KNOWLEDGE HYPERMARKET


Завдання до теми «Підсумкові уроки за семестр»

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас>> Українська мова: Підсумкові уроки за семестр

Цитатний диктант до предмету Українська мова 3 клас.

Тема «Підсумкові уроки за семестр».

                                                                     Завдання
                                          для перевірки рівня навчальних досягнень
                                                  учнів 3 класу з української мовиО.А. Буцина,
учитель-методист,
м. Донецьк, СШ №115;

В.В.Якименко,
учитель-методист,
м. Донецьк, СШ №115.                                                                  Мовна тема “Звуки і букви”


1.    У словах стільки складів, скільки:
а) голосних звуків;
б) приголосних звуків.

2.    Познач правильну кінцівку твердження.
На письмі звуки позначаються:
а) цифрами;
б) буквами;
в) знаками.

3.    Поділи слова для переносу і запиши.
Стіл, їжак, моє, восени, полум'я, день, Юля, чайка, знайомий, око, вживаєш, гість, увечері, джерельна, зілля.

4.    Запиши назви міст у алфавітному порядку.
Київ, Канів, Донецьк, Вінниця, Тернопіль, Львів, Одеса, Черкаси, Харків.

5.    Вказати слова, в яких наголос падає на перший склад.
а) тюльпан, портфель, акація;
б) учень, вогнище, жовтий.

6.    Спишіть вірш В.Сосюри. Підкреслить слова, в яких звуків більше, ніж букв.
Вивчайте, любіть, свою мову,
Як світлу Вітчизну любіть,
Як стягів красу малинову,
Як рідного неба блакить.

7.    Спиши. Встав, де потрібно, пропущені букви.
Вугіл...я, зіл...я, Ол...я, суд...я, волос...я, порос...я, ріл...я, колос...я, жит...я, щаст...я.                                                              Мовна тема “Текст. Речення”

1.    Продовж речення.
Текст – це:
а) окремі речення на задану тему;
б) група слів, які передають закінчену думку;
в) об'єднані за змістом речення.

2.    Вкажи правильну відповідь.
З яких частин може складатися текст?
а) із зачину, речень, слів;
б) із зачину, основної частини, кінцівки;
в) із слів, абзаців, речень.

3.    Визначити тип тексту.
Взимку шишкарі виводять пташенят тому, що мають у цей час найбільше їжі. Адже вони харчуються насінням ялини, сосни, яке визріває восени і тримається у шишках до весни. Через те птахів називають шишкарями.
а) текст-опис;
б) текст-розповідь;
в) текст-міркування.

4.    Прочитай речення. Розташуй їх так, щоб утворився зв'язний текст.
Сміливий пастух
Раптом з яру вискочив вовк. Молодий пастух пас овець. Це трапилось у гірському селі. Пастух кинувся на вовка та прогнав його. Він схопив вівцю.

5.    Закінчи думку:
а) речення завжди виражає ...;
б) слова в реченні ... .

6.    Прочитай. Поділи текст на речення. У перших двох реченнях підкресли головні члени.
Їжачок боїться води хитра лисиця закочує їжачка в річку у воді їжачок розгортається тоді лисиця хапає його зубами.                                                            Самостійна робота №1

1.    Допиши речення:
Пташка високо - ... .
Зайчик високо - ... .
Тихо лис десь - ... .
Їжачок в траві - ... .
Десь в барлозі ... ведмідь.
Всіх звіряток цих ... !

Слова для довідок: любіть, спить, сидить, пробіжить, стрибає, літає.

2.    Визнач вид речення за метою висловлювання:
“Беріть, діти, кошика і гайда в ліс!”
а) розповідне;
б) спонукальне.

3.    Встанови зв'язок слів у реченнях:
Тихо розцвітають жоржини у саду.
Прощаються з рідною землею журавлі.

4.    Запиши подані слова у формі звертання:
Петрик –
Оксанка –
бабуся –
лисичка –
Марія Михайлівна –
З одним з утворених слів склади речення.


5.     Із поданих у кожному рядку слів склади речення. Розташуй речення так, щоб утворився текст.
Старій, він, побачив, на, ялинці, дупло.
Ці, білочка, запаси, зробила.
У, ходив, Тарасик, ліс.
Ягід, грибів, і, у, дуплі, багато, було.


                                                                   Самостійна робота №2

1.    Подумай, на які групи можна поділити слова. Запиши слова в два стовпчики.
Хлопець, воротар, приятель, дідусь, друкар, Харків, гість, Ігор, піч, учень, ніч, спиш, вчитель, календар, любов, боєць.

2.    Спиши вірш, розкриваючи дужки. Підкресли слова, в яких букв більше, ніж звуків.
Під гаєм в(є)ться річечка:
Як скло вона блищить;
Долиною зеленою
Кудись вона біжить.
Край берега у затишку
Прив(я)зані човни,
а три верби схилилися,
мов журяться вони.

3.    Запиши звуко-буквену модель слів (транскрипцію): блищить, хлоп'ята.

4.    Поділи слова для переносу, запиши:
Солов'ї, бур'ян, пір'ячко, здоров'я, стаття, колосся, взуття, коріння.


                                                                   Мовна тема “Слово”

1.    До поданих слів добери і запиши протилежні за значенням.
Злий - ...
Молодий - ...
Ранок - ...
Сумний - ...

2.    Із кожної групи слів склади прислів'я, запиши їх. Знайди і підкресли антоніми.
а) праця, плід, гірка, має, солодкий;
б) хто, говорить, той, мало, думає, багато.

3.    До поданих словосполучень записати такі, які вживалися б у прямому значенні.
Наприклад: Солодкий сон – солодка груша.
                     Хмара плаче - ...,
              вітер виє - ...,
                     м'який характер - ...,        
             тепла зустріч - ... .
4.    Спиши слова, додавши до них відповідні порівняння, подані у довідці.
Дурний, як ... . Холодний, як ... . Чистий, як ... . Червоний, як ... .
Довідка: як пень, як сльоза, як лід, як мак.

5.    Поясни вислови, використовуючи синоніми з дужок.
Або пан, або пропав - ... .
Аж за живіт братися - ... .
Аж очі вилазять - ... .
Вийти сухим з води - ... .
Говорить як неживий - ... .
(Ризикувати, сильно сміятися, уникнути покарання, важко працювати, повільно розмовляти).

6.    Списати текст. Підкреслити слова-дії, вжиті в переносному значенні.
Прийшла зима. Ходить вона по долинах і горах. Тихо ступає у великих валянках. Скрізь свою чарівну картину змальовує.
Вирядила сосни і ялини в пухнасті снігові шуби. Молоденькі деревця закутала білими м'якими ковдрами.


                                                         Мовна тема “Будова слова”

1.    Визнач частину слова, без якої не може існувати слово:
а) корінь         б) закінчення

2.    Префікс – це
а) частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів;
б) частина слова, що стоїть після кореня і служить для утворення нових слів.

3.    Визнач слово з нульовим закінченням:
а) вода         б) урок

4.    Визнач, будова якого слова відповідає схемі:
а) підсніжник     б) словник

5.    Визначити слова, в яких с- є частиною кореня:
а) слон        б) схил

6.    Вкажи слово, в якому не ставимо наголос:
а) дім            б) гриби

7.    Визнач слово, в якому пропущена буква и
а) в...сло        б) в...шневий

8.    До виділених прикметників добрати синоніми з префіксом без-
Засушливе літо - ...; пустинний острів - ...; сумний день - ...; жорстокий вчинок - ... .
Слова для довідок: безлюдний, безрадісний, безжалісний, бездощове.

9.    Спиши, розкриваючи дужки. Виділи префікси та підкресли прийменники.
(До) школи (по) чинай (з) биратися звечора. (По) дивись (роз) клад, (при) гадай, які уроки чекають (на) тебе завтра, й (по) чинай готуватися (до) зустрічі з ними.

10.    Спиши пріслів'я. Встав замість крапок префікс з- чи с-
На все ...важай та на вус мотай. Усюди сонце вранці ...ходить. Не ...ходиться гора з долиною, а ...ходиться людина з людиною. Спільна біда ...дружить. Гарна розмова ...корочує дорогу.

11.    Добери до поданих слів перевірні, встав потрібну літеру.
В...шневий - ...; кр...чати - ...; ст...бельце - ...; оз...ро - ...; сл…вовий - ... .

