KNOWLEDGE HYPERMARKET


Живлення та режим річок

Живлення та режим річок

Мета уроку:
Освітня: ввести нові поняття «живлення річки», «режим річки», «повінь», «межень», «паводок», «річковий стік». Дати відомості про використання річок людиною. Навчити учнів визначати джерела живлення річки та її режим відповідно до кліматичних особливостей території.
Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи. Сприяти екологічному вихованню учнів, на основі матеріалу про основні напрямки використання річок людиною та їх охорону.
Розвиваюча:  Розвивати у школярів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи цікавої географії та інтерактивні форми роботи. Розвивати логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння.


Тип уроку: комбінований
Обладнання:
•    фізична карта півкуль;
•    фізична карта України;
•    атласи школярів;
•    авторська презентація ppt «Живлення та режим річок»;
•    листи опорно-інформаційних схем школярів.

Хід уроку

Зміст матеріалу уроку Методи і прийоми

І. Організація класу       
ІІ. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу:
Питання для обговорення:
1.    Назвіть головні частини річки та дайте їм визначення.
2.    Які ви знаєте елементи річкової долини?
3.    Яку роботу виконують річки?
4.    Що таке дельта? Як вона утворюється?
5.    Як утворюються пороги й водоспади?
6.    Яке місце річок у кругообігу води в природі?   
 Фронтальне опитування
  
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
П л а н:
1.    Типи живлення річок.
2.    Водний режим річки.
3.    Використання та охорона річок.       
1. Типи живлення річок.
•    За рахунок чого існують річки? Звідки вони постійно поповнюються водою?
•    Чи може річка виходити з берегів? За яких умов це відбувається?

     Річки на поверхні суходолу неначе кровоносні судини Землі. Завдяки постійному руху, вони замикають кругообіг води в природі. Водність річок, їх довжина та розміщення на материках залежать від типів клімату та форм рельєфу.
     Річки, як і живі істоти, для свого існування мають постійно підживлюватися. Їх “поживою” є вода. Тому, процес поповнення річки водою називають її живленням. 
     Хто з вас не ставив перед собою питання: чому вода в річці ніколи не закінчується? Адже опади – дощ і сніг – бувають не щодня. За рахунок яких чар річка постійно відновлює свої води? У ролі цього чарівника виступає сама природа, яка дає річками такі основині джерела живлення: дощова вода, талий сніг, підземні води, гірські льодовики. Тому існує чотири типи живлення річок: дощове, снігове, льодовикове та підземне (ґрунтове).
     Чимало річок світу живляться переважно дощовою водою. Такими, зокрема є найбільш повноводні річки: Амазонка й Конго. Рівень води в цих річках протягом року майже не змінюється.

•    Покажіть басейни цих річок на фізичній карті. З’ясуйте, в яких кліматичних поясах води розташовані?

     У кліматичних умовах, де переважають холодні й тривалі зими, основним типом живлення річок є снігове. Талими водами гірських льодовиків живляться річки, які мають витоки високо в горах. Найвищий рівень води в цих річках влітку (поясніть, чому?). Прикладом, такої річки є Амудар’я, що тече в Середній Азії.
     Річки, що протікають територіями пустель та напівпустель, підтримують своє існування завдяки підземним водам, які їх постійно підживлюють.
     Більшість річок має мішане живлення. Наприклад, в одну пору року річкову воду поповнюють тривалі дощі, в іншу – тала вода снігу та льодовика. Завдяки підземним водам ріски не припиняють свого існування навіть, коли взимку вкриваються кригою, або влітку під час тривалої засухи.

•    На прикладі Дніпра поясніть, які типи його живлення переважають у різні пори року.   
Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною картою півкуль та презентацією ppt «Живлення та режим річок».
2.  Водний режим річки.
     Протягом року, залежно від кліматичних умов, рівень води в річці неоднаковий і може істотно коливатися: підійматися або знижуватися. Окремі річки, що протікають територією з посушливим кліматом можуть, навіть, повністю пересихати на певний період, а потім знову з’являються. Річки помірного та субарктичного поясів взимку замерзають. На територіях з особливо суворим кліматом вони залишаються під кригою більшу частину року.
     Отже, зміни кількості та стану води в річці за сезонами року називають режимом річки. Якщо, підвищення води в річці відбувається в певний період року і щорічно повторюється, йдеться про повінь. Наприклад, в Україні повінь відбувається навесні в результаті танення снігу. Річки при цьому можуть виходити з берегів і затоплювати заплаву. Чим більше взимку випадає снігу, тим триваліший період повені.
     Коли в наслідок сильних дощів, в річку швидко прибуває вода, рівень її підвищується. Це може спричиняти тимчасові раптові підняття рівня води – паводки. Паводки частіше трапляються на гірських річках. При цьому вони завдають значної шкоди будівлям та господарству. В Україні від паводків найбільше страждають території Карпатських гір.

•    За фізичною картою України в атласі, знайдіть райони нашої країни, де трапляються паводки. Спробуйте відшукати річки, які мають паводковий режим.

     Улітку вода з поверхні річки та її басейну інтенсивно випаровується. Внаслідок цього рівень води в річці значно знижується. Настає період межені – найнижчого рівня води в річці протягом року. Межень, зазвичай, буває в дуже спекотний та сухий період року.

•    Пригадайте, в якому кліматичному поясі розташований басейн Дніпра?
•    З’ясуйте, коли на Дніпрі наступає повінь, межень. Чи бувають на Дніпрі паводки? Поясніть, чому.

     Річковий стік – це кількість води, що переноситься річкою за певній період, наприклад за рік. Він вимірюється в кубічних кілометрах (км3). Найбільш повноводною річкою світу є Амазонка. Її річний стік становить понад 7 тис. км3, тобто 15% всієї річкової води земної кулі. Таку кількість води Дніпро виносить в Чорне море за 130 років!
     Річковий стік є дуже нерівномірним. Він залежить від кліматичних умов на території річкового басейну. Так, для річок Європи до 60% річного стоку припадає на період річкової повені. В інші сезони року, особливо влітку і взимку, стік значно зменшується. Тому для забезпечення господарських потреб у воді, люди регулюють річковий стік шляхом будівництва каналів та водосховищ.         
   
 Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною картою України, фізичною картою півкуль та презентацією ppt «Живлення та режим річок».
  
3. Використання та охорона річок.
     Річки мають величезне значення не лише як важливий ланцюжок кругообігу води. З вод суходолу вони найбільше використовуються людиною у господарстві. Люди завжди використовували річки як шляхи сполучення та джерела прісної води. Також воду річок застосовують для зрошення полів, виробництва гідроелектроенергії, рибальства, сплавлення лісу.
     Більше половини річкової води, що використовується людиною, повертається назад надмірно забрудненою. Таку воду перед повторним використання слід очищувати та багаторазово розбавляти чистою водою. Тому, якщо річки не охороняти від забруднення, їх вода з часом стане непридатною для застосування.

•    Які, на вашу думку, існують джерела забруднення річок?
•    Які можливі заходи з охорони річок від забруднення?
•    Чому проблеми охорони річкової води від забруднення є важливою глобальною проблемою людства?
Коротка інформація вчителя. Обговорення проблеми з учнями.   
ІV. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми
Висновки:
•    Річки живляться водою, які постачають дощі, сніг, льодовики та підземні води. Більшість річок мають мішане живлення.
•    Режим річки це рівня та стану води в річці протягом року. Основними складовими режиму річки є повінь, паводок, межень.
•    Річки здавна активно використовуються людиною. Нині їх води потребують охорони. 
 
Підбиття підсумків уроку вчителем.
Запитання та завдання для усного контролю знань:
1.    Що таке живлення річки?
2.    Які існують типи живлення річок?
3.    Поясність, чому переважна більшість річок має мішане живлення.
4.    Що називають режимом річки?
5.    Порівняйте між собою повінь і паводок.
6.    Що таке межень? Коли вона наступає?
7.    Як використовують річки вашої місцевості? В якому стані вони знаходяться?      
Програмований контроль “Річки”
Знайдіть правильні відповіді на питання та запишіть їх цифрами-кодами.
І варіант        ІІ варіант
0    Витік    11
1    Гирло    10
2    Річкова система    9
3    Річковий басейн    8
4    Річкова долина    7
5    Вододіл    6
6    Дельта    5
7    Русло    4
8    Заплава    3
9    Живлення    2
10    Повінь    1
11    Паводок    0
Як називається:
1.    Площа, з якої річка збирає воду?
2.    Частина річкової долини, де вода буває лише під час повені:
3.    Початок річки?
4.    Короткотерміновий підйом води у річці у будь-яку пору року?
5.    Річка зі всіма її притоками?
6.    Поповнення річки водою?

7.    Найвищий рівень води у річці протягом року?
8.    Піщані острови у гирлі річки?
9.    Частина річкової долини, де вода буває протягом всього року?
10.    Місце, де річка впадає в іншу водойму?
11.    Межа між басейнами сусідніх річок?
12.    Заглиблення у земній корі, де знаходиться річка?  
V.  Домашнє завдання.
Повторити матеріал з використанням графічного конспекту (шпаргалки).       
Усне опитування. Письмове опитування   


  


Предмети > Географія > Географія 6 клас > Живлення та режим річок, робота річок > Живлення та режим річок, робота річок. Конспект уроку