KNOWLEDGE HYPERMARKET


Завдання до теми населення і політична карта Африки

Запитання та завдання для усного контролю знань:
1.    Скільки людей нині проживає на території Африки? Чим пояснюється різна густота населення в межах материка?
2.    Представники яких людських рас проживають в Африці та на яких територіях вони поширені?
3.    Назвіть на покажіть на політичній карті Африки найбільші за площею, чисельністю населення та рівнем розвитку країни материка.
4.    *Поміркуйте, чому склалися проміжні расові ознаки (європеоїдів та негроїдів) у жителів Ефіопії? З яких причин на інших територіях Північної Африки немає представників мішаних рас?
5.    *Чим ви можете пояснити рівні, неначе під лінійку проведені державні кордони більшості африканських країн?
6.    *Які зв’язки має Україна з країнами африканського континенту?

Предмети > Географія > Географія 7 клас > Населення Африки. Сучасна політична карта. > Населення Африки. Сучасна політична карта. Задачі та вправи,самоперевірка