12.    Постав, де потрібно апостроф або м'який знак.
Мар...яна, Васил...ко, в...яне, бат...ко, від...їхати, пис...мо, під...їзд, реп...ях, об...єднані, бурул...ка, кам...яний.


                                                     Самостійна робота №1

1.    Записати слова в алфавітному порядку:
Кукурудза, джерело, зозуля, горіх, четвер, яблуня, ведмідь, п'ятниця, календар, жовтень.

2.    Встановити зв'язок слів у реченні.
Кружляють білі чайки над Дніпром.

3.    Розібрати слова за будовою.
Морські, підводник, зелена.

4.    Розділити текст на речення. Списати.
Шкільний сад
У шкільному саду сміх, гомін це школярі збирають урожай ось висять жовті яблука там синіють сливи а які запашні груші радіють юні садоводи

5.    Записати транскрипцію слів.
Місяць - ...        хазяїне...


                                                      Самостійна робота №2

1.    Спиши текст. Випиши споріднені слова. Підкресли серед них слово, яке має
будову
Тато мій – рибалка. Я теж люблю рибалити. Одного ясного сонячного дня ми пішли на риболовлю. У воді на мілині плавало безліч маленьких рибенят. Це був справжній рибний дитячий садок. Тільки от великі риби, почувши нас, повтікали.

2.    Запиши слова буквами:
[п'ідй'ізд], [знай'омий'], [мал'ований'], [подв'ірй'а].

3.    Спиши слова, поділяючи їх на групи.
Голуб, кров, ніч, пір'я, буквар, календар, олівець, вітерець, сім'я, завдання, в'юн, зілля, м'яч, читання.

4.    Знайди в кожному рядку “зайве” слово. Запиши слова, що залишилися. Розбери їх за будовою.
Місток, місто, міст.
Білий, біль, білесенький.
Сільський, сільничка, сіль.


                                             Самостійна робота №3

1.    Спиши, розкриваючи дужки. Префікси виділи умовною позначкою, прийменники підкресли лінією.
(З)дерева (с)трибнула білочка. Почала вона (роз)грібати сніг (під)ялинкою та шукати свої запаси, які ще (з)осені (при)ховала. Коли це зирк – шишка лежить. (З)раділа білочка, сіла на пеньок і почала її гризти.

2.    Випиши слова в два стовпчики. Познач префікс.
Полум'я, з'єднати, пам'ять, п'ять, роз'яснення, з'ясований, пов'язка, від'їхати, сім'я, кам'яний, з'їзд.

3.    Від поданих слів утвори за допомогою префікса з-(с-) нові слова і запиши. Виділи префікси умовною позначкою.
Нести, писати, кипіти, жати, мити, платити, брити, ховати, пекти, дати.


                                        Самостійна робота №4

1.    Списати текст.

Земля пробудилась
    Нарешті прийшла весна. Сонце щедро сипле на землю ласкаве проміння. З пагорбів збігають дзвінкі струмочки. Уже набубнявіли бруньки на деревах. Зазеленів степ. А на лісових галявинах з'явились перші весняні квіти.
    Скоро ліси й сади вкриються зеленим вбранням. Затьохкають в садах солов'ї, закує зозуля. У звірів і птахів з'являються нові турботи. А в степу задзвенить пісня жайворонка. Скрізь забуяє життя.

2.    Виписати з тексту слова з апострофом:
а) в корені        б) після префіксів

3.    Розібрати виділені в тексті слова за будовою.

4.    Записати слова, вставити пропущені букви, дібрати до них перевірні:
моло......ба –             боро......ба -
ст...лився –             про......ба -
кн...гарня -             к...слиця –

5.    Вписати слова трьома колонками так, щоб у кожній були тільки споріднені:
Шелест, зерно, легкий, легенько, шелестить, зернистий, легше, шелестіння, зернятко, зернина, зашелестіли, легесенький.

  

Надіслано вчителем-методистом О.А. Буциною СШ №115 м. Донецьк


Календарно-тематичне планування з української мови, завдання та відповіді школяру онлайн, курси учителю з української мовискачати

Предмети > Українська мова > Українська мова 3 клас > Підсумкові уроки за семестр > Підсумкові уроки за семестр . Задачі та вправи,самоперевірка