KNOWLEDGE HYPERMARKET


Завдання до уроку: Складання розповіді за зачином.

Завдання до предмету Українська мова, 4 клас
Тема«Складання розповіді за зачином.»

Тестова робота з української мови №2
Іменник.    Прикметник.


ВИКОНАВ:________________________________

Що означає іменник?                                            
1). Назву предмета
2). Ознаку предмета
3). Дію предмета


Як називається зміна закінчень іменників?
1). Чергування
2). Питання
3). Відмінювання


Як змінюються іменники?
1). За числами і родами
2). За родами і відмінками
3). За числами і відмінками

Скільки відмінків мають іменники?
1). Три
2). Шість
3). Десять


Провідмінювати будь-який іменник
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Списати, ставлячи іменники у потрібному відмінку.

Стоїть лелека на одній (НОГА) і роздумує,
як далі жити. Журиться, що люди (КРАСА)
забувають.  Іноді, навіть, ображають
(ПТАШЕНЯТА).

Записати слова у Р. в. і Ор. в.
                             каша                          мрія                        школяр                          кущ
Р.в.___________________________________________________________________________
Ор.в__________________________________________________________________________
                             край                          любов                       сіль                             радість
Р.в.___________________________________________________________________________
Ор.в__________________________________________________________________________


Дібрати іменник за ознаками:
Ч.р., істота, загальна назва______________
Ж.р., неістота, власна назва_____________
МН., істота___________________________


Що означає прикметник?                                            
1). Назву предмета
2). Ознаку предмета
3). Дію предмета
  
Списати, ставлячи прикметники у потрібному відмінку і числі.


Серед (ДИТЯЧІ) іграшок та виробів
(НАРОДНИЙ) мистецтва часто
трапляються (КЕРАМІЧНИЙ) пташки,
коники, козлики, баранчики. Це – (дитячий)
свистульки. На них можна виконувати
(ПРОСТИЙ) мелодії. Діти люблять
(ЯСКРАВИЙ) і (ЦІКАВИЙ) іграшку.


Ukrmov-svistul.jpg


Про що можна довідатися з закінчень прикметників?
1). До якого роду належить прикметник
2). Яким членом речення є прикметник
3). Я яким іменником пов’язаний прикметник.

Від іменників в дужках утворити прикметники з суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк-.
(Тернопіль) область____________________________________________________________
(Україна) мова________________________________________________________________
(море) берег__________________________________________________________________
(гори) річка___________________________________________________________________
(Запоріжжя) електростанція_____________________________________________________
(чумак) шлях__________________________________________________________________

Подані словосполучення записати у родовому відмінку однини:
Давній друг____________________________________________________________________
Літній відпочинок_______________________________________________________________
Синє небо_____________________________________________________________________
Сусіднє село___________________________________________________________________
     
Від прикметників за допомогою префікса НАЙ- і суфікса –іш-(-ш-) утворити нові прикметники:


Сильний - __________________, білий - _________________, свіжий - ____________________

чистий - __________________, рідний - ________________, тонкий - ____________________

Довгий - __________________, спритний - ______________, яскравий - __________________


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Князєвою О.Б.


Предмети > Українська мова > Українська мова 4 клас > Складання розповіді за зачином. > Складання розповіді за зачином. Задачі та вправи,самоперевірка