта. Курс валюти.   
Тема 13. Функції грошей. Обіг грошей.   
Тема 14.  Обіг грошей. Інфляція.   

Розділ 6. Товар та товарно-грошові відносини.
Тема 15. Споживач. Споживання. Споживчий кошик.   
Тема 16. Товар. Вартість. Ціна   
Тема 17. Корисність товарів   
Тема 18. Товар. Ціна. Собівартість.   
Тема 19. Товар. Ціна. Собівартість. Чому ростуть ціни. Раціональна покупка.   
Тема 20. Торгівля. Оптова та роздрібна торгівля.   
Тема 21. Ціна.
Тема 22. Товарна біржа, асортимент, підприємницька ідея.   
Тема 23. Форми торгівлі. Ярмарок, розпродаж, аукціон.   
Тема 24. Затоварювання. Дефіцит.   

Розділ 7. Труд і заробітна плата.
Тема 25. Поділ праці – спосіб організації праці. Продуктивність праці. (практичне заняття).   
Тема 26. Необхідність та економічна доцільність участі усіх членів у виконанні домашньої роботи. Взаємозалежність та кооперація праці у родинні.   
Тема 27. Праця – перша потреба. Заробітна плата – основне джерело доходів родини. Різний розмір заробітної плати.   
Тема 28. Погодинна та відрядна форми заробітної плати. Причини існування різних форм заробітної плати. Безробіття.   
Тема 29. Погодинна та відрядна форми заробітної плати. Причини існування різних форм заробітної плати. Безробіття   Повний перелік предметів зі шкільної програми: економіка, історія України, математика, етика...

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими