KNOWLEDGE HYPERMARKET


Завдання до теми Самостійна робота. Контрольне аудіювання

Завдання уроку до предмету Українська мова, 7 клас
Тема:Самостійна робота. Контрольне аудіювання
Надіслано Горецькою І.Й.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
Прийменник як засіб зв'язку в словосполученні
1. Відгадайте загадки. Визначте в них службові частини мови.
1. Без рук, без ніг ,а на тин плететься.
2. Стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову брильком.
 3. Не дід, а з бородою, не бик, а з рогами, не корова, а доїться.
2. Поставте на місці крапок потрібний прийменник, поясніть , чим ви при цьому керувалися.
1. Стоїть гора високая, .. горою гай, зелений гай, густесенький, неначе справжній рай (Л.Глібов). 2. Там … горі високій росте дерен широкий, а … того дерена вийшла дівка молода (Нар. творчість). 3. Ой, не гудіть … мною, голуби, не клопочіть молодої голови (Нар. пісня). 4. Ой, коню, мій коню, не грай … мною, не неси мене … чистому полю (Нар. балада).
 Слова для довідок: по, наді, на, під, з-під, піді.
3. Прочитайте текст. Випишіть словосполучення головного слова (керуючого) і залежного з прийменником (керованого).
Перші книги
Першими книгами були «книги-плитки». Існували цілі бібліотеки таких книг, зроблених із глини. Така дивна бібліотека була знайдена серед руїн древнього міста ассирійців – Ніневії. У ній було біля тридцяти тисяч «книг-плиток». Вона належала царю Ашурбаніпалу. У 612 році до нової ери вона була зруйнована військами вавілонян і мідян. Кожна «книга» складалася з кількох десятків плиток, як наша книга зі сторінок. Плитки нумерували і на кожній сторінці проставляли назву.
Писар креслив знаки на м'якій глині тригранною загостреною паличкою.
Після цього плитку випалював у спеціальній плиті гончар. Із «книг-плиток» стало відомо, що ассирійці володіли неабиякими знаннями з математики, астрономії ,геометрії (А.Чирва).
Відмінки іменника і прийменники
Gym9.jpeg
4. З'ясуйте, які прийменники треба вставити, щоб утворилися потрібні за змістом керуючого слова прийменникові сполучення. Свій вибір обґрунтуйте. Словосполучення запишіть.
 Читав … самого ранку. Чекав … нову книгу. Вийшов … бібліотеки. Стою … книжковою полицею. Почервонілий … хвилювання. Троє … нас. Книга …воску. Люблю… усе. Виступаю … класом.
5. До поданих словосполучень доберіть антонімічні.
 Перед крамницею - … . До сніданку - … . З портфеля - … . Наді мною - … . Поза школою - … . Від нього - … . Навпроти неї - … .
6. Виправте помилки у вживанні прийменника.
 Перед мною лежить захоплюючий пригодницький роман «Тигролови» українського письменника Івана Багряного. Коли я його читаю, над мною гудуть сибірські кедри, під мною рипить сніг, а перед мною біжать сліди небезпечного звіра – тигра.
Пограймо в слова
У якому рядку всі слова – дієприкметники?
1. Обсаджений, притихлий, полонений, тихий.
2. Підбілений, червоний, прив'язаний, пекучий.
3. Порослий, сидячий, занесений, пробитий.
4. Здійснений, здоровенний, похилий, грізний.
Виправи помилку
У поданих реченнях виправте помилки у відокремленні дієприкметникового звороту.
1. Роздягнуті дерева, також мерзлякувато щулились. 2. З-під гори порослої виноградною лозою дзюрчав струмок. 3. На скошених травах жовтіла прошита срібним павутинням, стерня. 4. голубе небо вкрите рідкими хмарками, щедро лило ясне сонце на лани…
Криниця народної мудрості
Відгадайте загадки, випишіть дієприкметники.
1. На рогожці розіслані горошки, а в середині півбублика. 2. Повна ложка жита п'ятачком накрита. 3. Що можна бачити із заплющеними очима? 4. Сто один брат – всі в один ряд зав'язані стоять. 5. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках.
Знаю, як…
Розкрити дужки, обґрунтувати правопис.
 На Чаїному острові літо й зиму живе на привіллі безліч дикої птиці, ніким (не) стріляної, (не) полоханої. У зелених заплавах річки ховаються ситі, (не) полохані крижні (З тв. О.Гончара).
Утворити від поданих дієслів форми активних дієприкметників минулого часу. Виділити суфікси.
Тонути, стихати, висіти, крокувати, виступати, вабити, чарувати.
Від поданих дієслів утворити форми пасивних дієприкметників минулого часу. Виділити суфікси.
Побороти, зробити, відловити, відломити, відстояти, опрацьовувати, розв'язати, застебнути, перекопати, переписати.
7 клас Укр. мова
НЕ з дієсловами
1. Прочитайте речення. Проаналізуйте правопис іменників і прикметників з не, сформулюйте правила.
 1. На вовка неслава, а їсть овець Сава (Нар. творчість). 2. Щось незбагненне було в тій величі (І. Цюпа). 3. Непам'ять – це забуття, втрата пам'яті про кого-небудь (Нар. творчість). 4. Вічний дух непокори проти гнобителів жив у серцях знедолених (І. Цюпа). 5. У бурхливому північному морі стриміли вгору неприступні скелі невеличкого острівця (О. Іваненко). 6. Не щастя жде нас на чужині, а біда (Нар. творчість). 7. Не веселий повертався Дмитро додому, а зовсім сумний (М. Стельмах). 8. При своїй небозі добре і в дорозі (Нар. творчість).
2. Прокоментуйте правопис НЕ з дієсловами.
Раптом Соломія зупинилася і мало не замліла від страху. Їй прийшло до голови, що вона може не знайти Остапа, бо нічим не значила своєї дороги. Треба було ламати комиші, абощо. Треба зараз вертатися, поки вона недалеко одійшла й не забула дороги. Вона не мала часу на обережність, нехтувала небезпекою, біжучи назад. Та скоро сліди щезли.
( За М. Коцюбинським).
3. «Зі скарбнички мудрих думок». Спишіть прислів'я, розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть орфограму «Не з дієсловами».
 1. Риба (не) жде ледачих. 2. (Не) замикай стайні, як коня (не) стало. 3. (Не) гань своє долото, бо в ньому золото. 4. Ремесло їсти (не) просить, а само годує. 5. Якби чоловік знав, що (не) знає, то б і мав, чого (не) має. 6. На годину спізнишся, вік (не) доженеш. 7. Лежачи хліба (не) спечеш і каші (не) звариш. 8. Хто щодня святкує, у того ніколи (не) має неділі.
4. Замініть виділені слова дієсловами, що пишуться з не разом.
 1. Завірюха бушувала цілу добу. 2. Батьків завжди хвилює доля їхніх дітей. 3. За роботою друзі не помітили, як пролетів день. 4. Хлопці погребували доброю порадою дідуся, а потім каялися. 5. Ніхто не силував Петра, рішення він прийняв сам. 6. Мати часто хворіла, і сини самі поралися по господарству.
5. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис не з дієсловами. Відгадайте загадки.
 1. Водою йде – (не) хлюпне, очеретом – (не) шелесне. 2. (Не) їсть, (не) п'є, а ходить і б'є. 3. (Не) стукне, (не) грюкне, а у вікно ввійде. 4. Маленький хлопчик заліз на стовпчик, одежі (не) носить, їсти (не) просить, личко рябе, що воно таке? 5. Через воду всіх проводить, а сам з місця (не) сходить. 6. Книжки читають, а грамоти (не) знають.
6. Творча робота. Запишіть правила безпеки на вулиці і вдома, вживаючи дієслова з не.
 Зразок: Не переходь вулицю на червоне світло світлофора. 

Предмети > Українська мова > Українська мова 7 клас > Самостійна робота. Контрольне аудіювання. > Самостійна робота. Контрольне аудіювання. Задачі та вправи,самоперевірка